Signatura de conveni amb la Universitat de València

Signatura del conveni per al desenvolupament del projecte «Activitats Formatives per al Bon Govern i la Ciutadania al Territori Valencià», participen la Sra. Rectora, Mª Vicenta Mestre Escrivà, el Sr. Vicerector de Participació i Projecció Territorial, Jorge Hermosilla Pla i el Director de la Agència Valenciana Antifrau, Joan Llinares.

 

Unisocietat a L’Eliana

El dimarts 17 de novembre de 2020 es va celebrar en el Centre Municipal de Persones Adultes de L’Eliana una nova sessió del programa d’UNISOCIETAT, un projecte impulsat pel Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial de la Universitat de València juntament amb l’Agència Valenciana Antifrau.


La jornada va ser presentada per Silvia Vèrnia, Directora de l’Àrea de Formació i Prevenció de l’AVAF, i va comptar amb la presència del Catedràtic de Ciència Política i de l’Administració de la Universitat de València, Pablo Oñate, que va oferir una conferència amb el títol “Com mesurar la qualitat de la democràcia: el cas espanyol”. Una vegada finalitzada la conferència es va entaular un debat entre totes les persones assistents.

El programa UNISOCIETAT té com a objectiu impartir formació a totes aquelles persones que tenen inquietud per aprendre portant la universitat a diferents localitats del nostre àmbit geogràfic i en aquesta ocasió ha comptat amb la col·laboració de la Diputació de València, Caixa Popular i l’Ajuntament de L’Eliana.

La Conselleria de Justícia i Administració Pública reconeix el nomenament d’un interí sense la titulació exigida després d’una investigació realitzada per l’Agència Valenciana Antifrau

València, 19 de novembre 2020.- L’Agència Valenciana Antifrau ha publicat la resolució final sobre una investigació efectuada per una denúncia presentada al juliol de 2018 en la qual es recollien unes certes irregularitats en la gestió de les borses de treball de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Publiques.

Els fet denunciats fan referència a un procés de selecció de tècnics de prevenció de riscos laborals celebrat l’any 2009 en el qual es van oferir tres llocs a tres persones articulant els seus nomenaments a través d’un procediment extraordinari de provisió.

Per a l’acompliment dels llocs es requeria, tal com es recull en la Relació de Llocs de treball (RPT), estar en possessió de la titulació de Tècnic de Prevenció de Riscos Laborals-Seguretat i Higiene Industrial en el moment de la presa de possessió.

Tal com reconeix la pròpia Conselleria de Justícia no consta el compliment dels requisits exigits en el cas d’una de les persones seleccionades.

En el seu escrit final d’investigació l’AVAF insta la Conselleria que procedisca a la revisió d’ofici dels actes incursos en causa de nul·litat de ple dret així com al fet que inicie els procediments per a dirimir les diferents responsabilitats del personal i autoritats al servei de les administracions públiques.

Nota editable en format ODT
Nota editable en format DOC
Resolució final d’actuacions