L’Agència Valenciana Antifrau signa un conveni amb la Fundació Civio per al desenvolupament del projecte SceMaps

València, 9 d’abril 2021.- L’Agència Valenciana Antifrau ha signat un conveni de col·laboració amb la Fundació Ciutadana Civio que té com a objectiu treballar de manera conjunta en el desenvolupament del projecte SceMaps.
La Fundació Civio juntament amb el Center for the Study of Democracy de Bulgària, la Universitat de Trento d’Itàlia i el Expert Fòrum de Romania treballen en el projecte SceMaps finançat per la Unió Europea. Aquest projecte té com a objectiu fer costat a les institucions públiques europees en la millora de la seua governança, incloent la lluita contra la corrupció.
SceMaps és una eina d’avaluació de riscos que serveix per a identificar les amenaces de captura de l’Estat en àrees i indústries amb una forta regulació i supervisar les polítiques de lluita contra la corrupció en els estats membres.
Dins d’aquest projecte es troba el de la realització de l’enquesta Monitoring Anticorruption Policy Implementation, coneguda com a enquesta MACPI, i que compta amb el suport de la Direcció General d’Assumptes Interns de la Unió Europea. La Fundació Civio ha convidat a l’Agència Valenciana Antifrau ha participar en aquesta enquesta al costat d’altres 7 organismes.
El conveni recull la realització de l’enquesta MACPI en l’Agència Valenciana Antifrau, una enquesta realitzada de manera en línia i anònima als empleats públics així com als agents externs relacionats amb l’AVAF entre els quals es troben les entitats i associacions que formen part del Consell de Participació.
Gràcies a aquesta enquesta l’Agència podrà avaluar si les possibles vulnerabilitats en l’àmbit de la lluita contra la corrupció s’aborden mitjançant polítiques adequades o per contra, existeixen mancances d’implementació o de regulació, analitzant l’efectivitat de les mesures existents i proposant en el seu cas mesures preventives més efectives.
Per part de la Fundació Civio ha signat el conveni el seu codirector David Cabo, que ha agraït a l’AVAF la seua col·laboració per a “posar en pràctica una metodologia que permetrà comparar les respostes dels seus empleats amb els d’organismes d’Itàlia, Bulgària i Romania per a conéixer millor com previndre la corrupció i evitar males pràctiques, i que servirà per a formular després recomanacions que milloren el funcionament de les institucions europees”.
Per part de l’Agència el seu director, Joan Llinares, ha mostrat l’agraïment a Civio per la invitació a l’AVAF per a participar en el projecte SceMaps i ha declarat que “aquest tipus de col·laboracions entre organitzacions i entitats europees sens dubte permeten buscar solucions i estratègies conjuntes en la lluita contra el frau i la corrupció. És sens dubte una oportunitat per a l’Agència per a aprendre la metodologia i les eines més efectives que ens poden ajudar en l’elaboració del futur mapa de riscos de la corrupció de la Comunitat Valenciana”.

Nota editable en format ODT

Nota editable en format DOC

L’Agència Valenciana Antifrau presenta a les Corts la seua Memòria d’Activitat de l’any 2020

Més de 800 persones reben formació de l’Agència València Antifrau en matèria d’ètica i integritat pública i de lluita contra la corrupció durant 2020

València, 30 de març de 2021.- L’Agència Valenciana Antifrau ha presentat a la Mesa de les Corts la seua Memòria d’Activitat corresponent a l’any 2020 donant d’aquesta manera compliment al mandat recollit en l’article 22 de la Llei 11/2016 de creació de l’Agència.
L’acte de lliurament s’ha desenvolupat en el Pati de les Corts i han sigut presents el President de les Corts, Enric Morera, així com els integrants de la Mesa de les Corts.
En aquesta ocasió la Memòria d’Activitat s’ha entregat en suport digital a través d’un pen així com en un codi QR des del qual es pot descarregar fàcilment el document. D’aquesta manera, l’AVAF contribueix a la reducció del consum de paper i de la despesa econòmica adherint-se als compromisos de sostenibilitat 2030.
En la Memòria es recull l’activitat desenvolupada per l’Agència l’any 2020 en l’àrea de formació, prevenció i documentació; l’àrea jurídica i de protecció de la persona denunciant; anàlisi i investigació; administració, contractació i recursos humans i comunicació.
Després de l’acte de lliurament de la Memòria el director de l’AVAF, Joan Llinares ha atés els mitjans i ha destacat alguns dels punts més importants desenvolupats per l’Agència durant un any 2020 que malgrat estar marcat per la crisi de la COVID-19 ha sigut més intens i ha registrat major activitat per a aquest organisme des que va començar el seu funcionament a la fi de 2020.
Així en l’àrea de formació l’Agència ha oferit formació a més 800 persones en totes les activitats que ha organitzat i en les quals ha col·laborat posant l’accent en una de les principals funcions que té encomanades l’Agència de prevenció del frau i la corrupció i la creació d’una cultura basada en l’ètica i la integritat pública.
Respecte a les denúncies rebudes durant l’any 2020 van aconseguir la xifra de 226 i el 85% d’elles van ser presentades a través de la Bústia de Denúncies el qual s’ha convertit en el principal canal per a posar en coneixement de l’Agència actes i fets que poden ser constitutius de frau i corrupció en les administracions públiques valencianes.
Respecte a la matèria de què són objecte les denúncies presentades en un 32% dels casos ho són en matèria de contractació pública el que suposa un augment important respecte a l’any 2019 on aquestes denúncies van representar el 25%. Les administracions públiques més denunciades van ser en un 64% d’àmbit local i el 51% d’elles es troben a la província de València.
Respecte a la protecció de les persones denunciants de corrupció l’AVAF va rebre 35 sol·licituds i 24 persones tenen concedit l’estatut de persona protegida la qual cosa col·loca a la Comunitat Valenciana com a referent en avançar-se a la transposició a l’ordenament jurídic espanyol de la Directiva Europea 1937/2019 de persones denunciants, informadors o alertadores de corrupció més coneguda com a Directiva Whistleblowers.
El Directe de l’Agència, Joan Llinares, ha declarat que “aquesta Memòria d’Activitat recull tot el treball realitzat pel personal de l’AVAF en les seues diferents àrees durant l’any 2020 i són un reflex que malgrat les dificultats sorgides per la situació de pandèmia no han sigut un obstacle per a dur a terme les seues funcions d’investigació, prevenció, formació i protecció de les persones denunciants”.
“Anime a consultar la Memòria, un document de més de 200 pàgines en el qual apareix recollit el treball desenvolupat al llarg d’aquests 12 mesos i que és la constatació de la consolidació de l’Agència com a organisme en la lluita contra el frau i la corrupció tant a nivell nacional com internacional. I com a exemple d’aquest reconeixement internacional és que primera vegada, l’Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF) dependent de la Comissió Europea ha sol·licitat la col·laboració de l’Agència per a una operació contra el frau i la corrupció desenvolupada en la Comunitat Valenciana” va afegir Llinares.

Nota editable en format ODT
Nota editable en format DOC
Resum Executiu de la Memòria 2020