Compareixença en la Comissió d’Economia de les Corts per a presentar la Memòria d’Activitat de 2021

València, 11 de maig de 2022.- El director de l’Agència Valenciana Antifrau, Joan Llinares, ha comparegut la Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda de les Corts per a rendir comptes de la Memòria d’activitat de l’Agència corresponent a l’any 2021.


Al llarg de la seua intervenció Joan ha exposat l’activitat desenvolupada per l’Agència l’any 2021 en les seues diferents àrees com són la formació, prevenció i documentació; l’àrea jurídica i de protecció de la persona denunciant; l’anàlisi i investigació; administració, contractació i recursos humans i comunicació.


Quant a la investigació l’evolució que ha seguit l’Agència des de la seua creació reflecteix un augment exponencial de les denúncies rebudes. Durant l’any 2021 l’Agència va rebre 359 denúncies, la qual cosa representa un 58% més de denúncies respecte a l’any 2020. Des de la seua creació l’any 2017 l’Agència ha obert un total de 969 expedients d’investigació.


“El fet que la ciutadania acudisca a l’Agència per a posar en el seu coneixement fets que podrien ser constitutius de delictes de frau i corrupció és la major ratificació al treball que el personal de l’Agència està realitzant en les diferents àrees d’actuació”, va assenyalar Joan.


“Aqueixa tendència creixent en el nombre de denúncies que hem vist durant l’any passat i els anteriors no es per a ací, sinó que segueix augmentat i així en el primer trimestre d’aquest any 2022 ja hem rebut 105 denúncies. Aquest augment ens porta a plantejar-nos la necessitat de dotar de més personal a l’Agència per a poder desenvolupar la seua activitat ja que el volum de denúncies que entren en l’Agència supera i molt el que es va contemplar en el moment de la seua creació l’any 2017”, va afegir Linares.


Una altra dada per a destacar del treball desenvolupat per l’Agència durant l’any 2021 és que s’ha determinat per primera vegada que l’import recuperable per les institucions públiques valencianes arran de les investigacions finalitzades per l’Agència l’any 2021 supera els 23 milions d’euros.


Llinares també ha exposat l’activitat formativa desenvolupada l’any 2021 per l’Agència que s’ha concretat en l’organització de 43 accions formatives en les quals han participat més de 1.800 persones, la qual cosa ha suposat un increment considerable en relació amb les 23 activitats organitzades i les 827 persones que van participar l’any 2020.


Així mateix cal destacar l’elaboració durant l’any 2021 d’una Guia juntament amb diversos materials per a ajudar les institucions públiques a desenvolupar els seus plans d’integritat pública d’acord amb les exigències dels fons Next Generation. L’Agència també va aprovar el seu Codi ètic i de conducta i va constituir el seu Comité d’ètica.


“Tota aquesta labor de formació, investigació, prevenció i difusió realitzada per l’Agència queda reflectida en aquesta Memòria d’activitat la qual queda a la disposició de la ciutadania perquè puga comprovar el treball que es duu a terme dia a dia i que té com a objectiu no sols la lluita contra el frau i la corrupció sinó la creació d’una ètica i integritat pública”, va afegir Llinares.


El passat 29 de març també es va complir amb el mandat recollit en l’article 22 de la Llei 11/2016 de creació de l’Agència presentant a la Mesa de les Corts la Memòria d’Activitat i l’1 d’abril també es feia lliurament d’aquesta Memòria al President de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.


Es pot consultar la Memòria en aquest enllaç:

https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/03/MEMORIA-DE-ACTIVIDAD-2021-CAS.pdf

Enllaç a la compareixença del director:

L’AVAF realitza quatre sessions de docufórum el mateix dia. L’Agència Valenciana Antifrau continua promovent l’ètica i la integritat pública entre la joventut valenciana

#FormacioAVAF

L’experiència d’aprenentatge “Docuforum d’ètica i integritat pública”, creat per l’Agència Valenciana Antifrau per al debat sobre la corrupció a les aules de la Comunitat Valenciana és una de les activitats formatives més demandades de l’AVAF.

Dimecres passat 4 de maig de 2022, el Servei de Formació de l’AVAF va dur a terme quatre activitats de docufórum en dues de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana i en un institut públic d’Alzira.

L’Institut d’Educació Secundària José María Parra va celebrar el primer dels docuforums del dia i el primer celebrat en la localitat d’Alzira (Ribera Alta). L’activitat formativa va tindre lloc en l’assignatura d’Economia de 1r de Batxillerat i es va dur a terme amb la col·laboració de la professora Marta Tormo. Per part del Servei de Formació va intervindre Pilar Moreno, tècnica de formació de l’AVAF, qui va respondre als dubtes i preguntes dels 17 alumnes de l’assignatura.

La Universitat Jaume I de Castelló va albergar el segon dels docufórums del dimecres 4 de maig. Dinamitzat per-Marita Oliver, tècnica de formació de l’Agència, l’activitat va comptar amb la presència de més de 65 alumnes de 1r del Grau de Periodisme. La gran participació d’alumnat en la sessió va permetre apreciar que estaven molt interessats a conéixer la causa que a Espanya no existisca una agència estatal de lluita contra el frau i la corrupció, en les estratègies contra la corrupció i en la regulació dels regals institucionals.

Els graus de Dret i de Ciències Polítiques de la Universitat de València van ser el marc en el qual es van realitzar els dos últims *docufórums de la jornada.

Els alumnes de l’assignatura de Dret Penal, de 3r curs del grau de Dret, impartida per la professora Clara Viana, van ser molt actius en l’elaboració de reflexions, dubtes i preguntes, centrades, entre altres, en la protecció que es brinda a les persones alertadores de frau i corrupció, i en el sistema valencià de prevenció de la corrupció. Anselm Bodoque, cap del Servei de Formació de l’Agència, va ser l’encarregat de dinamitzar el debat amb l’alumnat.

L’últim dels *docufórums celebrats el dia 4 de maig, en l’assignatura de Dret Administratiu en 2a del Grau de Polítiques, impartida per la professora Desamparados Segura, va generar un elevat nombre de preguntes i un debat intens per part dels alumnes assistents. Els dubtes i preguntes van ser contestades per Teresa Gascó i Carmen Domínguez, tècniques del Servei de Prevenció i per Anselm Bodoque, cap de Servei de Formació de l’AVAF. El debat es va centrar en els obstacles als quals s’enfronta l’Agència, com podria ajudar la ciutadania a reduir el frau, i com afecta la corrupció a la qualitat de vida de la ciutadania i al progrés dels països.

El docuforum d’ètica a integritat pública s’organitza en dues sessions formatives. En la primera d’elles, l’alumnat visiona el documental “Corrupció: organisme nociu” i altres materials audiovisuals de l’AVAF a l’aula al costat del docent col·laborador. Arran dels dubtes i preguntes formulades pels joves, traslladades a l’Agència, es crea la segona sessió dinamitzada pel personal de l’AVAF.

L’Agència Valenciana Antifrau continua acostant la institució, els seus objectius i funcions a les aules de batxillerat i de formació universitària, per a participar de la conformació d’una joventut més informada en matèria de lluita contra la corrupció, integritat i transparència.

Si eres docent universitari, de Secundària o Batxillerat i estàs interessat en què l’activitat formativa “Docuforum: Corrupció, organisme nociu” es realitze en l’assignatura que imparteixes, no dubtes a posar-te en contacte amb el Servei de Formació de l’Agència Valenciana Antifrau a través de formacion@antifraucv.es.

En 2021 l’Agència Valenciana Antifrau va oferir formació a més de 1.800 persones, un 217% més que en 2020

València, 28 d’abril de 2022.- L’Agència Valenciana Antifrau va augmentar de manera notable les activitats formatives organitzades durant l’any 2021 passant de les 23 activitats dutes a terme durant l’any 2020 a les 43 realitzades en 2021. Aquesta és una de les dades que es desprenen de la Memòria d’Activitat corresponent a l’any 2021 presentada per l’Agència Valenciana Antifrau fa unes setmanes.

El nombre de persones que van participar en les activitats formatives organitzades per l’Agència van passar de les 827 l’any 2020 a les més de 1.800 persones en 2021 el que suposa un increment d’un 217%.

Aquest augment en les activitats formatives és conseqüència directa, entre altres raons, dels diferents convenis de col·laboració signats per l’Agència amb universitats i altres institucions que han permés que aquestes activitats pogueren dur-se a terme.

L’objectiu central i prioritari de l’activitat formativa de l’Agència és la formació en una ètica i integritat pública de la ciutadania valenciana i per a això les activitats organitzades es dirigeixen principalment a col·lectius com el personal al servei de les administracions públiques, estudiants universitaris i ciutadania en general.

Respecte a la formació d’aquelles persones que treballen en les diferents institucions públiques valencianes l’Agència ha participat com a docent en 5 cursos: 2 cursos organitzats per la Diputació d’Alacant sobre la Llei de Transparència; un curs en la Diputació de València sobre els nous reptes de la contractació pública; un curs selectiu TAC de l’Institut Nacional d’Administracions Públiques (INAP), a més de tutoritzar un curs complet en aquesta mateixa institució sobre la prevenció de la corrupció en l’administració pública.

Respecte a les activitats formatives desenvolupades en l’àmbit universitari cal destacar les 12 activitats de docufòrum organitzades en les 6 universitats de la Comunitat Valenciana en les quals han participat un total de 445 alumnes de diferents graus universitaris.

Fruit del conveni de col·laboració que l’Agència manté amb la Universitat de València des de l’any 2020 ha permés que l’any 2021 s’hagen celebrat 12 activitats del programa Unisocietat en 12 municipis de la província de València en els quals han participat 379 persones. Dins d’aquest mateix conveni de col·laboració s’han celebrat dues jornades específiques una sobre “Covid-19, drets i responsabilitats” i una altra sobre “Protecció dels alertadors” celebrades a Llíria i Torrent respectivament a les quals van assistir 233 persones.

L’activitat formativa de l’Agència s’ha completat amb la participació en diferents congressos i jornades oferint xarrades i conferències per a donar a conéixer el treball que realitza l’Agència en la lluita contra el frau i la corrupció, la protecció de les persones denunciants de corrupció, els marcs d’integritat pública o el conflicte d’interés entre altres temàtiques i qüestions abordades.

Es pot ampliar aquesta informació en la Memòria d’Activitat de l’Agència 2021 en el següent enllaç a la web de l’Agència:

https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/03/MEMORIA-DACTIVITAT-2021-VAL.pdf