I Seminari sobre models europeus d’agèncias anticorrupció: Experiències d’Italia i Portugal.

El 30 de maig, en la Seu de l’Agència Valenciana Antifraude, organitzat per la Sra. Silvia Vernia, directora de Prevenció, Formació i Documentació va tindre lloc el primer seminari sobre “Models europeus d’agències anticorrución: Experiències d’Itàlia i Portugal”, amb experts d’Itàlia i Portugal.

Després de la presentació realitzada pel Director de l’Agència, el Sr. Joan Llinares es va realitzar la intevención dels ponents.

La primera, realitzada per Luis Manuel Macedo Pinto De Sousa, de l’Institut de Ciències Socials de la Universitat de Lisboa, va tractar sobre “Avaluacions de riscos de corrupció i plans de prevenció a Portugal”.

La segona ponència va tractar sobre “L’Experiència italiana de l’ANAC i els Planes anticorrupció” que va ser presentada per Luigi Foffani, Degà de la Facultat de Dret de la Universitat de Mòdena i Regió d’Emilia

Després de la presentació d’ambdues ponències es va obrir un interessant torn de preguntes amb el personal de l’Agència.

Jornada: “Estratègies per a la integritat en la gestió pública”

Avui l’Agència Valenciana Antifrau ha iniciat la primera activitat de formació dels servidors públics, mitjançant la celebració d’una Jornada sobre “Estratègies per a la integritat en la gestió pública”, dins de la segona convocatòria del Pla de Formació 2018 de l’Institut Valencià d’Administració Pública. Les activitats s’han portat a terme a la seu de l’IVAP, en l’aula magna del Palau de la Pineda, plaça del Carme, núm. 4, València.

Es tracta d’una acció formativa oberta a diferents cultures i administracions (Generalitat, Entitats locals, etc.) amb l’objectiu de divulgar eines i estratègies per fomentar la prevenció del frau i la corrupció. S’incideix en la importància de la perspectiva de la prevenció, tant en la identificació dels riscos o de les males pràctiques, com en l’elaboració de sistemes o marcs d’integritat pública que donen suport als servidors públics al seu manteniment.

Entenent la integritat pública com “el posicionament consistent i l’adhesió a valors ètics comuns, així com al conjunt de principis i normes destinades a protegir, mantenir i prioritzar l’interés públic sobre els interessos privats en el sector públic”. Recomanació OCDE sobre integritat pública, adoptadad el 26 de gener de 2017.

>> Accèso al programa de la jornada

Francisco Cardona expert internacional en polítiques anticorrupció

Amb motiu de l’inici de curs 208/2019 l’Agència Valenciana Antifrau, va realitzar el 24 de setembre una sessió de formació sobre “L’Agència Valenciana Antifrau i la seua consolidació”.

La introducció va ser a càrrec del director de l’Agència el Sr. Joan Llinares. La conferència va ser realitzada pel Sr. Francisco Cardona, expert internacional en el disseny i avaluació de la funció pública i les reformes vinculades amb la política anticorrupció i la consolidació institucional.

El Sr. Cardona va ser administrador principal de l’OCDE, i actualment col·labora, com a consultor extern amb diverses institucions internacionals i supranacionals.

A l’acte van assistir funcionaris de l’Agència i, després de la seua intervenció, és va obrir un torn de preguntes.