Trobada institucional de l’Agència amb el Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana

Castelló, 2 de novembre de 2022.– El director de l’Agència, Joan Llinares, es va reunir a Castelló amb el President del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, Luis Arturo León, amb l’objectiu d’establir relacions institucionals entre tots dos organismes.

Com a resultat d’aquesta trobada s’han obert diverses vies de col·laboració que es concretaran en els pròxims mesos en un acord marc.

El Comité Econòmic i Social és un òrgan consultiu del Consell de la Generalitat Valenciana i del conjunt d’institucions pública de la Comunitat Valenciana en matèries econòmiques, sociolaborals i d’ocupació.

Finalitza el curs interuniversitari “Prevenció de riscos de corrupció en la gestió pública” en la Universitat d’Alacant.

#FormacioAVAF

Finaliza el curso interuniversitario “Prevención de riesgos de corrupción en la gestión pública” en la Universidad de Alicante.

Alacant, 8 de novembre de 2022. La Universitat d’Alacant va acollir l’última de les sessions del primer Curs Interuniversitari sobre prevenció de la corrupció en la gestió pública que l’Agència Valenciana Antifrau ha impartit al personal directiu electe, quadres tècnics del personal d’administració i serveis (PAS) i als membres dels comités d’ètica de les cinc universitats públiques de la Comunitat Valenciana.

El curs es va iniciar el 7 de juny de 2022 a la Universitat de València, va continuar al juliol amb una jornada a la Universitat Politècnica de València. El mes de setembre l’activitat es va dur a terme en la Universita Miguel Hernández d’Elx, mentre que a l’octubre la sessió va tindre lloc a la Universitat Jaume I de Castelló.

L’última de les jornades s’ha realitzat en la Universitat d’Alacant. La integritat pública i la detecció dels riscos més habituals va ser abordat en un taller dinàmic on els quasi 300 participants (en presencial i en línia) van tindre un paper destacat en la sessió, mitjançant la formulació de reflexions i preguntes de manera continuada i la visualització de diversos documentals.

“Corrupció: organisme nociu” elaborat per Pandora Box, a través de micro mecenatge, va ser el primer dels documentals vists pels assistents. La cinta va permetre conéixer de primera ma testimoniatges d’alertadors de frau i corrupció i donar a conéixer la labor de l’AVAF en la protecció de denunciants i en la investigació de denúncies.

Valentia, esperança, admiració, honradesa han sigut les paraules amb les quals alguns dels participants de la sessió han qualificat l’actitud dels alertadors. Si bé, han ressaltat també la ràbia i la indignació que produeix comprovar les situacions viscudes i exposades per les persones alertadores que apareixen en el documental.

On es denuncia? Quina protecció reben les persones que denuncien? Es pot tindre assessorament? Hi ha algun tipus de formació en aquests temes per a les persones que prenen les decisions en les institucions? L’anonimat està garantit en les denúncies o alertes? Aquestes han sigut algunes de les preguntes formulades per les persones participants i que van ser respostes per l’AVAF en la jornada a Alacant.

La planificació de la gestió pública. Eina de bon govern, el documental elaborat per la Universitat de València i l’AVAF, va ser projectat per a remarcar la importància de la planificació estratègica en tota institució pública.

La projecció d’aquest documental va posar de manifest, d’acord amb les opinions dels participants, la necessitat d’aprofundir i desenvolupar de manera sistemàtica en totes les administracions i nivells administratius la cultura de la planificació estratègica i la divulgació i coneixement exhaustiu dels plans de les organitzacions entre tot el personal que treballa en ella. destacant-se, igualment, que l’absència de planificació porta a la improvisació i incrementa el risc de pràctiques incorrectes o fraudulentes.

Anselm Bodoque, Pilar Moreno i Marita Oliver, del servei de Formació de l’Agència Valenciana Antifrau, al costat de Cristina Fernández, tècnica de l’Observatori Ciutadà contra la Corrupció i investigadora de la Universitat de Salamanca han format l’equip els docents de la jornada a Alacant.

El curs interuniversitari ha sigut impartit per personal de l’Agència Valenciana Antifrau i la Inspecció de Serveis de la Generalitat Valenciana al llarg de cinc jornades. Cadascuna de les universitats públiques valencianes ha sigut l’amfitriona d’una de les sessions al llarg dels mesos de duració de l’experiència d’aprenentatge.

L’Agència Valenciana Antifrau agraeix als ponents externs de l’AVAF, Delia Compte i José Luis Gaona, de la Inspecció General de Serveis de la Generalitat Valenciana, i Cristina Fernández, investigadora de la Universitat de Salamanca la seua predisposició i col·laboració.

La celebració d’aquest curs interuniversitari ha sigut possible gràcies a la gran labor dels serveis de formació PAS i de retransmissió per streaming de les cinc universitats públiques valencianes, la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València, la Universitat Jaume I de Castelló, la Universitat Miguel Hernández d’Elx i la Universitat d’Alacant. L’AVAF agraeix a les persones responsables d’aquests serveis, el seu treball, voluntat de col·laboració i infraestructures facilitades perquè les jornades foren dutes a terme de manera perfecta.

L’AVAF imparteix el curs “Integritat i prevenció en la gestió i contractació pública en la Comunitat Valenciana” per a funcionaris de l’administració del Consell de la Generalitat, a través de l’IVAP.

#FormacióAVAF

València, 3 de novembre. – L’AVAF ha impartit la quarta edició del curs “Integritat i prevenció en la gestió i contractació pública en la Comunitat Valenciana” de 20 hores, en l’Institut Valencià d’Administració Pública, amb sessions els dies 20, 21, 25, 27 d’octubre i 3 de novembre de 2022.

Joan Llinares, director de l’Agència va presentar el curs en la sessió del 20 d’octubre. Posteriorment, l’alumnat seleccionat per l’IVAP va tenir l’oportunitat de conèixer la situació de la corrupció i la lluita contra el frau en el context nacional i internacional, així com una anàlisi de la situació en la Comunitat Valenciana i la normativa autonòmica, en la ponència d’Anselm Bodoque Arribas, cap de Servei de Formació de l’AVAF.

La sessió del 21 octubre va ser el torn de la presentació de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el frau i la corrupció en la Comunitat Valenciana de la mà del director de Prevenció, Formació i Documentació, Víctor Almonacid Lamelas. La prevenció es va destacar com a primera fase del cicle antifrau i la formació com un dels mecanismes preventius dels riscos que poden derivar en irregularitats que soscaven el benestar de la ciutadania.

Irene Bravo Rey, cap de servei de Prevenció de l’AVAF va impartir dues de les cinc sessions formatives. La prevenció i integritat en la contractació pública van ser el fil conductor de la primera sessió formativa. Més enllà dels sistemes de compliance penal, la norma ISO 37301 i les exigències conjunturals de protecció de fons UE vinculats a MRR, Irene Bravo va destacar el títol III de la nova llei de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana que imposa marcs d’integritat amb un contingut mínim, incorporant bona part de les esmenes presentades per l’Agència Valenciana Antifrau.

En la sessió del 27 d’octubre, Irene Bravo va presentar l’última recomanació de l’AVAF, elaborada pel servei de Prevenció “L’execució dels contractes en clau d’integritat pública” 

El control de l’execució dels contractes és una obligació imposada pel nostre dret positiu i la citada recomanació AVAF pretén:

i) identificar els principals riscos contraris a la integritat durant la vida d’un contracte;
ii) emfatitzar en les banderes roges més freqüents en el dia a dia de les institucions valencianes;
iii) prestar una atenció especial a la contractació d’emergència;
iv) analitzar l’essencial figura del responsable del contracte; i v) proposar els principals mecanismes de prevenció i integritat pública.

En l’última sessió del curs, el 3 de novembre de 2022, es va celebrar un taller basat en els #DocuforumAVAF, dinamitzat per Anselm Bodoque Arribas, cap de servei de Formació i Pilar Moreno García, tècnica de formació de l’AVAF. El documental “Corrupció: organisme nociu” de Pandora Box va permetre a l’alumnat del curs de la Generalitat Valenciana conèixer de primera mà la situació dels alertadores de corrupció i la necessitat d’exercir una protecció sobre ells, per a evitar represàlies. “Conflicte d’interès” va ser el segon documental visionat, en aquesta ocasió, elaborat pel Taller Audiovisual de la Universitat de València. Els empleats públics van aprofundir en la recomanació elaborada per l’AVAF per a conèixer detalladament en aquest risc de corrupció en l’administració pública.

Volem agrair a l’Institut Valencià d’Administració Pública la col·laboració amb l’Agència Valenciana Antifrau per a la realització d’aquest curs.