L’Agència Valenciana Antifrau rep la visita de personal de l’Autorità Nazionale Anticorruzione d’Itàlia (ANAC)

València, 22 de setembre de 2023.- Aquest dijous i divendres, personal de l’Autoritat Nacional Anticorrupció d’Itàlia (ANAC) ha estat realitzant un intercanvi amb el personal de l’Agència Valenciana Antifrau.

L’objectiu d’aquesta activitat és la posada en comú d’ experiències i conèixer el funcionament d’ambdós organismes dedicats a la lluita contra el frau i la corrupció. En aquesta visita, quatre persones de l’ANAC, dues de l’àrea de protecció de les persones denunciants de corrupció i dues de l’àmbit jurídic, han estat reunides amb el personal de cadascuna de les àrees de l’Agència que els han explicat la feina que estan realitzant.

Així han mantingut reunions amb l’àrea jurídica i de protecció de les persones denunciants de corrupció; l’ àrea d’ anàlisi i investigació i l’ àrea de formació, prevenció i documentació.

El personal de l’ANAC ha realitzat així mateix una presentació per a tot el personal de l’Agència on han explicat com funciona aquest organisme italià que és l’encarregat de la lluita contra el frau i la corrupció a tot Itàlia i en el qual treballen més de 400 persones.

Aquest és el primer dels intercanvis que es duu a terme amb altres organismes europeus de lluita contra el frau i la corrupció i es veurà completat amb la visita que realitzarà personal de l’Agència a la seu de l’ANAC a Roma.

Compartir experiències, intercanviar informació, així com aprendre sobre diferents formes d’encarar la lluita contra el frau i la corrupció són de gran valor per a les persones que treballen en aquests organismes europeus, especialment en agències que tenen menys anys d’experiència com és el cas de l’Agència Valenciana Antifrau.

Les funcionàries de l’ANAC han completat l’estada amb una visita guiada a les Corts Valencianes.

L’Agència Valenciana Antifrau publica un catàleg de riscos en l’àmbit de la contractació pública

València, 19 de setembre de 2023.- L’Agència Valenciana Antifrau, en compliment de les seues funcions d’assessorament per a l’elaboració de marcs d’integritat pública, ha elaborat el “Catàleg de riscos contraris a la integritat pública en l’àmbit de la contractació pública”.

Aquest nou catàleg s’erigeix com una eina de referència indispensable en el sector públic valencià, amb l’objectiu de minimitzar els riscos de gestió irregular, frau i corrupció en el maneig dels fons públics. Aquest material s’alinea amb les disposicions de la recent Llei 2/2023, de protecció de les persones denunciants de corrupció, l’Estratègia Nacional de la Contractació Pública 2023-2026, la norma europea UNE-EN 17687 sobre “Contractació pública: integritat i rendició de comptes” i la Llei 1/2022, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana.

El catàleg estructura els riscos en dues categories: la primera es correspon amb els Pressupostos generals, que apareixen recurrentment en la generalitat d’ens i processos decisoris del sector públic valencià; i la segona es correspon amb els riscos específics que es manifesten en cadascuna de les fases de la contractació pública, incloent així mateix la contractació menor i la tramitació d’ emergència.

El director de l’Agència, Joan Llinares, ha assenyalat que “amb l’elaboració d’aquest catàleg, l’Agència reforça el seu compromís per impulsar la integritat en el sector públic valencià. No només busquem evitar el règim sancionador, sinó que també enfoquem els nostres esforços en la identificació i la catalogació de riscos en la contractació pública perquè sigui d’ajuda a les persones que treballen en aquests organismes i institucions”.

Es tracta d’ un catàleg dinàmic, subjecte a futures actualitzacions i ampliacions, en funció dels factors i circumstàncies que puguen influir en el seu abast i eficàcia.

Per a més informació, es pot accedir al catàleg complet a la pàgina web de l’Agència en aquest enllaç:

https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2023/09/WEB_v2-Catalogo-de-Riesgos-Contratacion.pdf

A més d’aquest catàleg des de l’àrea de prevenció de l’Agència s’han elaborat altres catàlegs de riscos que afecten al sector públic instrumental valencià o el catàleg de riscos en els processos de preses de decisions que també estan disponibles en la pàgina web.

El director de l’Agència Valenciana Antifrau ha participat en una jornada organitzada per la Vall del Cauca (Colòmbia)

València, 18 de setembre de 2023.- El director de l’Agència Valenciana Antifrau, Joan LlInares, ha participat mitjançant videoconferència, en una jornada organitzada per la Vall del Cauca (Colòmbia) sota el títol: Conversatori: reptes i desafiaments actuals enfront de la lluita contra la corrupció.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és promoure la reflexió acadèmica al voltant del paper de la fiscalització, la rendició de comptes, la transparència pública, la denúncia ciutadana per contrarestar els actes de corrupció en la tasca de conducció responsable dels assumptes públics, ja que de l’eficàcia de les polítiques públiques depèn la garantia de Drets Humans dels ciutadans al tenor de l’Agenda 2030 i els ODS.

El Conversatori ha comptat amb l’assistència de 120 persones de diferents col·lectius com a funcionaris públics, veedors ciutadans, líders socials, joves, Contralores Estudiantils i organitzacions socials de dones.

Per la seua part, la participació de Joan Llinares amb una ponència sobre la protecció als denunciants, s’emmarca dins del conveni de col·laboració signat per l’AVAF amb la la Controlaría de la Vall del Cauca (Colombia)  per desenvolupar accions conjuntes per combatre el frau i la corrupció.