L’Agència Valenciana Antifrau imparteix formació sobre conflicte d’interès a responsables del Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Generalitat Valenciana.

#FormacióAVAF

L’AVAF ha impartit una jornada/taller sobre gestió del risc de conflicte d’interès a sol·licitud de la Direcció General d’Acció de Govern de la Generalitat Valenciana destinada a les persones que ostenten la direcció de Programes de la Gestió de Fons Europeus en les onze Conselleries, així com de personal de LABORA, IVACE i Turisme Comunitat Valenciana.

El Servei de Formació de l’Agència, format per Anselm Bodoque, cap del Servei, Pilar Moreno i Marita Oliver, tècniques de l’àrea, van dinamitzar el taller en el qual es va aprofundir en el conflicte d’interès, entès com la situació en la qual es veja compromès l’exercici imparcial i objectiu de les funcions de la persona empleada pública per raons familiars, afectives, d’afinitat política o nacional, d’interès econòmic o per qualsevol altre motiu directe o indirecte d’interès personal.

Al llarg de les quatre hores de formació s’ha aprofundit en el risc de conflicte d’interès com a avantsala de la corrupció i les eines existents per a abordar-ho.

L’Agència Valenciana Antifrau compta amb diverses publicacions en matèria de conflictes d’interès on destaquen:

 

 

La formació ha comptat amb la participació molt activa i l’interès de més de 35 responsables de gestió del Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Generalitat Valenciana. Julia Moreno (Presidència GVA) i Olga García-Pozuelo (Conselleria d’Agricultura) van ser els dinamitzadores i impulsors de la jornada per part de la Generalitat Valenciana.

L’Agència Valenciana Antifrau imparteix formació en el Centre d’Estudis Jurídics

#InvestigacióAVAF 

Gustavo Segura, director d’Anàlisi i Investigació de l’AVAF, ha participat en el curs de la 61a promoció d’accés a la carrera fiscal el dimecres 17 de maig de 2023.

“Delictes contra l’Administració Pública” ha sigut el mòdul formatiu impartit per l’AVAF en el qual els participants han pogut conèixer detalladament aquesta tipologia de delictes durant la fase teòrica – pràctica del curs.

La 61a promoció està composta per 100 fiscals en pràctiques, 73 dones i 27 homes.

L’Agència Valenciana Antifrau ha estat present en anteriors cursos formatius d’accés a la carrera fiscal per a donar a conèixer el paper de les oficines i agències de lluita contra el frau i la corrupció, com va ser la taula redona celebrada l’1 de juny de 2022 a Madrid.

La Fundación Hay Derecho s’incorpora al Consell de Participació de l’Agència Valenciana Antifrau

València, 16 de maig de 2023.- El Consell de Participació de l’Agència Valenciana Antifrau es va reunir en sessió ordinària i en ella ha participat per primera vegada la Fundación Hay Derecho, la qual s’ha incorporat com a membre de l’òrgan de participació de l’Agència.

Formen part del Consell de Participació organitzacions cíviques i socials, així com persones que a títol individual, destaquen per la seva lluita contra el frau i la corrupció i per l’ impuls d’ una ètica i integritat pública.

En aquesta reunió celebrada en la seu de Les Corts Valencianes, s’ha donat trasllat als membres del Consell del contingut de la Memòria d’Activitat desenvolupada per l’Agència durant l’any 2022.

La Memòria va ser presentada el passat 28 de març al President de Les Corts, als Síndics i als integrants de la Mesa de les Corts donant d’aquesta forma compliment al manat recollit en l’article 22 de la Llei 22/2016 de creació de l’Agència. Així mateix, el 19 d’abril també es va fer entrega de la Memòria al President de la Generalitat.

Ara ha sigut el torn del Consell de Participació, i d’aquesta manera, les persones responsables de cadascuna de les àrees de l’Agència van exposar als membres del Consell les activitats i el treball realitzat al llarg de l’any 2022 responent a totes les consultes plantejades.

Una vegada exposada la Memòria d’Activitat, el vicepresident del Consell, Rafa Mauri, de l’Observatori Ciutadà contra la Corrupció, va proposar als membres del Consell l’organització d’activitats conjuntes per a implicar el conjunt de la societat en l’impuls i la creació d’una ètica i integritat pública quedant emplaçats els membres del Consell per a manterner contactes en aquest sentit.

El Consell de Participació està constituït per les següents organitzacions: Acció Cívica contra la Corrupció; Alertadors Contra la Corrupció (Whistleblower); Associació Valenciana de Consumidors i Usuaris (AVACU); Fundación Hay Derecho;  Fundació Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR); Fundació per la Justícia; Observatori Ciutadà contra la Corrupció (OCC); Open Society Initative for Europe (OSIFE); Plataforma Ciutadana Castelló per la Justícia i contra la Corrupció; Sindicat de Tècnics del Ministeri d’Hisenda (GESTHA); Tactical Whistleblowers; Transparència Internacional Espanya i World Compliance Association.