Jornada: “Estratègies per a la integritat en la gestió pública”

Avui l’Agència Valenciana Antifrau ha iniciat la primera activitat de formació dels servidors públics, mitjançant la celebració d’una Jornada sobre “Estratègies per a la integritat en la gestió pública”, dins de la segona convocatòria del Pla de Formació 2018 de l’Institut Valencià d’Administració Pública. Les activitats s’han portat a terme a la seu de l’IVAP, en l’aula magna del Palau de la Pineda, plaça del Carme, núm. 4, València.

Es tracta d’una acció formativa oberta a diferents cultures i administracions (Generalitat, Entitats locals, etc.) amb l’objectiu de divulgar eines i estratègies per fomentar la prevenció del frau i la corrupció. S’incideix en la importància de la perspectiva de la prevenció, tant en la identificació dels riscos o de les males pràctiques, com en l’elaboració de sistemes o marcs d’integritat pública que donen suport als servidors públics al seu manteniment.

Entenent la integritat pública com “el posicionament consistent i l’adhesió a valors ètics comuns, així com al conjunt de principis i normes destinades a protegir, mantenir i prioritzar l’interés públic sobre els interessos privats en el sector públic”. Recomanació OCDE sobre integritat pública, adoptadad el 26 de gener de 2017.

>> Accèso al programa de la jornada

Francisco Cardona expert internacional en polítiques anticorrupció

Amb motiu de l’inici de curs 208/2019 l’Agència Valenciana Antifrau, va realitzar el 24 de setembre una sessió de formació sobre “L’Agència Valenciana Antifrau i la seua consolidació”.

La introducció va ser a càrrec del director de l’Agència el Sr. Joan Llinares. La conferència va ser realitzada pel Sr. Francisco Cardona, expert internacional en el disseny i avaluació de la funció pública i les reformes vinculades amb la política anticorrupció i la consolidació institucional.

El Sr. Cardona va ser administrador principal de l’OCDE, i actualment col·labora, com a consultor extern amb diverses institucions internacionals i supranacionals.

A l’acte van assistir funcionaris de l’Agència i, després de la seua intervenció, és va obrir un torn de preguntes.

Jornada “Estratègies per a la integritat en la funció pública”

El 4 d’octubre de 2018, l’Agència Valenciana Antifrau, en col·laboració amb l’IVAP, va realitzar la seua primera activitat oberta al conjunt dels empleats públics, a la qual va assistir immens públic de diferents administracions.

La Jornada es va dedicar a “Les estratègies per a la integritat en la gestió pública”. Després de la inauguració de la Jornada pel Director de l’Agència, el Sr. Joan Llinares, van tindre lloc unes conferències relatives a “L’Ètica i compliment: una infraestructura ètica per a les institucions”, a càrrec del catedràtic d’ètica empresarial de la Universitat Jaume I, Sr. Domingo Garcia-Marzá.

La segona part de la sessió va consistir en una taula redona que va tractar sobre “Les bones pràctiques per a la integritat pública”.

En ella van participar diversos experts en la matèria, i després d’ells, es va obrir un torn de paraules entre els assistents.

Aquesta Jornada ha sigut organitzada per la Direcció de Prevenció, Formació i Documentació d’aquesta Agència.