L’Agència Valenciana Antifrau signa un conveni de colaboració amb l’Oficina de Bones Pràctiques de l’Ajuntament de Barcelona

El passat 21 de setembre es va celebrar a Barcelona la signatura d’un nou conveni marc de col·laboració, en aquesta ocasió, entre l’Agència Valenciana Antifrau i l‘Oficina de Bones Pràctiques de l’Ajuntament de Barcelona.

Aquest conveni, té continuació en els ja celebrats en les Agències Antifrau de les comunitats autònomes de Catalunya i Illes Balears. Amb el mateix objectiu, poder coordinar millor les Agències existents a Espanya.

La seua finalitat és establir un canal permanent de comunicació i col·laboració per a millorar l’eficàcia en el compliment d’objectius d’interés comú i poder desenvolupar-se mitjançant protocols i convenis específics que tinguen per objecte la prevenció de la corrupció, el foment de la integritat institucional i la transparència.

Accedir al text complet del conveni

L’Agència Valenciana Antifrau s’integra com a membre en l’EPAC-EACN

Rust. Austria. Conferència: EPAC – EACN, 18ª Conferència Anual Professional i Assemblea General.

Més de 100 delegats representant a 30 països membres van assistir a la 18a Conferència Professional Anual de l’EPAC / EACN i a l’Assemblea General, que va ser organitzada per l’Oficina Federal Austríaca de Lluita contra la Corrupció (BAK) i que va tindre lloc del 22 al 24 d’octubre de 2018 en Rust, Àustria. Sota el tema “Els desafiaments múltiples requereixen solucions sostenibles i interactives”, la conferència es va centrar en la identificació de solucions innovadores que contribuïsquen a l’èxit de la prevenció i a la lluita contra la corrupció. L’esdeveniment també va brindar una valuosa oportunitat d’establir contactes i va establir les bases per a una major cooperació entre les organitzacions membres de l’EPAC (Socis europeus contra la Corrupció) i EACN (Xarxa Europea de Punts de Contacte contra la Corrupció).

La conferència va ser inaugurada pel Sr. Andreas Wieselthaler, President de EPAC / EACN i Director de BAK, i va comptar amb la presència de la Sra. Karoline Edtstadler, Secretària d’Estat del Ministeri Federal de l’Interior d’Àustria, qui va emfatitzar que la presència de tantes organitzacions en la conferència d’enguany va ser “… un clar senyal de la importància que tots donem a la millora de la lluita contra la corrupció”.

La conferència va continuar amb panells de discussió interactius i presentacions sobre temes com el compliment i la integritat en el context de la prevenció i el combat a la corrupció i els desenvolupaments a nivell internacional. Entre els oradors es trobaven representants d’alt rang d’Europol, Interpol, OLAF (Oficina Europea de Lluita contra el Frau), GRECO (Grup d’Estats contra la Corrupció del Consell d’Europa), TU (Transparència Internacional), OMV, IDEA Internacional i el BAK .

El segon dia, els representants de les organitzacions membres van fer diverses presentacions interessants sobre projectes nacionals i regionals, va haver-hi tallers paral·lels sobre els temes “Drets humans en el context d’investigacions anticorrupció”, “Projecte d’integritat de la UE”, “Corrupció en els sistemes d’atenció de salut” i “Sistemes de queixes”, on els participants van tindre l’oportunitat d’intercanviar experiències amb els seus col·legues membres d’autoritats anticorrupció (ACA) i/o cossos de supervisió policial (POB, i es van presentar els resultats dels Grups de Treball EPAC / EACN.

Durant l’Assemblea General, es van acceptar les sol·licituds de membresía de cinc noves autoritatsla Comissió Búlgara d’Anticorrupció i Actius Il·legals (CACIAF), l’Oficina de Prevenció i Lluita Contra la Corrupció de les Illes Balears i l’Agència Valenciana de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció, d’Espanya, l’Autoritat de Policia d’Irlanda i l’Agència per a la Prevenció de la Corrupció i la Coordinació de la Lluita contra la Corrupció (Bòsnia i Hercegovina).