Convocatòria per a la provisió del lloc de Director d’Anàlisi i Investigació

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicat hui 11 de gener de 2019 la Resolució de 21 de desembre de 2018, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial.

Accedir a la información completa de totes les convocatòries

Convocatòria núm 1/2019 per a la provisió pel sistema de lliure designació del lloc de cap de Servei de Prevenció i Documentació

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i el Butlletí Oficial de l’Estat han publicat hui 1 de febrer de 2019 la Resolució de 18 de gener de 2019, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió pel sistema de lliure designació el lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial de cap del Servei de Prevenció i Documentació

La sol·licitud, adaptada al model que es publica en l’annex II i que es troba disponible en la pàgina web de l’Agència, https://www.antifraucv.es/es/portal-de-transparencia/informació-institucional, es presentarà, preferentment, al Registre de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana (c/ Navellos, 14, 3, 46003 València), en horari de 09.00 a 14.00 h, de dilluns a divendres, o a través de qualsevol altre dels mitjans que preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

El termini de presentació serà de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

Accedir a la informació completa de totes les convocatòries

Convocatòria núm 2/2019 per a la provisió pel sistema de lliure designació del lloc de cap del Servei de Generalitat i Sector Públic Autonòmic

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i el Butlletí Oficial de l’Estat han publicat hui 1 de febrer de 2019 la Resolució de 18 de gener de 2019, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió pel sistema de lliure designació el lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial de cap del Servei de Generalitat i Sector Públic Autonómic.

La sol·licitud, adaptada al model que es publica en l’annex II i que es troba disponible en la pàgina web de l’Agència, https://www.antifraucv.es/es/portal-de-transparencia/informació-institucional, es presentarà, preferentment, al Registre de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana (c/ Navellos, 14, 3, 46003 València), en horari de 09.00 a 14.00 h, de dilluns a divendres, o a través de qualsevol altre dels mitjans que preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

El termini de presentació serà de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Accedir a la informació completa de totes les convocatòries