L’Agència Valenciana Antifrau imparteix formació en el Centre d’Estudis Jurídics

#InvestigacióAVAF 

Gustavo Segura, director d’Anàlisi i Investigació de l’AVAF, ha participat en el curs de la 61a promoció d’accés a la carrera fiscal el dimecres 17 de maig de 2023.

“Delictes contra l’Administració Pública” ha sigut el mòdul formatiu impartit per l’AVAF en el qual els participants han pogut conèixer detalladament aquesta tipologia de delictes durant la fase teòrica – pràctica del curs.

La 61a promoció està composta per 100 fiscals en pràctiques, 73 dones i 27 homes.

L’Agència Valenciana Antifrau ha estat present en anteriors cursos formatius d’accés a la carrera fiscal per a donar a conèixer el paper de les oficines i agències de lluita contra el frau i la corrupció, com va ser la taula redona celebrada l’1 de juny de 2022 a Madrid.

La Fundación Hay Derecho s’incorpora al Consell de Participació de l’Agència Valenciana Antifrau

València, 16 de maig de 2023.- El Consell de Participació de l’Agència Valenciana Antifrau es va reunir en sessió ordinària i en ella ha participat per primera vegada la Fundación Hay Derecho, la qual s’ha incorporat com a membre de l’òrgan de participació de l’Agència.

Formen part del Consell de Participació organitzacions cíviques i socials, així com persones que a títol individual, destaquen per la seva lluita contra el frau i la corrupció i per l’ impuls d’ una ètica i integritat pública.

En aquesta reunió celebrada en la seu de Les Corts Valencianes, s’ha donat trasllat als membres del Consell del contingut de la Memòria d’Activitat desenvolupada per l’Agència durant l’any 2022.

La Memòria va ser presentada el passat 28 de març al President de Les Corts, als Síndics i als integrants de la Mesa de les Corts donant d’aquesta forma compliment al manat recollit en l’article 22 de la Llei 22/2016 de creació de l’Agència. Així mateix, el 19 d’abril també es va fer entrega de la Memòria al President de la Generalitat.

Ara ha sigut el torn del Consell de Participació, i d’aquesta manera, les persones responsables de cadascuna de les àrees de l’Agència van exposar als membres del Consell les activitats i el treball realitzat al llarg de l’any 2022 responent a totes les consultes plantejades.

Una vegada exposada la Memòria d’Activitat, el vicepresident del Consell, Rafa Mauri, de l’Observatori Ciutadà contra la Corrupció, va proposar als membres del Consell l’organització d’activitats conjuntes per a implicar el conjunt de la societat en l’impuls i la creació d’una ètica i integritat pública quedant emplaçats els membres del Consell per a manterner contactes en aquest sentit.

El Consell de Participació està constituït per les següents organitzacions: Acció Cívica contra la Corrupció; Alertadors Contra la Corrupció (Whistleblower); Associació Valenciana de Consumidors i Usuaris (AVACU); Fundación Hay Derecho;  Fundació Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR); Fundació per la Justícia; Observatori Ciutadà contra la Corrupció (OCC); Open Society Initative for Europe (OSIFE); Plataforma Ciutadana Castelló per la Justícia i contra la Corrupció; Sindicat de Tècnics del Ministeri d’Hisenda (GESTHA); Tactical Whistleblowers; Transparència Internacional Espanya i World Compliance Association.

La Diputació de València i l’Agència signen un protocol de col·laboració per a implantar la bústia de denúncies

València, 15 de maig de 2023.- El president de la Diputació de València, Toni Gaspar, i el director de l’Agència, Joan Llinares, han signat en el Saló de Plens de la Diputació un protocol de col·laboració gràcies al qual es reforça la prevenció de conductes fraudulentes o corruptes així com garantir la protecció de les persones denunciants de corrupció.

Una de les accions recollides en el protocol és la implantació, com a canal extern de denúncies de la Diputació de València, la bústies de denúncies de l’Agència l’enllaç de la qual s’inclourà en un lloc visible en la pàgina web de la corporació.

Així mateix, mitjançant aquest acord l’Agència ajudar a la Diputació en la posada en marxa d’un canal de denúncies intern, el qual comptarà amb la figura del responsable del sistema i que haurà d’estar en funcionament abans del 13 de juny ja que aquesta és la data donada amb l’entrada en vigor de la Llei 2/2023,  de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.