Quarta reunió del Consell de Participació de l’Agència Valenciana Antifrau

València, 29 d’abril de 2021.- El Consell de Participació de l’Agència Valenciana Antifrau (AVAF) ha celebrat la seua quarta reunió des que es constituïra a l’octubre de 2019. El Consell està format per organitzacions de caràcter cívic i social que treballen contra el frau i la corrupció i tenen entre els seus fins la transparència de l’activitat pública, el bon govern i la defensa dels drets dels ciutadans en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

En aquesta quarta reunió del Consell de Participació, les direccions funcionals de l’AVAF van anar presentant a les entitats participants les dades recollides en la Memòria d’activitat de l’AVAF corresponent a l’any 2020.
En la Memòria es recull l’activitat desenvolupada per l’Agència l’any 2020 en l’àrea de formació, prevenció i documentació; l’àrea jurídica i de protecció de la persona denunciant; anàlisi i investigació; administració, contractació i recursos humans i comunicació.
Per part seua, el director de l’AVAF, Joan Llinares va destacar davant les entitats participants l’increment d’activitat durant un any marcat per la crisi de la COVID-19.
Les diferents direccions de l’Agència van anar resolent els dubtes que van plantejar els participants i recollint a més les propostes que des d’aquestes entitats es van formular.
La reunió s’ha desenvolupat de manera virtual i han participat les següents associacions i entitats:
• Fundació per la Justícia
• Tactical Whistleblowers
• COSITAL València
• Observatori Ciutadà contra la Corrupció (OCC)
• Transparència Internacional Espanya
• Associació Valenciana de Consumidors i Usuaris (AVACU)
• Assoc. Espanyola Subjectes Obligats en Prevenció del Blanqueig (ASEBLAC)
• Fundació Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR)
• Alertadores contra la Corrupció, Whistle Blower
• Sènior Program Officer de Open Society Initative for Europe (OSIFE)
• Acció Cívica contra la Corrupció
• Plataforma per l’Honestedat (PlxH)
• Plataforma Ciutadana Castelló per la Justícia i Contra la Corrupció
• Sindicat de Tècnics del Ministeri d’Hisenda (GESTHA).
• Universitat de Múrcia
• World Compliance Association

Fecha de publicación: 29/04/2021

L’Agència Valenciana Antifrau a Benetússer

El municipi de l’Horta Sud va ser el marc de la tercera conferència de 2021 en la qual l’Agència Valenciana Antifrau, dins del conveni de col·laboració existent amb el Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat de la Universitat de València, participa en la iniciativa d’UNISOCIETAT, que té com a objectiu desenvolupar activitats formatives per al bon govern i la ciutadania al territori valencià.

El professor titular de Dret Mercantil de la Universitat de València, Jaume Martí Miravall, va impartir una conferència sobre els canvis que ha conegut en els últims anys el sistema financer, el mercat del crèdit i el mercat de valors, en la qual també es va fer referència a les mesures extraordinàries adoptades per a pal·liar l’impacte de la pandèmia de la COVID-19.

La conferència va ser seguida per alumnes del programa UNISOCIETAT de Benetússer i altres localitats de l’Horta Sud, i va generar un debat intens i actiu dels assistents sobre les conseqüències que tenien els canvis legislatius dels últims anys en la seguretat financera de la ciutadania. Així mateix, els assistents es van interessar sobre les funcions i activitats de l’AVAF en la prevenció i lluita contra el frau i la corrupció; qüestions que van ser respostes pel representant de l’AVAF, Anselm Bodoque, cap del Servei de Formació de l’Agència.

Fecha de publicación: 29/04/2021

El TSJ té per preparat el recurs de cassació de l’Agència Valenciana Antifrau contra la petició d’expedients d’investigació en curs

València, 23 d’abril de 2021.- La Secció Quarta de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha emés un acte en el qual acorda tindre per preparat el recurs de cassació interposat per l’Agència Valenciana Antifrau enfront de la sentència 198/2020 i pel qual s’emplaça a les parts perquè compareguen en el termini de trenta dies.
El recurs presentat per l’Agència Valenciana Antifrau s’interposa contra la sentència per la qual s’obliga a l’AVAF a entregar expedients que estiguen en aqueixos moments sota investigació als grups parlamentaris que així ho sol·liciten.
L’AVAF sempre ha defensat que el lliurament dels expedients d’investigació que estan oberts i en curs va en contra, conforme estableix la seua Llei reguladora, del deure de confidencialitat i molt especialment perquè posa en perill el desenvolupament i èxit de la seua pròpia labor investigadora posant al descobert fets i actuacions que estan sent en aqueix moment investigats i recaptant elements de prova amb base en el seu caràcter d’autoritat pública i les seues potestats en la lluita contra la corrupció, que afecta també els partits polítics els quals entren dins del seu àmbit d’intervenció.
Així mateix, si l’Agència haguera de fer lliurament dels expedients d’investigació sense que haguera finalitzat encara la investigació, s’estaria revelant en molts casos, directament o indirectament, la identitat de les persones denunciants i col·laboradores en la investigació, així com d’aquelles altres que pogueren estar sent investigades, amb la repercussions i represàlies que això podria suposar d’afectació als seus drets constitucionals que han de quedar garantits. L’Agència sosté que els seus expedients d’investigació només es poden entregar a l’autoritat judicial.
El lliurament d’aquests expedients a un grup polític va en contra a més de la posició mantinguda pel propi Ministeri Fiscal prèvia al dictamen de la citada sentència 180/2020, de la Directiva 2019/1937 de protecció dels whistleblowers, i de les Declaracions que ha vingut aprovant la Xarxa Europea d’Autoritats d’Integritat i Protecció d’Alertadors (NEIWA) composta per autoritats públiques especialitzades que representen a 21 Estats europeus i que tenen com a objectiu la promoció i salvaguarda de la integritat en els seus respectius Estats.
L’Agència mai s’ha mostrat en contra de donar compte de les actuacions d’investigació quan aquestes han finalitzat. Mostra d’això és la publicació de les seues resolucions finals en la seua pàgina web. Tampoc s’ha oposat en cap moment a traslladar qualsevol altra documentació o expedient que tinga relació amb el funcionament administratiu propi de l’entitat; tal com s’està fent amb el lliurament de totes les despeses de caixa fixa, informes, contractes, etc., que han sigut recentment sol·licitats per un grup parlamentari.

Nota editable en format ODT
Nota editable en format DOC
Acte