El paper de les biblioteques com a mecanisme de prevenció de la corrupció. L’AVAF en l’XI Congrés Nacional de Biblioteques Públiques.

#DocumentacióAVAF

Pamplona. – 20 d’octubre de 2023

El Servei de Documentació de l’Agència Valenciana Antifrau ha presentat la ponència El paper de les biblioteques com a mecanisme de prevenció de la corrupció a l’ XI Congrés Nacional de Biblioteques Públiques celebrat a Pamplona del 18 al 20 d’octubre de 2023.

La ponència elaborada per María Teresa López Ferrer, cap del Servei de Documentació i informes i Francisco Xavier Saá Úbeda, cap de negociat Suport Documentació de l’Agència, ha sigut seleccionada per a la seua inclusió en el llibre d’actes del congrés.

El treball elaborat pel Servei de Documentació de l’AVAF discorre a manera de reflexió sobre el paper que tenen les biblioteques en la lluita contra la corrupció. Des de la revisió de les aportacions en la literatura bibliotecológica sobre la relació entre la democràcia i les biblioteques públiques, posa en relleu el paper de les biblioteques públiques com a elements estructurals de la democràcia amb un paper directe en la lluita contra la corrupció.

Les biblioteques han exercit un paper rellevant en l’ecosistema educatiu i en la formació de l’esperit crític de la ciutadania a través de la lectura. En l’actualitat, les necessitats d’informació i formació són més complexes que mai, i les biblioteques són un lloc privilegiat per a adquirir coneixements i habilitats com l’alfabetització digital, econòmica i jurídica, necessàries per a exercir una ciutadania activa i participar en el públic.

Sota el lema “Democràcia, lectura i dret a la informació” el congrés biennal ha sigut organitzat per la Subdirecció General de Coordinació Bibliotecària. El congrés ha explorat, en relació amb Europa, les oportunitats que es presenten per a les biblioteques públiques europees, en particular després de l’aliança recent entre NAPLE, EBLIDA i Public Libraries 2030, així com les polítiques relacionades amb el govern obert i la participació ciutadana en biblioteques.

L’Agència Valenciana Antifrau participa en el Pla de Formació del personal al servei de l’Ajuntament de València

#FormacióAVAF

València.- 18 d’octubre de 2023.

La 2a edició del curs “La integritat pública: prevenció de riscos de corrupció en la gestió pública”, inclòs en el pla de formació interna de l’Ajuntament de València, ha tingut lloc els dies 16 i 18 d’octubre de 2023 amb la participació activa de l’Agència Valenciana Antifrau.

Al llarg de 2 sessions de 5 hores i mitja de duració cadascuna, la formació ha sigut impartida per personal de l’Agència Valenciana Antifrau dels serveis de Formació i Prevenció.

El dilluns 16 d’octubre de 2023 va donar principi el curs en la Nau de Ribes, situat al Parc Central, amb la sessió d’Anselm Bodoque, cap del Servei de Formació de l’Agència. El sistema institucional contra la corrupció a Espanya i la labor de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana va centrar l’exposició.

Irene Bravo, cap del Servei de Prevenció de l’AVAF va detallar detalladament les iniciatives de prevenció del frau i la corrupció en la gestió pública existents en l’actualitat i desenvolupades per l’Agència.

El 18 d’octubre, la segona de les sessions a càrrec de l’Agència Valenciana Antifrau, va ser impartida íntegrament pel personal del Servei de Formació.

Anselm Bodoque, va mostrar els costos de la corrupció i les polítiques públiques contra la corrupció a Europa i Espanya, mentre que, Pilar Moreno, tècnica de Formació de l’AVAF, va exposar el cicle de la lluita contra la corrupció, destacant la importància de la integritat pública i els sistemes de control. Marita Oliver, tècnica de Formació de l’Agència, va exposar al llarg de la seua sessió les alertes, denúncies i investigacions al costat del canal de denúncies de l’AVAF.

Amb la celebració del taller “Riscos i alertes habituals a la gestió pública” i l’activa participació del personal empleat públic assistent va finalitzar la participació de l’Agència Valenciana Antifrau en el curs, que va celebrar una última sessió el 20 d’octubre a càrrec del personal del propi ajuntament.

El nostre agraïment al Servei de Participació Ciutadana i Govern Obert de l’Ajuntament de València per la gestió i coordinació de la segona edició d’aquest curs.

XIII Reunió de la Xarxa d’Agències i Oficines Anticorrupció per tractar l’aplicació de la Llei de protecció a les persones alertadores

Barcelona, 18 d’octubre de 2023.- L’Oficina Antifrau de Catalunya ha organitzat la XIII Reunió de la Xarxa d’Agències i Oficines Anticorrupció, celebrada a Barcelona, a la seu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Durant la trobada, s’ha tractat l’aplicació de la Llei de protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció que va entrar en vigor el passat 20 de febrer i que va suposar la transposició a l’ordenament jurídic intern de la Directiva UE 2019/1937 relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió.

Durant la trobada, les diferents agències i oficines anticorrupció han posat en comú la informació sobre el volum de sol·licituds de protecció rebudes, el procediment aplicat, els supòsits de concessió i la denegació de protecció, entre d’altres.

Sobre els temes esmentats s’han realitzat diverses ponències internes. A més dels representants de les diferents agències i oficines, han participat ponents especialistes en la protecció de persones alertadores des de diferents perspectives.

El professor de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona, Òscar Capdeferro, va presentar la ponència “Implantació de la Llei 2/2023. Consensos interpretatius” que es va centrar en els expedients de protecció de l’esmentada llei.

La també professora de Dret Penal de la Universitat Castella-la Manxa, Beatriz García Moreno, va explicar el “Sistema intern d’informació” centrant-se en la responsabilitat de l’entitat obligada i la del responsable del Sistema intern, així com del principi de no incriminació.

D’altra banda, al llarg d’aquestes dues jornades també s’ha analitzat l’estratègia d’intel·ligència basada en l’anàlisi de dades, i els representants de les agències i oficines de la xarxa han posat en comú idees, projectes i assoliments en aquest àmbit.

A la reunió d’aquests dies hi han assistit representants de l’Oficina Antifrau de Catalunya, l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, l’Oficina per a la Transparència i les Bones Pràctiques de l’Ajuntament de Barcelona,  l’Oficina Municipal contra el Frau i la Corrupció de l’Ajuntament de Madrid, l’Audiència de Comptes de Canàries, l’Oficina de Bones Pràctiques i Anticorrupció de la Comunitat Foral de Navarra, el Consell de Contes de Galícia, el Servei Nacional de Coordinació Antifrau de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (SNCA), l’Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.