L’Agència Valenciana Antifrau es reuneix a Brussel·les amb l’Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF)

València, 27 de febrer de 2023.- El director de l’Agència, Joan Llinares, acompanyat del director d’Anàlisi i Investigació, Gustavo Segura, i de la directora adjunta i de serveis jurídics, Teresa Clemente, s’han reunit a Brussel·les amb personal tècnic i directiu de l’Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF).

Aquesta reunió ha permès enfortir els canals de col·laboració entre ambdues institucions que es materialitzaran en aspectes com la formació del seu personal, l’intercanvi d’informació, així com la posada en comú d’experiències i bones pràctiques en tasques d’investigació o de la protecció de persones denunciants de corrupció.

En els últims anys l’Agència ha dut a terme actuacions d’investigació a la Comunitat Valenciana en coordinació amb l’OLAF referents a la concessió de subvencions europees a diferents institucions i administracions públiques.

L’ OLAF és l’ Oficina Europea de Lluita contra el Frau creada l’ any 1999 pel Parlament Europeu per lluitar contra el frau, la corrupció i altres activitats que afecten el pressupost de la UE incloent les irregularitats dins de les institucions europees.

El director de l’Agència, Joan Llinares, ha declarat que “aquesta reunió ha posat de manifest el suport per part de l’OLAF al treball realitzat pel personal de l’Agència en aquelles institucions en les quals ens ha sol·licitat col·laboració”.

“A més, la relació entre ambdues institucions s’intensificarà en els pròxims mesos amb l’intercanvi d’experiències, accions formatives i canals de comunicació àgils i eficaços entre el personal de les diferents àrees de totes dues institucions que sens dubte redundarà en el treball que es realitza en el dia a dia”, va afegir Llinares.

#DocufòrumAVAF en l’IES Serpis de la ciutat de València

#FormacióAVAF

L’Agència Valenciana Antifrau ha celebrat el primer #DocuforumAVAF en Secundària de 2023 a la ciutat de València, en l’IES Serpis.

L’experiència d’aprenentatge oferida per l’Agència consta de diverses fases i pretén fer reflexionar a l’alumnat sobre les estratègies de lluita contra el frau i la corrupció en l’administració pública, prestant una atenció especial a la necessitat de protegir a les persones informants de corrupció.

L’alumnat de 1r de batxillerat de l’IES Serpis de València van veure el documental “Corrupció: organisme nociu” de Pandora Box TV, en una primera sessió amb el docent responsable de l’activitat i van conèixer els testimoniatges d’informants de corrupció en el sector públic.

Posteriorment, el dijous 23 de febrer, en una segona sessió de treball, duta a terme a l’aula per la tècnica de formació de l’AVAF, Pilar Moreno, l’alumnat de 1r de Batxillerat va poder plantejar els seus dubtes i preguntes en relació com es prevé i persegueix la corrupció en la Comunitat Valenciana.

L’Agència Valenciana Antifrau a través de l’activitat formativa de #DocuforumAVAF té l’oportunitat de mostrar a les aules de col·legis, instituts i universitats de tota la Comunitat Valenciana, la resposta que van donar Les Corts, mitjançant la creació de l’AVAF, al mandat de l’ONU a través de la Convenión de Nacions Unides contra la corrupció. Al seu torn, permet compartir amb l’alumnat els reptes de present i futur en matèries com la integritat pública, la prevenció i la protecció dels informants de corrupció.

Si eres docent universitari o de batxillerat de la Comunitat Valenciana i estàs interessat en què l’activitat formativa “Docuforum: Corrupció, organisme nociu” es realitze a la teua aula, no dubtes a posar-te en contacte amb el servei de formació de l’Agència Valenciana Antifrau a través de formacio@antifraucv.es

La Comissió Europea publica el seu Manual de Bones Pràctiques Anticorrupció i reconeix l’AVAF com una de les millors experiències en la lluita contra el frau i la corrupció

L’objectiu d’aquest Manual és mapejar les diferents pràctiques anticorrupció posades en marxa a les diferents oficines i agències dels estats membres de la Unió Europea que han demostrat ser útils per resoldre problemes relacionats amb la corrupció i que poden inspirar iniciatives similars en altres països.

Per a aquest propòsit, es va seleccionar una bona pràctica anticorrupció establerta o innovadora, amb aspiracions d’impacte positiu en cada Estat membre de la UE, i es va agrupar en huit tipus d’enfocaments anticorrupció. El Manual està estructurat al llarg d’aquests tipus identificats.

Cada capítol consta d’una part teòrica sobre el tipus respectiu d’enfocament anticorrupció i s’il·lustra amb els estudis de casos corresponents. Per garantir la transferibilitat, l’anàlisi dels estudis de cas se centra en els mecanismes d’implementació, els costos estimats d’ aquesta pràctica i els seus resultats i limitacions.

Aquest Manual ha estat un esforç de col·laboració entre l’equip d’investigació d’Ecorys i els Corresponsals d’Investigació Local sobre la Corrupció (LRCC) en cada Estado Membre i recull les millors experiències i iniciatives posades en marxa pel conjunt d’agències dedicades a la prevenció i a la lluita contra el frau i la corrupció.

La Comissió Europea ha seleccionat l’Agència Valenciana Antifrau i podeu accedir a la informació que fa referència en el Manual de Bones Pràctiques en concret en l’apartat 8.2.2 pàg. 182 i ss.

Podeu consultar el manual al següent enllaç:

Manual de Buenas Prácticas en la Lucha contra la Corrupción