III Trobada de la Xarxa d’Oficines i Agències Anticorrupció d’España

La tercera trobada d’agències anticorrupció de l’estat espanyol ha tingut lloc en la seu de l’Oficina Municipal contra el Frau i la Corrupció de l’ajuntament de Madrid. Ha reunit els màxims responsables de les institucions autonòmiques i locals: Carlos Granados, director de l’Oficina Municipal contra el Frau i la Corrupció de l’Ajuntament de Madrid; Miguel Angel Gimeno, director de l’Oficina Antifrau de Catalunya; el director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, Joan Llinares; el director de l’Oficina de Prevenció i Lluita Contra la Corrupció a les Illes Balears, Jaime Far; la directora dels serveis d’Anàlisis de l’Oficina per la Transparència i les Bones Pràctiques de l’Ajuntament de Barcelona, Rosa Maria Sánchez i Gemma Calvet, directora de l’Agència de Transparència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

En la reunió s’ha posat en comú les experiències de control de l’execució dels contractes i el control i justificació de les subvencions, així com les principals estratègies i experiències d’investigació sobre aquests aspectes i les principals recomanacions més comunes a les administracions subjectes a la seua supervisió. S’ha estudiat les vies més efectives per a promoure la implantació de programes de prevenció de la corrupció a través de la licitació i el control de l’execució dels contractes públics.

S’ha tractat la problemàtica de la protecció de les persones denunciants de corrupció i la futura transposició de la Directiva UE sobre Whistleblower.

També s’ha examinat la introducció de condicions especials de programes de compliment (compliance) en les clàusules administratives.

Així mateix, s’han compartit els problemes comuns en el desplegament de les diferents institucions.

Entre els acords de la reunió, la creació d’un grup de treball per a establir els criteris mínims per a una bona protecció dels alertadors de corrupció dirigits al legislador estatal.

Tramitació de la Directiva Europea sobre protecció de les persones denunciants

Enteniment provisional del Parlament i el Consell Europeu per a l’aprovació de la Directiva de la Unió Europea, sobre protecció de les persones denunciants d’infraccions en tot l’àmbit de la Unió.


L’11 de març de 2019 compromissaris del Parlament Europeu i d’els governs de l’Unió Europea han aconseguit tancar un acord provisional en relació amb la proposta de Directiva de la Comissió Europea de 23 d’abril de 2018, sobre la protecció de les persones que denuncien infraccions i irregularitats, que permetrà reforçar la seua protecció en l’àmbit de la Unió.

La nova normativa europea estableix un sistema de procedimients de denúncia, tant en el sector públic com en el sector privat, i permet dirigir-se a autoritats externes a l’organització si no es prenen les mesures oportunes, o existeix perill imminent o manifest per a l’interés públic, o quan la denúncia als superiors dins de l’organització no faça efecte perquè aquests poden estar en connivència amb els autors de la infracció.

La Directiva protegirà als denunciants i els atorgarà assessorament jurídic i inversió de la càrrega de la prova, enfront d’acomiadaments, degradació i altres formes de represàlia, i també en procediments judicials, com a conseqüència de denúncies per frau, corrupció, evasió fiscal o danys a la salut de les persones i el medi ambient. A més, preveu la imposició de multes als represaliadors, i exigeix als Estats membres que informen els ciutadans sobre els procediments de denúncia i el tipus de protecció al qual poden acollir-se, havent de designar una autoritat pública responsable en aquest àmbit.

En breu, el Parlament Europeu i el Consell aprovaran formalment aquest acord, per el que es preveu que l’aplicació de la Directiva siga exigible en tots els Estats membres en 2021.

  Nota de premsa

Informació relacionada


Resolució legislativa del Parlament Europeu, de 16 d’abril de 2019, sobre la proposta de Directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió

 

Les Agències i Oficines Antifrau d’Espanya realitzen la segona trobada a València

La trobada, organitzada per l’Agència Valenciana Antifrau, ha reunit els màxims responsables dels organismes anticorrupció de Catalunya, Illes Balears, Galícia, Madrid, Barcelona, i la pròpia Comunitat Valenciana.

La reunió s’ha estructurat entorn d’una ponència sobre les quotes de gènere i la corrupció i una sessió de treball sobre l’ús de les noves tecnologies aplicades a la prevenció de la corrupció.

 L’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana ha organitzat la II Trobada de la Xarxa d’Oficines i Agències Anticorrupció d’Espanya. La reunió ha tingut lloc a la Sala Vinatea de les Corts Valencianes i ha comptat amb la presència de l’Excm. Sr. Enric Xavier Morera Català, President de les Corts, que ha donat la benvinguda als assistents. La jornada ha sigut inaugurada pel Director de l’Agència Valenciana Antifraude, Joan Llinares.

        La trobada de les Agències i Oficines Anticorrupció ha reunit als responsables de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, Joan Llinares; al Director de l’Oficina Antifraude de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno; al Director de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, Jaime Far; a la Consellera del Consell de Comptes de Galícia, Beatriz Rodríguez; al Director de l’Oficina Municipal contra el Frau i la Corrupció de l’Ajuntament de Madrid, Carlos Granados; al Cap de Secció de Publicitat Activa i Portal de la Transparència de l’Agència de Transparència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Joan Cotxà, i a la Directora d’Anàlisi de l’Oficina de Transparència i Bones Pràctiques de l’Ajuntament de Barcelona , Rosa María Sánchez.

       Durant el matí, el professor del Departament de Ciències Polítiques de la Universitat de Pittsburg (els EUA), Pablo Fernández-Vázquez, ha impartit la ponència “Quotes de gènere i corrupció” a la qual ha seguit un debat entre els participants. Tot seguit s’ha realitzat una sessió de treball sobre l’ús de les noves tecnologies aplicades a la prevenció de la corrupció. En aquesta sessió s’ha presentat el Projecte “Aletheia”, sistema d’ajuda a la traçabilitat de la despesa en la contractació pública, que ha sigut a càrrec del personal del Servei d’Informació de l’Agència Valenciana Antifraude i de l’enginyer de sistemes Hervé Falciani.

       Aquesta trobada reforça els llaços de col·laboració entre les agències i oficines anticorrupció de l’estat espanyol, i dóna continuïtat a la primera trobada que es va realitzar a Barcelona el passat 29 de juny afavorit per l’Oficina Antifrau de Catalunya. De fet, el principal acord al qual es va arribar en aquesta reunió va ser el de crear una xarxa estable, amb reunions periòdiques de totes les agències anticorrupció existents per a compartir estratègies comunes per a lluitar contra aquest fenomen i compartir informació. Aquest acord se circumscriu en un marc en el qual es constata la falta d’una voluntat real de crear un Pla Nacional contra la Corrupció i una eficaç protecció de les persones denunciants.

      València, 14 de diciembre de 2018

Fecha de publicación: 14/12/2018