L’Agència Valenciana Antifrau participa en el Fòrum de la Transparència en la Contractació Pública de l’Administració Local

#PrevencióAVAF

L’Agència Valenciana Antifrau va participar, el passat 17 d’abril, en el “Fòrum de la transparència en la contractació pública de l’Administració Local” celebrat a Madrid, promogut i organitzat pel Laboratori de la Contractació, en col·laboració amb l’Ajuntament de Madrid.

Una de les principals raons de la celebració d’aquest Fòrum va ser abordar, des d’una esfera purament pràctica, els aspectes i desafiaments més rellevants de la contractació pública local, tant des de la perspectiva de l’Administració Local, com dels operadors privats, així com, les fórmules i eines disponibles per a portar-la a terme i donar als ciutadans uns serveis de la màxima qualitat possible.

En el Fòrum, es van presentar les novetats legislatives i l’actualitat de les àrees de risc en matèria de contractació pública local, l’elaboració de Check list com a eina imprescindible per a la preparació dels plecs, es va tractar l’infrafinançament i increment de costos de la contractació pública local, així com la detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d’interès en l’Administració local.

El fòrum va comptar amb la presència de ponents amb amplis coneixements en la matèria com a lletrats especialistes en contractació, consellers electes, secretàries generals i presidents que formen part d’organismes com a Consells Consultius, Tribunal Administratiu de Contractes, o l’Agència Valenciana Antifrau.

La sessió inaugural del Fòrum va estar a càrrec de Dª Silvia Saavedra – Concejala de Coordinació Territorial, Transparència i Participació Ciutadana a l’Ajuntament de Madrid.

La representant de l’Agència Valenciana Antifrau, Donya Irene Bravo Rey, va compartir taula amb Sr. Alfonso Arévalo Gutiérrez, President del Tribunal Administratiu de Contractes de l’Assemblea de Madrid, i Dª Sara Aranda Plaza, Coordinadora General de Districtes, Transparència i Participació ciutadana en Ajuntament de Madrid, i va centrar la seua intervenció respecte de les qüestions que se li van plantejar entre les que cal destacar l’enumeració dels principals riscos contraris a la integritat que solen sorgir durant la vida d’un contracte (conflicte d’interès, abús de la figura de l’enriquiment injust, falta de planificació de l’activitat contractual o falta de transparència) ressaltant que tals riscos i factors poden resultar útils perquè cada institució elabore els seus propis catàlegs o la seua autoavaluació de riscos.

Va recalcar els protocols de col·laboració que s’estan subscrivint entre l’AVAF i determinades institucions públiques valencianes, per a facilitar el compliment de les obligacions legals estatals i autonòmiques (especialment, les de la nova Llei 2/2023 de l’informant i la Llei autonòmica de la Comunitat Valenciana de Transparència i Bon Govern), contribuint a la implantació en cada entitat de sengles marcs d’integritat.

La seua intervenció va finalitzar recordant que la missió de servei públic de qualsevol entitat pública és la consecució de l’interès general, havent de protegir tot tipus de fons públics de qualsevol classe d’irregularitat, i no limitar-se a protegir només els fons procedents de la UE d’irregularitats eminentment penals, articulant marcs preventius com a contingut del seu propi pla d’integritat i/o pla de mesures antifrau. Per això, va assenyalar, l’Agència va aprovar La Guia AVAF: El Pla d’Integritat Pública: Full de ruta i Annexos Facilitadors que, juntament amb altres materials, pot consultar-se en la seua pàgina web.

L’Associació de Tècnics d’Informàtica de l’Administració Local (ATIAL) i l’Agència Valenciana Antifrau col·laboren en la formació per a la implantació de les bústies de denúncies internes

#FormacióAVAF

El 5 d’abril, l’Agència Valenciana Antifrau ha impartit una sessió formativa per al personal integrant de ATIAL i empleats públics TIC que implanten les diferents eines de treball en l’Administració Local.

La jornada va tindre per títol “#ATIALVirtual. Desplegament d’una Bústia de denúncies intern en 60 minuts”, dins de la seua programació mensual ATIALVirtualTIC, amb l’objectiu de donar resposta a una de les obligacions derivades de la Llei 2/2023 per a totes les administracions públiques com és la implantació de sistemes interns d’informació per a la comunicació d’infraccions de l’ordenament jurídic abans del terme d’implantació de 13 de juny de 2023.

En l’activitat formativa es van exposar els aspectes tècnics de la Bústia de Denúncies de l’Agència com a canal extern de l’Autoritat independent de Protecció a l’informant (art. 16 Llei 2/2023) i el desplegament i configuració per a ser utilitzat com a canal intern d’un ajuntament (arts. 5 i 7 Llei 2/2023).

L’Agència utilitza una plataforma de software lliure, Globaleaks, per a la gestió de la bústia externa des de 2018, que ofereix a les diferents administracions, presentant el software gratuït per a implantar els sistemes interns d’informació per a la gestió de denúncies, amb totes les garanties de seguretat i confidencialitat que estableix la Llei 2/2023. I des de l’experiència de cinc anys de treballar amb aquest software, es van donar a conéixer els requisits, com implantar-lo, configurar-lo i gestionar-lo, tot això amb una demostració en directe d’un cas pràctic.

En aquesta ocasió la formació va ser impartida per personal del servei TIC de l’Agència: Javier Alamá i Maribel Valero, cap de Servei TIC i cap d’unitat de Coordinació Informàtica respectivament.

En l’activitat en línia van participar 73 persones, socis de ATIAL i personal públic al servei de l’administració local de la Comunitat Valenciana.

Els assistents han mostrat interés per la part tècnica del sistema, plantejant algunes casuístiques concretes i han manifestat inquietud respecte al procediment de gestió del sistema que cada administració ha d’aprovar, així com si les Diputacions anaven a donar servei a algunes entitats locals.

L’Agència agraeix a ATIAL l’organització d’aquesta Jornada formativa, així com l’interés mostrat per a facilitar la implantació de les bústies de denúncia a cost zero en les administracions locals, ajudant així a crear una cultura d’integritat pública i de rebuig al frau i la corrupció. En aquest cas amb la implantació de les eines necessàries per a la recepció de la informació de possibles infraccions, i atendre així una de les obligacions derivades de la Llei 2/2023.

Si desitges comptar en la teua administració pública amb formació especialitzada en matèria d’integritat i prevenció de la corrupció, no dubtes a escriure a formacio@antifraucv.es

L’Agència Valenciana Antifrau i la SGISE signen un protocol per a posar en marxa les bústies de denúncia i el Pla d’Integritat

València, 5 d’abril de 2023.- El president de la Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d’Emergències (SIGSE), José María Ángel Batalla, i el director de l’Agència Valenciana Antifrau, Joan Llinares, han signat un protocol de col·laboració entre totes dues institucions que ajudarà a impulsar el Pla d’Integritat en el qual està treballant el Servei d’Emergències.

Dins de les línies generals del Pla d’Integritat es contempla la posada en marxa de bústies de denúncia, tant interns com externs, donant compliment d’aquesta manera a l’exigència de la nova Llei 2/2023 reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Amb aquesta Llei publicada al BOE el passat 21 de febrer, es transposa a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva Europea 1937/2019, de protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió, més coneguda com a Directiva Whistleblowers.

El SIGSE habilitarà com a canal extern de denúncies la bústies de denúncies de l’Agència la qual estarà visible a la seua pàgina web. Aquesta bústia garanteix la confidencialitat de les persones denunciants a més de permetre la possibilitat de poder realitzar les denúncies de forma anònima.

La col·laboració entre ambdues institucions també s’estendrà a altres accions i activitats com les de caràcter formatiu on el personal del servei d’emergències rebrà formació en aspectes relacionats amb el foment de l’ètica i la integritat pública, així com de la prevenció i la detecció de situacions constitutives de frau i corrupció.

El Pla d’ Integritat del SGISE contindrà entre d’altres una declaració institucional d’integritat; la incorporació de la integritat institucional en la planificació estratègica; l’habilitació d’un canal específic de denúncies intern i la connexió amb el canal de denúncies extern de l’Agència; la regulació i gestió dels conflictes d’interès; la formació de personal en matèria d’integritat o el foment i divulgació de la cultura de l’ètica i integritat pública.

El president de SIGSE José María Ángel, ha destacat que “a través d’aquest acord marc l’empresa pública intensificarà les accions per aplicar les pràctiques de transparència i bon govern a l’entitat que gestiona el servei de bombers i bomberes forestals”.

José María Ángel ha mostrat la seua satisfacció després de subscriure aquest conveni. “Caminarem junts per tal d’aconseguir un doble objectiu. El primer d’ells és aportar una major transparència a la gestió, perquè aquest és un principi bàsic i irrenunciable en qualsevol activitat relativa a les entitats i organismes públics”. En segon lloc, ha continuat, “aquest conveni també garanteix el major accés a la informació de la ciutadania a aquestes entitats i, com a conseqüència, apropem la nostra gestió a la societat”.

Per la seua banda el director de l’Agència, Joan Llinares, ha destacat “la importància que té la signatura d’un protocol de col·laboració entre l’Agència i SIGSE, l’entitat encarregada de l’extinció dels incendis forestals que ha de permetre donar compliment a la nova Llei de protecció de les persones denunciants de corrupció i a la consolidació de majors nivells d’ètica i integritat pública”