L’Agència Valenciana Antifrau participa en la tercera edició del Màster propi en Contractació Pública i Compliance de la Universitat de València

#FormacióAVAF

El dia 31 de març de 2022, l’Agència va participar en la docència del Màster de Contractació pública i Compliance de la Universitat de València, en la seua tercera edició. Màster amb enfocament multidisciplinari en què col·laboren, a més de l’Agència, diferents entitats i universitats.

El director de l’Agència, Joan Llinares, va impartir la ponència “La funció desenvolupada per les agències antifrau en la contractació pública” durant l’última sessió del programa d’aquesta tercera edició del Màster.

L’objectiu d’aquesta activitat formativa ha sigut conscienciar sobre la importància de la integritat i ètica públiques per a reduir el frau i la corrupció, participant en un Màster on participen un alumnat que s’està especialitzant en les diferents particularitats de la contractació pública, tant des de la perspectiva privada com pública. L’atenció de l’Agència ha centrat l’atenció en el coneixement sobre les conductes de reg que poden acabar sent constitutives de delicte en el curs d’elaboració de l’expedient administratiu, l’adjudicació o execució d’un contracte públic.

El director de la AVAF, Joan Llinares, va començar contextualitzant les polítiques de lluita contra la corrupció en els canvis internacionals des de la dècada de 1990, per a seguir pel marc normatiu en relació a la corrupció i centrar-se en el desenvolupament de les funcions i actuacions de l’Agència, posant en valor la importància de la prevenció per a la bona administració, així com la independència de l’Agència.

La part final de la conferència es va centrar en els principals riscos de frau i corrupció que es poden donar en la contractació pública, posant l’accent en les situacions de conflictes d’interés, il·lustrant la seua exposició exemples de mala praxi que han acabat judicialitzats i amb condemnes.

El director de l’Agència Valenciana Antifrau va finalitzar la seua intervenció agraint la invitació de la Universitat de València i a la codirectora del Màster, Ángeles Jareño, i desitjat molt d’èxit a tots els alumnes/as en el seu futur professional.

L’Agència Valenciana Antifrau realitza per primera vegada una activitat formativa en la Universitat per a Majors de l’UJI

#FormacióAVAF

El passat 30 de març, l’AVAF va ser present, per primera vegada, en la Universitat per a Majors de la Universitat Jaume I de Castelló. Aquesta primera activitat formativa va tindre lloc en la Seu del Nord de Vinaròs.

“La lluita contra la corrupció i el paper de l’Agència Valenciana Antifrau” va ser el títol de la conferència, impartida per Pilar Moreno, tècnica de formació de l’AVAF.

Després d’una breu introducció sobre el context internacional de la prevenció de la corrupció, la representant de l’Agència va tindre l’oportunitat de transmetre les funcions i la labor de l’Agència en àmbits com la protecció al denunciant i l’anàlisi i investigació d’alertes de frau.

La Universitat per Majors és un projecte de la Universitat Jaume I de Castelló per a aproximar el coneixement a la societat, a fi d’afavorir la formació permanent al llarg de tota la vida.
La participació de l’Agència Valenciana Antifrau en aquesta sessió d’UJI Majors ha sigut possible gràcies a les relacions de col·laboració amb la Universitat Jaume I, compromesa amb els valors de l’ètica i el bon govern. La conferència es va realitzar a l’intern de l’assignatura “Nocions bàsiques de Dret Local per a la ciutadania” impartida pel professor universitari Jaime Clemente, pertanyent a l’Observatori de Transparència i Bon Govern de l’UJI.

La sessió, en la qual també es va visionar el documental “Corrupció: organisme nociu”, va comptar amb la presència i participació de prop de 20 persones de la Universitat per a Majors. La figura dels funcionaris de l’administració local amb habilitació de caràcter nacional, així com, la regulació dels regals, van ser els aspectes pels quals més es van interessar els alumnes de l’UJI Majors.

L’AVAF, amb aquesta activitat, continua desenvolupant activitats formatives amb l’objectiu d’oferir coneixements i sensibilitzar a la ciutadania sobre la necessària cultura de la prevenció i rebuig de tota conducta que propicie la corrupció.

L’Agència Valenciana Antifrau presenta a les Corts la seua Memòria d’Activitat de l’any 2021

València, 29 de març de 2022.- L’Agència Valenciana Antifrau ha presentat a la Mesa de les Corts la seua Memòria d’Activitat corresponent a l’any 2021 donant d’aquesta manera compliment al mandat recollit en l’article 22 de la Llei 11/2016 de creació de l’Agència.

L’acte de lliurament s’ha desenvolupat en el Pati de les Corts i han sigut presents el President de les Corts, Enric Morera, els integrants de la Mesa de les Corts i una representació dels Síndics.

En aquesta ocasió la Memòria d’Activitat s’ha entregat a través d’un codi QR des del qual es pot descarregar fàcilment el document. D’aquesta manera, l’AVAF contribueix a la reducció del consum de paper i de la despesa econòmica adherint-se als compromisos de sostenibilitat 2030.

En la Memòria es recull l’activitat desenvolupada per l’Agència l’any 2021 en l’àrea de formació, prevenció i documentació; l’àrea jurídica i de protecció de la persona denunciant; anàlisi i investigació; administració, contractació i recursos humans i comunicació.

Després de l’acte de lliurament de la Memòria el director de l’AVAF, Joan Llinares, ha atés els mitjans de comunicació i ha destacat alguns dels aspectes més rellevants recollits en la Memòria.

Durant l’any 2021 l’Agència ha rebut 359 denúncies, principalment a través de la seua Bústia de denúncies, la qual cosa representa un 58% més de denúncies respecte a l’any 2020. Des de la seua creació l’any 2017 l’Agència ha obert un total de 969 expedients d’investigació.

Una dada a destacar del treball desenvolupat per l’Agència és que ha determinat que l’import recuperable per les institucions públiques valencianes arran de les investigacions finalitzades per l’Agència l’any 2021 supera els 23 milions d’euros.

Respecte a l’activitat formativa l’any 2021 l’Agència ha organitzat 43 accions formatives en les quals han participat més de 1.800 persones, la qual cosa ha suposat un increment considerable en relació amb les 23 activitats organitzades i les 827 persones que van participar l’any 2020.

Així mateix cal destacar l’elaboració durant l’any 2021 d’una Guia juntament amb diversos materials per a ajudar les institucions públiques a desenvolupar els seus plans d’integritat pública d’acord amb les exigències dels fons Next Generation. L’Agència també va aprovar el seu Codi ètic i de conducta i va constituir el seu Comité d’ètica.

El director de l’Agència, Joan Llinares, ha declarat que “aquesta Memòria d’Activitat recull tot el treball realitzat pel personal de l’AVAF en les seues diferents àrees durant l’any 2021, un any especialment significatiu en el qual hem celebrat el 5é aniversari d’aprovació de la Llei de creació de l’Agència”.

“Amb la presentació d’aquesta Memòria davant Les Corts l’Agència dona compliment d’aquesta exigència i a partir d’aquest moment el document queda a la disposició de tota la ciutadania en la nostra pàgina web perquè puguen conéixer amb més detall el treball que realitzem en la lluita contra el frau i la corrupció i en la creació d’una ètica i integritat pública” va afegir Llinares.