La AVAF debat a la Universitat Jaume I de Castelló el documental Corrupció: organisme nociu

#FormacioAVAF

El mes de novembre passat es va celebrar el docuforum “Corrupció: organisme nociu” a les aules de Dret de la Unió Europea de l’UJI.

El visionat del documental, en una primera sessió, va generar gran quantitat de preguntes i dubtes sobre les alertes i riscos de corrupció que es produeixen en les administracions públiques i la protecció als denunciants.

L’Agència Valenciana Antifrau és l’única institució que compta entre les seues funcions amb la protecció i assistència a les persones alertadores. En l’actualitat són 26 persones les que ostenten aquesta condició en la AVAF.

El debat a l’aula, l’11 de novembre, va comptar amb la presència d’una representant de l’Agència, va ser dinamitzada amb eines digitals de participació. Aquest es va centrar en respondre qüestions dels alumnes, donant tot el protagonisme a les seues preocupacions, debats i dubtes.

L’Agència Valenciana Antifrau, els seus antecedents i funcions, entre les quals es troba l’anàlisi i investigació de les alertes que es reben en el canal de denúncies, així com els mecanismes de prevenció i sensibilització ètica, van atraure l’atenció de l’alumnat de 2n de Dret de l’UJI.

Un total de 32 alumnes van participar presencialment en aquesta experiència d’aprenentatge, on van poder compartir les diferents percepcions que tenien de l’administració pública, la societat i el sistema institucional; sent conscients, a més, que els joves i el conjunt de la societat poden i deuen ser agents de lluita contra la corrupció per a convertir-se en ciutadans actius, conscients i lliures.

L’activitat formativa ha sigut coordinada pel professor Jaime Clemente i la tècnica de formació del Servei de Formació de l’àrea de Prevenció, Formació i Documentació de l’Agència Valenciana Antifrau, Pilar Moreno García, amb un format de dos dies, per a dotar d’una major rellevància el debat al voltant dels interessos de l’alumnat en matèria de lluita contra el frau i la corrupció.

Si eres docent universitari o de batxillerat de la Comunitat Valenciana i estàs interessat en què l’activitat formativa “Docuforum: Corrupció, organisme nociu” es realitze a la teua aula, no dubtes a posar-te en contacte amb el servei de formació de l’Agència Valenciana Antifrau a través de formacion@antifraucv.es.

Crònica de l’activitat en la web de l’UJI: https://www.uji.es/com/noticies/2021/12/2q/documental-dret-avaf/

Reunió amb la Universitat d’Alacant

Reunió a Alacant del director de l’Agència Valenciana Antifrau, Joan Llinares, amb Amparo Navarro, Rectora de la Universitat d’Alacant i personal tècnic de totes dues institucions per a coordinar les actuacions que s’inclourà en el nou conveni de col·laboració entre totes dues institucions.

La Universitat Jaume I de Castelló i l’Agència Valenciana Antifrau reflexionen sobre el bon govern en l’ocupació pública local

La jornada organitzada per l’Observatori de Transparència i Bon Govern i dirigida a l’alumnat del Grau en Gestió i Administració Pública i al personal funcionari de l’administració local ha tingut com a protagonista l’estudi sobre la situació actual de la funció pública local valenciana.

En la inauguració ha sigut present Antoni Llorente, secretari autonòmic de participació i transparència, Cristina Pauner, secretària general de l’UJI i Joan Llinares, director de l’Agència Valenciana Antifrau.
Gustavo Segura, director d’Anàlisi i Investigació de la AVAF ha exposat els principals fraus en matèria d’ocupació pública en l’administració local i com evitar-los.
Les xifres parlen per si soles i dels 912 expedients sobre alertes de risc tramitats des de l’inici de la labor de l’Agència Valenciana Antifrau i fins al 20 d’octubre de 2021, 339 expedients, el 37% de les alertes rebudes han sigut sobre la gestió de personal.

D’aquests 339 expedients sobre alertes de risc, el 70% (237) se centren en l’àmbit de l’administració local (Ajuntaments, organismes autònoms i societats dependents) tenint en compte que existeixen 532 municipis a la Comunitat Valenciana.
El públic assistent ha tingut l’oportunitat de conéixer casos reals sobre incompliments de jornada, processos selectius, gratificacions, entre altres, degudament anonimitzats i sobre investigacions ja concloses, les resolucions finals de les quals estan publicades en el portal de transparència de la AVAF.

L’experiència de control de la legalitat en matèria de personal de les entitats locals ho han aportat les empleades públiques Aurora Majuelos, tècnic de l’administració local de l’Ajuntament de Puçol, Bàrbara López, vicesecretària de l’Ajuntament de Picanya i secretària – interventora d’Alcàntera de Xúquer i Mariola Pérez, secretària – interventora de l’Ajuntament d’Almenara.

Han exposat els controls existents en l’administració local, tant en l’àmbit intern com externs, així com les garanties en els processos selectius i els òrgans tècnics de selecció i la importància de la transparència i la publicitat d’aquests. La temporalitat en l’ocupació pública ha sigut l’últim dels temes exposats.
Totes dues ponències han recordat l’existència de la recomanació sobre planificació com a referent emés per l’Agència Valenciana Antifrau.
La preocupació per l’elevat nombre de casos de corrupció ha sigut una de les preguntes exposades pel públic, així com la situació en la qual queden els expedients quan el Síndic de Greuges ja ha iniciat procediment sobre la mateixa qüestió que investiga la AVAF.
Aquesta jornada ha sigut possible gràcies a la direcció de Cristina Pauner, secretària general de la Universitat Jaume l i professora titular de dret constitucional de l’UJI, així com Jaime Clemente, funcionari de l’administració local amb habilitació de caràcter nacional i professor associat de dret constitucional de l’UJI, als quals s’agraeix l’organització d’aquesta.

El finançament de la jornada ha partit de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat democràtica de la Generalitat Valenciana.

La crònica de la jornada de la Universitat Jaume I https://www.uji.es/com/noticies/2021/11/1q/jornada-bon-govern/