L’Agència Valenciana Antifrau publica un catàleg de riscos en l’àmbit de la contractació pública

València, 19 de setembre de 2023.- L’Agència Valenciana Antifrau, en compliment de les seues funcions d’assessorament per a l’elaboració de marcs d’integritat pública, ha elaborat el “Catàleg de riscos contraris a la integritat pública en l’àmbit de la contractació pública”.

Aquest nou catàleg s’erigeix com una eina de referència indispensable en el sector públic valencià, amb l’objectiu de minimitzar els riscos de gestió irregular, frau i corrupció en el maneig dels fons públics. Aquest material s’alinea amb les disposicions de la recent Llei 2/2023, de protecció de les persones denunciants de corrupció, l’Estratègia Nacional de la Contractació Pública 2023-2026, la norma europea UNE-EN 17687 sobre “Contractació pública: integritat i rendició de comptes” i la Llei 1/2022, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana.

El catàleg estructura els riscos en dues categories: la primera es correspon amb els Pressupostos generals, que apareixen recurrentment en la generalitat d’ens i processos decisoris del sector públic valencià; i la segona es correspon amb els riscos específics que es manifesten en cadascuna de les fases de la contractació pública, incloent així mateix la contractació menor i la tramitació d’ emergència.

El director de l’Agència, Joan Llinares, ha assenyalat que “amb l’elaboració d’aquest catàleg, l’Agència reforça el seu compromís per impulsar la integritat en el sector públic valencià. No només busquem evitar el règim sancionador, sinó que també enfoquem els nostres esforços en la identificació i la catalogació de riscos en la contractació pública perquè sigui d’ajuda a les persones que treballen en aquests organismes i institucions”.

Es tracta d’ un catàleg dinàmic, subjecte a futures actualitzacions i ampliacions, en funció dels factors i circumstàncies que puguen influir en el seu abast i eficàcia.

Per a més informació, es pot accedir al catàleg complet a la pàgina web de l’Agència en aquest enllaç:

https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2023/09/WEB_v2-Catalogo-de-Riesgos-Contratacion.pdf

A més d’aquest catàleg des de l’àrea de prevenció de l’Agència s’han elaborat altres catàlegs de riscos que afecten al sector públic instrumental valencià o el catàleg de riscos en els processos de preses de decisions que també estan disponibles en la pàgina web.

El director de l’Agència Valenciana Antifrau ha participat en una jornada organitzada per la Vall del Cauca (Colòmbia)

València, 18 de setembre de 2023.- El director de l’Agència Valenciana Antifrau, Joan LlInares, ha participat mitjançant videoconferència, en una jornada organitzada per la Vall del Cauca (Colòmbia) sota el títol: Conversatori: reptes i desafiaments actuals enfront de la lluita contra la corrupció.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és promoure la reflexió acadèmica al voltant del paper de la fiscalització, la rendició de comptes, la transparència pública, la denúncia ciutadana per contrarestar els actes de corrupció en la tasca de conducció responsable dels assumptes públics, ja que de l’eficàcia de les polítiques públiques depèn la garantia de Drets Humans dels ciutadans al tenor de l’Agenda 2030 i els ODS.

El Conversatori ha comptat amb l’assistència de 120 persones de diferents col·lectius com a funcionaris públics, veedors ciutadans, líders socials, joves, Contralores Estudiantils i organitzacions socials de dones.

Per la seua part, la participació de Joan Llinares amb una ponència sobre la protecció als denunciants, s’emmarca dins del conveni de col·laboració signat per l’AVAF amb la la Controlaría de la Vall del Cauca (Colombia)  per desenvolupar accions conjuntes per combatre el frau i la corrupció.

L’Agència Valenciana Antifrau obre una consulta preliminar per a la licitació del servei d’atenció psicològica a les persones denunciants de corrupció

València, 14 de setembre de 2023.- L’Agència Valenciana Antifrau ha publicat una consulta preliminar de mercat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic per a una pròxima licitació d’un contracte d’atenció i suport psicològic a les persones denunciants de corrupció.

La recent aprovació de la Llei 2/2023 de protecció de les persones denunciants de corrupció, com a conseqüència de la trasposició a l’ordenament jurídic espanyol de la Directiva 1937/2019 més coneguda com  a Directiva Whistleblower, recull que una de les mesures de suport a les persones denunciants serà el dret a l’assistència i a l’ajuda psicològica.

L’Agència acumula des de la seua creació una àmplia experiència en l’atenció a les persones denunciants, les quals s’han vist en moltes ocasions obligades a requerir tractament psicològic, derivat de les difícils situacions viscudes com a conseqüència de la interposició de la denúncia.

La pressió en l’àmbit professional que reben en moltes ocasions les persones denunciants transcendeix a l’ àmbit personal i familiar afectant diferents àrees de la seua vida privada com poden ser la família i les amistats.

Amb l’objectiu de poder oferir aquest servei de suport i atenció psicològica professionalitzat l’ Agència llança aquesta consulta preliminar per recaptar informació que permeta l’elaboració dels plecs corresponents a la licitació.

En aquesta consulta hi poden participar persones o entitats expertes, autoritats independents o col·legis professionals relacionats amb els serveis d’assistència psicològica.

Per a això s’hauran de remetre les respostes abans del dia 4 d’octubre al correu electrònic: contratacion@antifraucv.es indicant en l’assumpte: “Resposta a consulta preliminar sobre contracte de servei d’assistència i atenció psicològica en relació amb les finalitats de l’Agència”.

Les respostes s’hauran de presentar en format pdf, signades digitalment i hauran de facilitar un correu electrònic i un telèfon de contacte.

La consulta preliminar de mercat es troba publicada en el següent enllaç: Plataforma de Contractació del Sector Públic (contrataciondelestado.es)

L’Agència Valenciana Antifrau va ser la primera autoritat a Espanya amb comptar amb un Estatut de Protecció de la Persona Denunciant de Corrupció i en aquests moments té 35 persones sota protecció.