La Universitat Politècnica de València acull, per tercer any consecutiu, a l’Agència Valenciana Antifrau en la docència del Màster de Gestió Cultural

L’Agència Valenciana Antifrau (AVAF) va formalitzar en 2021 un conveni marc de col·laboració amb la Universitat Politècnica de València (UPV) per a la col·laboració cultural, educativa i científica. L’objectiu central i prioritari de l’activitat formativa de l’Agència és la formació en ètica cívica de la ciutadania valenciana.

En el marc d’esta col·laboració, el 28 de novembre, l’Agència Valenciana Antifrau (AVAF) va participar amb una conferència dirigida a alumnat de l’assignatura de Sistemes d’Avaluació i Qualitat i Gestió de Pressupostos del Màster de Gestió Cultural de la Universitat Politècnica de València (UPV), en col·laboració amb la Universitat de València (UV), que imparteix la professora Antonia Ferrer Sapena.

L’objectiu de la conferència va ser conscienciar sobre la importància de la integritat i ètica públiques per a previndre el frau i la corrupció en l’àmbit de la cultura i la gestió cultural.

El Màster de Gestió Cultural de la UPV, en col·laboració amb la UV, és l’únic a Espanya que atén sectors clau en la gestió cultural com la gestió de museus i espais culturals, les arts escèniques, el turisme cultural, i el patrimoni etnològic i la cultura popular.

En aquest Màster s’ofereix una formació plural capaç de cobrir els diferents sectors socials, polítics, institucionals i econòmics que constitueixen el marc on s’inscriu la gestió cultural. Té com a finalitat la investigació aplicada al sector cultural i la formació per al desenvolupament professional en l’ocupació i les empreses culturals i en la gestió cultural pública.

En l’activitat, van participar 37 alumnes, majoritàriament d’origen espanyol però també alumnat estranger, amb diferents marcs normatius sobre la gestió cultural; però amb una casuística general similar de problemes respecte a la prevenció de la corrupció i el frau en la gestió cultural.

La primera part de la intervenció de l’AVAF va correspondre, al cap del Servei de Formació, Anselm Bodoque, qui va fer una breu referència contextual a la necessitat d’estratègies públiques contra la corrupció, i a les funcions i activitats generals de l’Agència.

La part nuclear de l’activitat va correspondre al director de l’AVAF, Joan Llinares, qui es va centrar en les particularitats de la gestió administrativa cultural, i els principals riscos de frau i corrupció que es poden donar en la gestió cultural.

Partint de la seua experiència en la gestió cultural, va centrar la seua intervenció en el model públic de museus i col·leccions museístiques, subratllant diferents aspectes com l’ocupació cultural i l’impacte de la cultura en el conjunt de l’economia espanyola, per a arribar al marc deontològic i centrar-se en aspectes del codi ètic ICOM per als Museus.

Posteriorment va desenvolupar els principals riscos de frau i corrupció que es poden donar en la gestió cultural, posant l’accent en diferents situacions de conflictes d’interés, il·lustrant la seua exposició amb diversos exemples de mala praxi que han acabat judicialitzats.

La participació de l’alumnat va ser molt intensa i activa, insistint en qüestions que tenen a veure amb la seua experiència laboral en l’àmbit de la gestió cultural i, de manera especial, els problemes referits al mecenatge, a la contractació pública, al valor i el trànsit dels béns culturals.

Bona part del debat entre l’alumnat es va centrar en la diferència dels problemes i les formes de gestió en funció que la gestió cultural fora gestió pública o privada, i les diferències de cultura respecte la gestió cultural i al càstig social de la corrupció entre els diferents països.

El director de l’Agència Valenciana Antifrau va finalitzar la seua intervenció agraint la invitació de la Universitat Politècnica de València i desitjat molt d’èxit a tots els alumnes/as en el seu futur professional com a gestors culturals.

La Societat Espanyola d’Avaluació de Política Públiques s’incorpora al Consell de Participació de l’Agència Valenciana Antifrau

València, 28 de novembre de 2023.- El Consell de Participació de l’Agència Valenciana Antifrau s’ha reunit en sessió ordinària i en ella ha participat per primera vegada la Societat Espanyola d’Avaluació de Polítiques Públiques (SEE) que s’ha incorporat com a membre de l’òrgan de participació de l’Agència.

La SEE és una entitat que té com a objectiu contribuir al desenvolupament a Espanya d’una cultura de l’avaluació de polítiques públiques com a instrument fonamental de la millora de l’eficàcia i utilitat social de l’ activitat de les Administracions públiques.

A aquest efecte la SEE fomenta la recerca científica entre els agents implicats tant en l’esfera universitària, de la funció pública, de l’àmbit empresarial i professional i dels poders públics.

La SEE s’incorporarà al Consell de Participació un òrgan de consulta de l’Agència de la qual formen part organitzacions cíviques i socials, així com persones que a títol individual, destaquen per la seua lluita contra el frau i la corrupció i per l’impuls d’una ètica i integritat pública.

Aquest any 2023 s’han incorporat al Consell de Participació de la Societat Espanyola d’Avaluació de Polítiques Públiques, la World Compliance Association i la Fundació Hay Derecho.

El Consell de Participació està constituït per les següents organitzacions: Acció Cívica contra la Corrupció; Alertadors Contra la Corrupció (Whistleblower); Associació Valenciana de Consumidors i Usuaris (AVACU); Fundació Hay Derecho; Fundació FIBGAR; Fundació per la Justícia; Observatori Ciutadà contra la Corrupció (OCC); Open Society Initative for Europe (OSIFE); Plataforma Ciutadana Castelló per la Justícia i contra la Corrupció; Sindicat de Tècnics del Ministeri d’Hisenda (GESTHA); Tactical Whistleblowers; Transparència Internacional Espanya i World Compliance Association.

L’Agència participa en un curs de la fiscalia general de l’Estat per a la formació de fiscals

València, 28 de novembre de 2023.- L’Agència Valenciana Antifrau ha participat com a docent en el curs “Delictes contra l’administració pública: frau en la contractació administrativa” organitzat pel Centre d’Estudis Jurídics dependent del Ministeri de Justica.

El curs es va celebrar els dies 27 i 28 de novembre a Madrid i estava dirigida a fiscals amb l’objectiu que adquireixen coneixements en aquesta àrea donada la seua alta especialització i d’aquesta manera puguen abordar amb seguretat supòsits de contractació administrativa de gran complexitat tecnicoprocessal.

El curs va ser inaugurat pel fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, i va comptar amb la participació de l’Agència del director d’Anàlisi i Investigació, Gustavo Segura, i amb la cap d’unitat de Suport i Perícia, Amparo Martí que van exposar la contractació en el sector públic i l’experiència en l’Agència en els principals problemes que se susciten en l’execució d’aquests contractes.

Altres dels temes que es van tractar al llarg de les dues jornades van ser els aspectes més controvertits dels delictes de malversació, la problemàtica associada als reconeixements extrajudicials de crèdit o la prevaricació administrativa d’autoritats i funcionaris públics.

L’Agència Valenciana Antifrau porta diversos anys col·laborant amb la fiscalia general de l’Estat en diferents activitats formatives per a fiscals i aquesta col·laboració que abasta altres àrees d’actuació es va materialitzar amb la signatura d’un conveni de col·laboració entre totes dues institucions el 19 de juny.