L’AVAF visita l’IES Honori García de la Vall d’Uixó amb #DocuforumAVAF

#FormacióAVAF

Vall d’Uixó – 26 de febrer de 2024

L’Agència Valenciana Antifrau està present per primera vegada en un institut de la província de Castelló, concretament en el municipi de la Vall d’Uixó, amb l’activitat #DocuforumAVAF.

Amb aquesta nova acció formativa en col·legis i instituts de la Comunitat Valenciana en 2024, l’AVAF, continua posant en valor la importància d’integrar la lluita contra el frau i la corrupció en l’administració pública en el debat de l’alumnat que prompte es convertiran en ciutadans de ple de dret.

L’Institut d’Educació Secundària Honori García de la Vall d’Uixó ha sigut el primer de la província de Castelló a participar de la celebració #UnitedAgaintsCorruption, que entre altres objectius pretén l’apoderament de la joventut en matèria d’integritat pública.

El protagonisme de l’experiència d’aprenentatge han sigut els i les 31 alumnes del primer curs de batxillerat de les assignatures de “Economia” i “Cultura democràtica” impartida gràcies a la col·laboració de la professora Ivana Nevot Almansa.

Després de visionar el documental “Corrupció: organisme nociu” de Pandora Box TV a l’aula, l’alumnat va exposar els seus dubtes i preguntes sobre les qüestions plantejades en el documental per a ser resoltes pel personal de l’AVAF que visitara les seues aules.

Pilar Moreno García, tècnica de formació de l’AVAF, en una segona sessió presencial a l’aula, va exposar la labor de l’Agència i va dinamitzar un debat entorn dels dubtes dels presents el dilluns 26 de febrer.

Les aportacions de la joventut a la lluita contra la corrupció, així com investigacions de l’AVAF i la figura dels interventors de l’administració local, han sigut algunes dels dubtes plantejats per l’alumnat de l’IES Honori García de la Vall d’Uixò i contestades per la tècnica de formació de l’Agència.

L’Agència Valenciana Antifrau contínua amb l’expansió territorial de les seues accions formatives de sensibilització i divulgació, en col·legis i instituts de la Comunitat Valenciana en el curs 2023 – 2024, amb la celebració d’aquest #DocuforumAVAF a la província de Castelló.

Si eres docent universitari, de batxillerat o 4t d’ESO de la Comunitat Valenciana i estàs interessat en què l’activitat formativa “Docuforum: Corrupció, organisme nociu” es realitze a la teua aula, no dubtes a posar-te en contacte amb el servei de formació de l’Agència Valenciana Antifrau a través de formacio@antifraucv.es

Es compleix un any de l’aprovació de la Llei 2/2023 de protecció de les persones denunciants de corrupció

106 protocols signats i 302 responsables de sistemes d’informació en les administracions públiques valencianes

  • Els sistemes interns d’ informació són instruments fonamentals per a la prevenció del frau i la corrupció en les administracions públiques 
  • L’Agència ha signat 106 protocols de col·laboració amb ajuntaments, diputacions i empreses públiques per ajudar-los en el compliment de la Llei 2/2023 de protecció de les persones denunciants de corrupció 
  • 301 administracions públiques han presentat al Registre de l’ Agència els responsables del seu sistema intern d’ informació

València, 22 de febrer de 2024.- Es compleix ara un any de l’aprovació per les Corts Generals de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció la qual compta entre les seues obligacions el que les administracions i organismes públics compten amb un sistema intern d’informació.

Aquest sistema intern té com a objectiu garantir que es puguen comunicar dins de les pròpies organitzacions possibles conductes o irregularitats que puguen ser objecte de seguiment.

El sistema intern d’informació està configurat per tres elements: un canal intern (bústia) on es puguen recollir les informacions o denúncies; un procediment que regule com es gestionaran eixes informacions o denúncies rebudes, i, finalment, la designació de la persona que serà responsable de la gestió i tramitació de les denúncies i informacions.

Els responsables dels sistemes interns d’informació poden ser tant una persona física com un òrgan col·legiat que serà nomenat per l’òrgan de govern o òrgan de l’administració, el qual tindrà un termini de 10 dies hàbils des del nomenament per a comunicar-lo a l’Agència Valenciana Antifrau que és l’organisme designat en la Comunitat Valenciana per a gestionar el Registre de Responsables de Sistemes Interns d’Informació.

La Llei establia com a data límit el 13 de juny de 2023 perquè les administracions públiques i organismes comunicaren a l’Agència qui eren les persones Responsables dels seus Sistemes Interns d’Informació. Per al cas dels ajuntaments de menys de 10.000 habitants el termini va finalitzar l’1 de desembre. Fins a la data 302 organismes han complit amb aquest tràmit de comunicació a l’Agència dels responsables dels sistemes interns d’informació, un tràmit que es pot realitzar a través de la seu electrònica de l’Agència.

Entre els ajuntaments de més de 10.000 habitants han complit amb el tràmit 48 ajuntaments dels 102 obligats. Per províncies; a Castelló han presentat al seu responsable 5 municipis dels 12 obligats a ells; a València 28 dels 53 i a Alacant 15 dels 37.

En el cas dels ajuntaments de menys de 10.000 habitants han comunicat el seu responsable del sistema intern d’informació 188 dels 440 obligats a ells. Per províncies, a Castelló 57 dels 123 municipis; a València 98 dels 213 municipis i a Alacant 33 dels 104 municipis.

Entre la resta dels organismes obligats a presentar els seus responsables interns de comunicació ja han complit amb aquest tràmit davant l’Agència 8 mancomunitats; 14 organismes públics i societats mercantils del sector públic local; 13 col·legis professionals; 10 fundacions, consorcis, organismes públics i societats mercantils del sector públic instrumental de la Generalitat Valenciana; 6 universitats i fundacions d’universitats i 5 consorcis, entre d’ altres.

En el cas de les diputacions provincials solo la Diputació de València ha complit amb l’obligació de presentar al seu responsable intern d’informació.

L’Agència Valenciana Antifrau també va crear el seu propi sistema d’informació i va nomenar la persona responsable del sistema intern d’informació al juny de 2023.

Segons es recull en la Llei l’incompliment de l’obligació de disposar d’un Sistema Intern d’Informació pot ser constitutiu d’una infracció molt greu, greu o lleu segons les circumstàncies i pot ser sancionades amb multes d’entre 1.000 euros fins a 1 milió d’euros.

Amb l’objectiu d’ajudar a les administracions públiques en el compliment dels requisits previstos en la Llei 2/2023, no sols pel que fa al compliment de la implantació dels sistemes interns d’informació, sinó també del requisit de comptar amb bústies externes de denúncia o el disseny de plans antifrau, l’Agència ha subscrit 106 protocols de col·laboració amb ajuntaments i empreses públiques, incloses les 3 diputacions provincials i les 6 institucions estatutàries.

En el cas que una administració o entitat pública estiga interessada a subscriure aquest tipus de protocol amb l’Agència pot sol·licitar-lo a través del correu electrònic: jurídico@antifraucv.es

 

Comparecència de Joan Llinares en Corts Valencianes. Memòria 2022

El passat 20 de febrer, el director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, Joan Llinares, va comparéixer davant la Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda de les Corts Valencianes per a la presentació de la Memòria d’Activitat de l’AVAF 2022.

Poden consultar la compareixença íntegra en el següent enllaç: