Els ajuntaments de Quart de Poblet, Mislata i l’AVAF col·laboren en la formació sobre antifrau i integritat pública

#FormacióAVAF

Quart de Poblet.- 31 de gener de 2024

Els ajuntaments de Quart de Poblet i Mislata han dut a terme la primera actuació formativa en matèria d’integritat i ètica pública impulsada de manera coordinada per dos ajuntaments conjuntament i impartida per l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana (AVAF).

La Sala d’actes de la Casa de la Cultura de Quart de Poblet va acollir el dimecres 31 de gener de 2024 la jornada i la benvinguda institucional va ser a càrrec de l’alcaldessa de Quart de Poblet, Cristina Mora, qui va destacar “la importància de l’ètica professional de totes les persones amb responsabilitat pública” i va agrair la presència i labor de l’AVAF.

Les més de 60 persones empleades públiques de tots dos ajuntaments van tenir l’oportunitat d’aproximar-se el marc normatiu i institucional espanyol i valencià en matèria de lluita contra la corrupció, així com les novetats i obligacions que comporta la nova normativa estatal en matèria de protecció dels informants d’infraccions normatives, la Llei 2/2023.

En la jornada es van abordar les polítiques públiques en matèria de corrupció, per part d’Anselm Bodoque, cap del Servei de Formació de l’a AVAF. Pilar Moreno, tècnica de formació es va centrar en l’impuls de la cultura de la integritat pública i en la prevenció dels riscos en la presa de decisions en l’administració local. Mentre Marita Oliver, tècnica de Formació, va destacar les fases de detecció, correcció i persecució del cicle de lluita contra la corrupció.

El taller-debat sobre els conflictes d’interessos, en el qual es va fer ús d’eines de ludificació per a potenciar la participació als assistents, es va advertir que una inadequada gestió de la situació de conflicte d’interès pot derivar en l’avantsala de la corrupció i es va recomanar la lectura i consulta de les recomanacions de l’Agència en aquesta i altres matèries.

La falta de planificació també es va destacar com el risc advertit pels participants en la jornada que més s’hauria de tenir en compte en la gestió pública en l’administració local.

L’Agència Valenciana Antifrau, amb aquesta primera jornada de 2024 en l’àmbit de l’administració local, continua posant de manifest el seu compromís amb la formació del personal empleat públic en matèria d’integritat i lluita contra la corrupció, tal com arreplega la seua llei de creació i reglament de desenvolupament.

Si desitja comptar en la seua administració pública amb formació especialitzada en matèria d’integritat i prevenció de la corrupció, no dubte a escriure a formacio@antifraucv.es

_____

Eco de la jornada en la web de l’Ajuntament de Quart de Poblet.
https://quartdepoblet.es/actualidad/noticia/quart-de-poblet-avanza-en-la-tolerancia-cero-contra-el-fraude-con-formacion-a-sus-empleados-publicos

*Fotografies cedides per l’Ajuntament de Quart de Poblet

L’Ajuntament de la Pobla de Vallbona i l’Agència Valenciana Antifrau han signat un protocol per a posar en marxa les bústies de denúncia

València, 30 de gener de 2024.- L’alcalde de la Pobla de Vallbona, Abel Martí, i el director de l’Agència Valenciana Antifrau, Joan Llinares, han signat un protocol de col·laboració entre ambdues institucions per a la posada en marxa de bústies de denúncia tant interns com externs, donant compliment d’aquesta manera a l’exigència de la Llei 2/2023 reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

L’Ajuntament de la Pobla de Vallbona habilitarà com a canal extern de denúncies la bústia de denúncies de l’Agència València Antifrau la qual estarà visible en la pàgina web municipal; una bústia que garanteix la confidencialitat de les persones denunciants, així com permet la possibilitat de poder realitzar les denúncies de forma anònima.

Cal recordar que la Llei 2/2023, publicada al BOE el 21 de febrer, transposa a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva Europea 1937/2019 de protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió, més coneguda com a Directiva Whistleblowers.

Mitjançant aquest acord, l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona incorpora la integritat institucional en la planificació estratègica, habilitant també un canal específic de denúncies intern i la connexió amb el canal de denúncies extern de l’Agència.

La col·laboració entre ambdues institucions també s’estendrà a altres accions i activitats com les de caràcter formatiu on el personal de l’Ajuntament rebrà formació en aspectes relacionats amb el foment de l’ètica i integritat pública, així com la prevenció i detecció de situacions constitutives de frau i corrupció.

L’Agència Valenciana Antifrau inicia el seu any formatiu 2024 en l’Institut de Crèdit Oficial

#FormacióAVAF

El Servei de Formació de l’AVAF ha impartit dues jornades formatives “Cap a la cultura de la integritat pública. El cicle de mesures antifrau a Espanya” al personal al servei del Grup ICO en la seua seu del Passeig del Prado de Madrid.

L’auditori de l’Institut de Crèdit Oficial va albergar els dies 16 i 17 de gener sengles ponències d’Anselm Bodoque, cap del Servei de Formació i Pilar Moreno, tècnica de formació de l’AVAF, així com un taller participatiu sobre el conflicte d’interès.

L’ICO és una entitat pública empresarial, de les previstes en la Llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic, adscrita al Ministeri d’Economia, Comerç i Empresa. Té naturalesa jurídica d’entitat de crèdit i la consideració d’Agència Financera de l’Estat. El Grup ICO està constituït, a més de per l’Institut de Crèdit Oficial, per Axis, societat de capital de risc i per la Fundació ICO.

Anselm Bodoque va ressaltar en les seues intervencions la construcció del sistema d’integritat internacional, europeu, nacional i autonòmic, així com el sorgiment de les polítiques públiques en matèria antifrau.

Pilar Moreno va exposar en les ponències impartides, la importància de la integritat pública com a ruta cap a la transformació de la cultura organitzativa de les Institucions públiques, al costat de les eines preventives i de detecció d’infraccions normatives presents en l’ordenament jurídic espanyol.

L’activa participació dels assistents es va posar de manifest en els tallers sobre conflicte d’interès impartits al personal del Grup ICO. Els presents van tenir l’oportunitat de reflexionar sobre els mecanismes que permeten una adequada gestió d’aquesta situació que pot materialitzar-se en qualsevol moment de la gestió administrativa del personal al servei de l’administració pública.

La protecció de les persones informants al costat de l’anonimat en la presentació de comunicacions a través dels sistemes d’informació van ser algunes de les qüestions plantejades pels assistents a la formació oferida per l’AVAF.

L’Agència Valenciana Antifrau, amb l’inici de la col·laboració formativa amb el Grup ICO, s’enforteix com a referent en formació, comesa arreplegada en el reglament de funcionament de la institució.

El Servei de Formació agraeix a la Unitat de Capital Humà i Emplene normatiu de l’ICO la seua col·laboració en l’impuls de la formació en ètica i integritat pública del personal al servei de la ciutadania.