L’Agència Valenciana Antifrau crea el Registre de Responsables de les bústies internes de denúncia que hauran de tindre les administracions públiques abans del 13 de juny

València, 5 de juny de 2023.- El mes de febrer passat es va aprovar la Llei 2/2023 reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. Aquesta llei és el resultat de la transposició a l’ordenament jurídic espanyol de la Directiva 2019/1937 de protecció de les persones denunciants de corrupció, més coneguda com a Directiva Whistleblower.

Aquesta nova Llei recull entre les seues novetats la necessitat que cada entitat cree un Sistema Intern d’Informació (SII), que és la denominació que se li ha donat a les bústies o canals de denúncia, a través dels quals es realitzen les denúncies i la recepció d’informació que pot ser constitutiu d’incompliments de l’ordenament jurídic.

L’Agència assessora i ajuda en la posada en marxa d’aquests sistemes interns d’informació a aquelles administracions que ho sol·liciten, la qual cosa pot articular-se mitjançant la signatura d’un protocol de col·laboració entre l’Agència i l’entitat. L’Agència també cedeix de manera gratuïta la tecnologia necessària per al desenvolupament d’aquests canals o bústies de denúncia.

Fins a aquest moment s’han signat més de 70 convenis i protocols, entre altres, des de grans administracions com la Diputació de Castelló o l’Ajuntament de València, fins a altres de xicoteta grandària com l’Ajuntament de La Yesa de tot just 120 habitants.

La Llei recull l’obligació per part de l’entitat o de l’administració de nomenar una persona física o a un òrgan col·legiat com a responsable de la gestió del Sistema Intern d’Informació així com del procediment a seguir. Tant el nomenament com el cessament d’aquests responsables hauran de ser notificats en el termini de deu dies hàbils a l’autoritat o òrgan competent, que en el cas de la Comunitat Valenciana, és l’Agència Valenciana Antifrau.

A aquest efecte, l’Agència ha creat el Registre de Responsables de Sistemes Interns d’Informació (RRSII) en el qual se centralitzaran tant els nomenaments com els cessaments d’aquests responsables portant una gestió actualitzada de les dades.

El termini per a la creació dels Sistemes Interns d’Informació en el cas de les administracions públiques finalitza el pròxim 13 de juny excepte per a aquells municipis de menys de 10.000 habitants el termini dels quals s’amplia fins a l’1 de desembre.

El tràmit de comunicació a l’Agència del Responsable del Sistema Intern d’Informació es pot fer de manera electrònica en qualsevol moment, ja que el procediment està obert durant tot l’any.

En el títol IX de la Llei 2/2023 es recull que la falta de disposar d’un sistema d’un intern d’informació és una infracció molt greu, mentre que la falta de notificació de la designació de la persona o òrgan col·legiat responsable del sistema és una infracció lleu, les quals porten aparellades sancions recollides en l’article 65 de la Llei.

L’Agència Valenciana Antifrau signatura un conveni de col·laboració amb el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers (COSITAL) d’Alacant

València, 30 de maig de 2023.- El president del Col·legi de Secretaris/es, Interventors/es i Tresorers/es de l’Administració Local de la província d’Alacant (COSITAL-Alacant), Santiago Gómez; i el director de l’Agència, Joan Llinares, han signat un conveni de col·laboració entre totes dues entitats.

Entre les accions de col·laboració previstes es troben les activitats formatives en matèries com la prevenció del frau i la corrupció, la integritat i l’ètica pública, la protecció de les persones denunciants o els canals de denúncia i els plans antifrau.

Totes dues institucions també es donaran suport mútuament en el foment d’una cultura de bones pràctiques i de rebuig del frau i la corrupció en el disseny, execució i avaluació de polítiques públiques, i en la gestió dels recursos públics.

Així mateix, s’han compromés a impulsar i divulgar una cultura d’ètica i integritat pública i col·laborar en la regulació i gestió dels conflictes d’interés.

Si dins del marc del conveni COSITAL-Alacant tinguera coneixement de l’existència de persones denunciants de corrupció que pateixen, o pogueren patir, represàlies a conseqüència d’això, COSITAL ho comunicarà a l’Agència per als puga atorgar, en el seu cas, protecció.

Finalment, COSITAL-Alacant inclourà en un lloc visible dins de la seua pàgina web així com en altres suports, l’enllaç a la bústia de denúncies de l’Agència des del qual qualsevol persona pot posar en coneixement qualsevol fet o irregularitat constitutiu de frau i corrupció que s’haja comés en el si de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana i que puga aportar proves d’això.

 

L’Agència Valenciana Antifrau publica un Manual d’Integritat per a càrrecs públics

València, 26 de maig de 2023.- L’Agència Valenciana Antifrau ha elaborat un Manual que pretén ajudar als nous càrrecs públics que isquen de les eleccions que se celebren diumenge que ve 28 de maig.

El document, vol servir d’ajuda a aquelles persones que assumiran responsabilitats (autonòmiques i locals) perquè puguen fer el seu treball amb integritat en els principals àmbits d’actuació.

El Manual recull en un dels seus capítols com s’ha de preparar el traspàs de poders durant el període de constitució de les noves corporacions que, si no es plantegen recursos contenciosos-electorals, tindran lloc entre el 27 de maig i el 17 de juny.

En aquest període en el qual l’anomenada “administració ordinària” continuarà funcionant amb normalitat, també hi ha altres terminis que cal complir com és el que estableix la nova Llei 2/2023 de protecció de les persones denunciants de corrupció, que fixa fins al 13 de juny perquè les administracions públiques implanten els seus Sistemes interns d’informació (canals de denúncia). El termini s’amplia fins a l’1 de desembre en el cas de municipis de menys de 10.000 habitants.

L’Agència anima que aqueix traspàs de poders també siga un traspàs d’informació de l’estat de l’administració, per a facilitar la presa de decisions i la planificació, ja que d’això depén el bon funcionament dels serveis públics que afecten la ciutadania.

Un altre apartat del Manual fa referència al nou mandat fent un repàs per aquells aspectes que han de tindre en compte per a poder exercir les seues responsabilitat amb el major grau d’integritat.

D’aquesta manera es recull la importància de les declaracions d’incompatibilitat per a poder detectar possibles conflictes d’interés, recollint quines són les limitacions previstes en el cas dels nous electes, el com i el quan s’ha de dur a terme aqueixa declaració d’incompatibilitat.

Un altre aspectes que recull el Manual és el que fa referència a qüestions de tipus econòmic com són les dedicacions, retribucions i indemnitzacions dels membres de les corporacions locals; així com obsequis, regals o el paper que juguen dels lobbies o grups d’interés.

El Manual recull un conjunt de possibles riscos en la presa de decisions i que poden ser contraris a la integritat i que es divideixen en dos grans grups. D’una banda trobem els denominats riscos comuns on trobem les portes giratòries, confusió de funcions, fugides d’informació i ciberatacs, enriquiment injust, obsolescència legal i tecnològica o la sobre o infra representació.

En un segon grup trobem riscos específics d’àrees com la contractació, l’urbanisme, les subvencions, la gestió de recursos humans, el pressupost o aquells relacionats amb la gestió dels fons Next Generation.

Finalment el Manual recull un apartat específic a la implantació de marcs d’integritat en la gestió pública com a eina per a garantir la bona administració de les nostres institucions públiques.

Pot accedir al contingut del Manual en aquest enllaç: