El director de l’Agència Valenciana Antifrau reivindica la protecció de les persones denunciants de corrupció

València, 23 de juliol de 2020.- El director de l’Agència Valenciana Antifrau (AVAF), Joan Llinares, ha reivindicat la protecció de les persones denunciants de corrupció durant la seua participació en la 37a edició de la Universitat d’Estiu de Gandia que proposa enguany una revisió als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) sota el títol “Viratge a la sostenibilitat”.

En la xarrada titulada “El frau, la lluita contra la corrupció i la transparència en les institucions”, Llinares ha desgranat les activitats que desenvolupa l’AVAF i les iniciatives de col·laboració amb altres entitats europees.

En la seua intervenció, el director de l’AVAF ha posat l’accent principalment en la recent signatura de la Declaració de Roma per part de 21 organitzacions de lluita contra el frau i la corrupció de 15 països europeus que conformen la Xarxa d’Autoritats Europees d’Integritat i Alertadores (Xarxa NEIWA).

Llinares ha destacat “la importància de la cooperació europea i la necessitat que els governs europeus aproven un estatut jurídic per a la protecció de les persones denunciants de corrupció. El nostre país en aquests moments segueix pendent de la transposició de la Directiva Europea 2019/1937 de protecció de persones denunciants de corrupció, coneguda com a Directiva “Whistleblower”.

D’altra banda, el director ha subratllat també “el caràcter pioner de l’AVAF, que en l’actualitat és l’única autoritat espanyola que compta amb un Estatut de Protecció de la Persona Denunciant de Corrupció. A dia de hui, 20 persones denunciants reben protecció per part de l’Agència”.

En l’edició d’aquest any de la Universitat d’Estiu que s’ha celebrat per primera vegada en la modalitat online, el director ha aprofitat per a explicar el funcionament de la bústia de denúncies de l’AVAF “un canal que assegura la confidencialitat i protegeix especialment l’anonimat de la persona denunciant”, ha assenyalat Llinares.

Després de la conferència, Joan Llinares ha agraït la invitació a participar en aquesta edició de la Universitat d’Estiu. “És de vital importància la col·laboració entra l’Agència Valenciana Antifrau i les universitats per a, a més d’aprofitar sinergies, acostar la labor que l’AVAF desenvolupa en l’àmbit universitari. Una col·laboració que ens permet aprofundir en la prevenció i la formació en l’ètica i la integritat pública”, ha conclòs el director de l’Agència.

Nota editable en format ODT
Nota editable en format DOC

Organitzacions antifrau de tota Europa reclamen que es protegisca a les persones denunciants de corrupció

València, 6 de juliol 2020.– 21 organitzacions de lluita contra el frau i la corrupció de 15 països europeus es van reunir la setmana passada de manera virtual i van adoptar la Declaració de Roma, dita així ja que la reunió estava prevista que se celebrara en aquesta ciutat europea abans de la crisi de la COVID-19.

Amb la Declaració de Roma aquestes organitzacions sol·liciten als diferents governs europeus entre altres qüestions un estatut jurídic per a la protecció de les persones denunciants de corrupció.

El punt de partida de la Declaració és l’aplicació de la Directiva Europea 2019/1937 de protecció de persones denunciants de corrupció, coneguda com a Directiva “Whistleblower”, que en aquests moments està pendent de transposició a l’ordenament jurídic espanyol.

La Declaració de Roma recull una sèrie de recomanacions en forma de decàleg dirigides als governs i administracions públiques involucrats en la implementació de la Directiva.

Entre les propostes plantejades estan la creació d’una cultura que fomente la denúncia, comptar amb protocols per a gestionar denúncies, garantir la confidencialitat dels denunciants o dotar a les agències i autoritats anticorrupció de capacitat sancionadora.

El director de l’AVAF, Joan Llinares, ha declarat que “aquesta Declaració de Roma la farem arribar tant al Ministre de Justícia com als membres integrants de la comissió parlamentària encarregada de dur a terme la transposició de la Directiva Europa perquè tinguen coneixement d’aquesta”.

“També volem mostrar la nostra disposició a col·laborar en el grup de treball que durà a terme aquesta transposició, ja que des de l’AVAF podem aportar la nostra experiència al ser en aquests moments l’única autoritat espanyola que compta amb un Estatut de Protecció de la Persona Denunciant de Corrupció. En aquests moments 20 persones reben protecció per part de l’AVAF”, va afegir Llinares.

Les organitzacions signants de la Declaració de Roma estan constituïdes en la Xarxa d’Autoritats Europees d’Integritat i Alertadores (Xarxa NEIWA) la qual té com a objectiu compartir coneixement i experiències en la lluita contra el frau i la corrupció. Per part d’Espanya participen en la Xarxa NEIWA l’Oficina Antifrau de Catalunya i l’Agència Valenciana Antifrau (AVAF).

Nota de premsa editable en format ODT
Nota de premsa editable en format DOC
Declaració de Roma. Xarxa d’Autoritats Europees d’Integritat i Alertadores (Xarxa NEIWA)

14 organitzacions de lluita contra el frau i la corrupció es reuneixen per segona vegada en el Consell de Participació de l’Agència Valenciana Antifrau (AVAF)

València, 1 de juliol de 2020.- S’ha celebrat la segona reunió del Consell de Participació de l’Agència Valenciana Antifrau (AVAF) que es constituïsc a l’octubre de 2019. Formen part del Consell 14 organitzacions de caràcter cívic i social que treballen contra el frau i la corrupció i tenen entre els seus fins la transparència de l’activitat pública, el bon govern i la defensa dels drets dels ciutadans en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

Entre els temes tractats en l’ordre del dia es trobava la presentació de la Memòria d’activitat de la AVAF corresponent a l’any 2019 on es recull l’actuació de cadascuna de les àrees de l’Agència referent a investigació, prevenció i formació, departament jurídic en relació amb l’assessorament i protecció de denunciants i relacions institucionals. Un dels punts que ha despertat major interés han sigut les dades aportades sobre les denúncies presentades quant al seu número, la perspectiva de gènere o la seua temàtica, entre altres.

Aquesta segona reunió del Consell de Participació es produeix una vegada que s’han conclòs els treballs dels dos grups que es van constituir després de la celebració de la primera reunió. Un dels grups està centrat en la formació en una ètica i integritat pública com a eina per a la prevenció del frau i la corrupció; mentre que el segon grup se centra en la protecció de les persones denunciants de corrupció.

Tots dos grups han presentat davant el Ple del Consell el treball realitzat durant aquests mesos així com les conclusions i propostes a les quals han arribat entre les que es troba l’elaboració d’un Decàleg per a la Protecció de les Persones Denunciants i Alertadores o ampliar les accions de formació a l’àmbit escolar.

Un altre dels temes que s’han tractat és la situació en la qual es troba la transposició a l’ordenament jurídic de la Directiva Europea 2019/1937, de Protecció de les Persones Denunciants de Corrupció més coneguda com a “Directiva Whistleblower”.

La reunió s’ha desenvolupat de manera virtual i han participat les següents associacions i entitats:

 • Fundación por la Justicia
 • Tactical Whistleblowers
 • COSITAL València
 • Observatori Ciutadà contra la Corrupció (OCC)
 • Transparencia Internacional España
 • Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (AVACU)
 • Asoc. Española Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo (ASEBLAC)
 • Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR)
 • Alertadores contra la Corrupción, Whistle Blower
 • Senior Program Officer de Open Society Initative for Europe (OSIFE)
 • Acción Cívica contra la Corrupción
 • Plataforma por la Honestidad (PlxH)
 • Plataforma Ciutadana Castelló per la Justícia i Contra la Corrupció
 • Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA).
Nota de premsa editable en format ODT
Nota de premsa editable en format DOC