L’Agència Valenciana Antifrau participa a Viena en una trobada amb autoritats anticorrupció de tota Europa

València, 3 d’octubre de 2023.- L’Agència Valenciana Antifrau ha participat durant dos dies en una trobada de treball amb agències i autoritats anticorrupció d’altres països pertanyents a la European Partners against Corruption (EPAC) i a la European contact-point network against corruption (EACN).

La trobada va tindre lloc a la seu de l’Oficina Anticorrupció del Ministeri d’Interior de la República d’Àustria, i tenia com a objectiu posar en comú informació i experiències sobre la protecció que s’està oferint a les persones denunciants de protecció després de l’entrada en vigor de la Directiva Europea 2019/1937 de protecció de les persones denunciants,  més coneguda com a Directiva Whistleblower.

En el cas d’Espanya la Llei 2/2023 de protecció de les persones denunciants de corrupció va ser aprovada al febrer d’enguany i en la trobada van estar presents la Guàrdia Civil i l’Agència Valenciana Antifrau.

Països com Bèlgica, Romania, França, Portugal, Itàlia, Lituània o Bulgària van participar en les jornades que va comptar també amb les intervencions de Laura Balli, presidenta de la Xarxa Europea d’Autoritats d’Integritat i de Protecció de les Persones denunciants de corrupció (NEIWA) que va explicar l’important paper que juguen els canals interns de denúncia, la confidencialitat o la creació d’una cultura de protecció cap a les persones denunciants de corrupció.

Luka Mak de Transparència Internacional va fer un repàs per les diferents legislacions nacionals que han transposat la Directiva Europea; i va mostrar les limitacions i els beneficis de l’ús de l’anonimat en aquest tipus de denúncies i els problemes que poden patir les persones que decideixen denunciar.

En la seua intervenció, Mónica Kalinauskiené de Lituània, va assenyalar que, encara que el principal objectiu de la transposició de la Directiva fos la protecció de les persones denunciants, també hi ha altres objectius que no hem d’oblidar com són la transparència, la prevenció de la corrupció o la promoció de conductes ètiques.

Fiona Springer de l’Autoritat Àustriaca dels Mercats Financers va oferir dades com que el 78% de les denúncies que reben la comunicació es limita merament a la denúncia, mentre que en el 22% dels casos tenen una relació directa amb la persona denunciant. Així mateix va explicar que cal fer i que no cal fer pel que fa a la transparència, la comunicació o l’anonimat.

L’ex-assessor del Ministeri de l’Interior i director de l’Oficina d’Afers Exteriors del Govern austriacista, Martin Kreutner, es va referir a la importància que té la confiança perquè la ciutadania es decideixi a denunciar.

L’Agència Valenciana Antifrau va ser la primera autoritat a Espanya que va aprovar un Estatut de protecció de les persones denunciants de corrupció i en l’actualitat compta amb 34 persones i una empresa sota protecció. i en aquests moments l’Agència està en procés de licitació per a la contractació d’un servei de suport i atenció psicològica per a les persones denunciants de corrupció.

Aquestes trobades es realitzen de forma periòdica com a eina per millorar en les respectives estratègies de treball de les agències i autoritats anticorrupció europees i la pròxima trobada tindrà lloc a Dublín el mes de novembre.

L’Agència Valenciana Antifrau imparteix formació sobre l’impacte de la Llei 2/2023 al Col·legi d’Advocats de València (ICAV)

#FormacióAVAF

València, 3 d’octubre de 2023.-

La protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives, recollida en la Llei 2/2023 ha sigut l’eix central de la formació impartida per l’Agència Valenciana Antifrau en l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València, el passat 3 d’octubre.

El curs, de 4 hores de duració, va tenir lloc en la seu ICAV, situada en la Plaça de Tetuan, 16 de la capital del Túria i va poder seguir-se també en la modalitat “en línia”.

L’Agència Valenciana Antifrau va posar a la disposició de la totalitat dels assistents, en presencial i en online, al voltant de 170 persones, el “Codi d’Integritat de la Comunitat Valenciana” de l’AVAF.

El director de l’AVAF, Joan Llinares, va presentar l’Agència Valenciana Antifrau, entitat adscrita a les Corts, el seu origen, missió i funcionament. Al llarg de la seua exposició va destacar amb especial èmfasi a l’AVAF com d’òrgan de col·laboració amb la justícia i el Ministeri Fiscal.

Teresa Clemente, directora adjunta i d’assumptes jurídics de l’AVAF, va detallar l’impacte en la Comunitat Valenciana de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, de protecció de les persones que informen sobre infraccions de l’ordenament jurídic i de lluita contra la corrupció. En la ponència impartida va detallar el procediment de protecció dels informants desenvolupat per l’Agència, així com l’autoritat de protecció a nivell nacional.

La tercera sessió de la jornada, va ser a càrrec de Gustavo Segura, director d’anàlisi i investigació que va posar el focus en els sistemes interns i externs d’informació detallats en la llei 2/2023. La nova figura dels responsables dels sistemes, així com les normes de funcionament i organització dels canals del sector públic i sector privat, també van ser protagonistes de la sessió impartida, juntament amb la tecnologia aplicada per l’AVAF.

La cap del Servei de Prevenció de l’Agència Valenciana Antifrau, Irene Bravo, va desgranar la importància dels plans antifrau i d’integritat, al costat de l’estudis de risc en l’àmbit públic i el seu sector empresarial i la prevenció dels riscos de corrupció.

Aquesta primera formació a l’ICAV és fruit de la reunió celebrada el passat 7 de juny de 2023 que va servir per a l’intercanvi d’experiències entre totes dues entitats i es manifesta com una de les vies de col·laboració iniciada per totes dues institucions.

Més informació sobre la reunió del 7 de juny accedint al següent enllaç 

L’Agència Valenciana Antifrau mostra la seua labor en el VIII Congrés Internacional de Transparència i Govern Obert d’Alcalá de Henares

#FormacióAVAF

Alcalá de Henares, 29 de setembre de 2023. –

L’AVAF ha estat present en el VIII Congrés Internacional de Transparència i Govern Obert celebrat en la Facultat de Dret de la Universitat d’Alcalá de Henares del 27 al 29 de setembre de 2023.

Teresa Clemente, directora adjunta i de la Direcció d’Assumptes Jurídics de l’AVAF va presentar la ponència oral “L’impacte de la Llei 2/2023 en la Comunitat Valenciana”. En ella va exposar l’efecte de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció en les comunitats autònomes amb existència prèvia d’autoritats competents.

Especialment, va detallar la protecció a les persones denunciants en la Comunitat Valenciana. L’aplicació de la llei estatal i el que s’estableix en la normativa específica valenciana centre una part nuclear de l’exposició, així com la clàusula de no regressió i el manteniment de les disposicions més favorables per als drets dels denunciants.

La ponència exposada va tenir un bon acolliment entre el públic especialista en la matèria participant en el grup de treball i genere un debat intens i molt interessant.

Juan Vega Felgueroso, lletrat de l’Agència Valenciana Antifrau, va presentar ponència amb presentació oral sobre “Evolució de la transparència en el finançament dels grups parlamentaris”.

El lletrat de la Direcció d’Assumptes Jurídics de l’AVAF va analitzar l’impacte, en termes de transparència, de l’acord de les Corts Valencianes, regulador de la comptabilitat i control de les subvencions dels grups parlamentaris, partint del fet que aquest acord creava, ex novo, un règim de control sobre la transferència de fons públics dels grups parlamentaris als partits polítics.

La ponència presentada pel lletrat de l’AVAF va cridar l’atenció del públic expert del grup de treball GT23-17. Partits polítics, participació electoral i transparència, coordinat per María Salvador Martínez.

Pilar Moreno García, tècnica del Servei de Formació de l’AVAF, va participar en el grup de treball 23-03 “Ètica i integritat pública” amb la ponència amb presentació oral “Formació en integritat, la clau de volta del sistema institucional. Aportacions de l’Agència Valenciana Antifrau.” Pilar Moreno va explicar que les prioritats i estratègia formativa del Servei de Formació de l’Agència Valenciana Antifrau són el foment de la integritat, ètica i valors públics, a través de la formació com a eina de transformació de l’administració pública.

Prioritzar la formació en ètica i cultura cívica de la ciutadania valenciana implica necessàriament ajudar en el desenvolupament d’un esperit crític, participatiu, responsable està en la base per a enfortir la qualitat institucional i democràtica.

Els protagonistes de la formació en integritat desenvolupada per l’AVAF són el personal empleat públic de totes les administracions, amb especial atenció als de les administracions locals i de la Generalitat Valenciana, al costat d’alumnat universitari valencià, la infància i adolescència.

El Congrés Internacional de Transparència i Bon Govern celebrat a Alcalá de Henares ha albergat diverses reunions d’organitzacions dedicades a la millora del govern obert com la “Xarxa d’entitats locals per la transparència i participació ciutadana de la FEMP”, la “Xarxa Acadèmica de Govern Obert” o la reunió de les Càtedres de Transparència i Bon Govern.