Els mecanismes de control públic del Fons europeus Next Generation

El 26 de maig, Quart de Poblet va acollir la conferència “Els mecanismes de control públic dels fons europeus Next Generation”, impartida per la professora de Dret Administratiu de la Universitat de València, Reyes Marzal Raga.

L’Agència Valenciana Antifrau participa activament en el programa Unisocietat per ser un instrument de dur a terme activitats formatives de manera descentralitzada i on la ciutadania de les diferents comarques i localitats del territori valencià és la protagonista dels debats i les reflexions que es generen.

Sílvia Vèrnia, directora de Prevenció, Formació i Documentació de l’AVAF, va presentar l’activitat en el marc del conveni de col·laboració existent entre l’Agència Valenciana Antifrau amb el Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat de la Universitat de València. També presentà l’Agència, insistint en les seues funcions i independència, i explicant la preocupació general per la planificació i gestió adequada dels fons europeus en el context del Pla de Recuperació Europeu.

La professora Reyes Marzal va presentar el mecanisme europeu Next Generation o Fons de Recuperació Europeu creat per a superar les conseqüències de la crisi sanitària de la Covid-19.

Els estats membres han d’aprovar els seus corresponents plans nacionals, en els quals establisquen els seus programes de reformes i inversions fins a 2026. Espanya ha iniciat aquest procediment amb l’aprovació del Reial Decret Llei 36/2020, del 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernització de l’Administració Pública i per a l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, “Plan España puede” per 140.000 milions d’euros.

Senyalà els objectius d’aquest pla, així com els mecanismes financers per desenvolupar-lo i les seues condicions. Així mateix, va fer referència a la proposta d’Espanya en els seus eixos centrals, polítiques, línies d’actuació i els mecanismes d’execució.

La conferència fou presencial, atenent les mesures anticovid estipulades per la pandèmia. El públic assistent, 15 persones del programa UNISOCIETAT de Quart de Poblet, estigué molt interessat sobre com es gestionaran els fons europeus fins al 2026 i participà activament en el debat.

Fecha de publicación: 

Covid-19 i drets fonamentals, protagonistes a Unisocietat Alzira

El dia 25 de maig, la Catedràtica de Dret Constitucional de la Universitat de València, Sefa Ridaura, ha impartit la ponència “Covid-19 i drets fonamentals” en el cicle de conferències UNISOCIETAT, en format presencial, en el marc del conveni de col·laboració existent entre l’Agència Valenciana Antifrau amb el Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat de la Universitat de València.

Joan Llinares, director de l’AVAF, ha presentat, en la ciutat d’Alzira, la conferència on l’exercici dels drets fonamentals en la constitució espanyola de 1978 i quins drets es poden veure afectats durant la declaració dels estats excepcionals han sigut els protagonistes. La possibilitat de limitar els drets fonamentals sense la cobertura de l’estat d’alarma també ha centrat la conferència.

El públic assistent, 22 persones, atenent les mesures anticovid estipulades per la pandèmia, ha participat activament fent-hi preguntes, que s’han centrat en la comprensió de la manera que ha afectat els seus drets fonamentals la declaració de l’estat d’alarma.

L’Agència Valenciana Antifrau participa activament en el programa Unisocietat per ser un instrument de dur a terme activitats formatives de manera descentralitzada i on la ciutadania de les diferents comarques i localitats del territori valencià és la protagonista dels debats i les reflexions que genera cada acció formativa.

Fecha de publicación: 

El 32% de les denúncies presentades en l’Agència Valenciana Antifrau durant l’any 2020 van ser sobre contractació pública

València, 25 de maig de 2021.- L’any 2020 es van presentar en l’Agència Valenciana Antifrau un total de 226 denúncies, un 34% més que durant l’any 2019. Respecte a la matèria objecte de denúncia 72 de les 226 denúncies presentades, és a dir, el 32%, feien referència a la contractació pública.
Si analitzem amb detall aqueix 32% de denúncies presentades sobre contractació, el 19% dels casos fa referència a contractes de servei; el 5% a matèria de concessions; el 3% a contractes de subministraments i el 2% a contractes d’obres.
En segon lloc respecte a les matèries més denunciades davant l’AVAF es troba la gestió dels recursos humans, amb un 28% del total, és a dir, 68 denúncies. D’aquestes 68 denúncies, les que fan referència a procediments selectius i de provisió de llocs de treball són les que han acaparat el major nombre de denúncies amb un total de 50 denúncies presentades.
Per la seua part les subvencions han suposat un 12% de les denúncies en 2020; seguit en un 10% per les denúncies sobre urbanisme i medi ambient, i amb un 4% les denúncies sobre patrimoni. El 14% restant de les denúncies s’engloben sota l’epígraf de “uns altres”, ja que tracten qüestions que no tenen fàcil encaix en les tradicionals àrees de l’activitat desenvolupada en l’administració general.
Si comparem aquestes dades amb els de l’any anterior veiem que la contractació pública ha passat d’ocupar el segon lloc l’any 2019 pel que fa a la denúncies presentades, amb un 25% del total, a ocupar el primer lloc en 2020 amb el 34%. Així mateix, les denúncies sobre aspectes relacionats amb els recursos humans han passat del 40% de denúncies presentades durant l’any 2019 al 28% durant l’any 2020.
La caiguda més significativa l’han registrada no obstant això les denúncies que fan referència a l’ús indegut dels recursos públics que van representar el 16% de les denúncies durant l’any 2019, amb 27 denúncies presentades, i que pràcticament desapareixen l’any 2020 ja que només es va registrar una denúncia per aquest concepte durant tot l’any.
Dins de les funcions que té encomanades l’Agència Valenciana Antifrau es troben les funcions de prevenció i de formació contra el frau i la corrupció fent especial en recalcament en la construcció d’un ètica i integritat pública.

Per aquest motiu s’ha organitzat un curs sobre “Integritat i Prevenció en la contractació pública en la Comunitat Valenciana” juntament amb l’Institut Valencià d’Administració Pública (IVAP). Aquesta activitat formativa està dirigida al personal que treballa en l’administració de la Generalitat Valenciana especialment aquella que està vinculada a l’àrea de contractació.

Nota editable en format ODT

Nota editable en format DOC

 

Fecha de publicación: