La Xarxa Estatal d’Oficines i Agències Antifrau es reuneix a Sevilla per analitzar l’aplicació de la nova Llei 2/2023 de protecció de persones denunciants de corrupció

Sevilla, 18 d’abril de 2023.- La XII Reunió de la Xarxa d’Oficines i Agències Antifrau celebrada els dies 17 i 18 d’abril al Parlament d’Andalusia ha tingut com a objectiu analitzar els desafiaments comuns que planteja l’aplicació de la Llei 2/2023, de 20 de febrer de protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció,  després de la seva entrada en vigor el passat 13 de març.

Les autoritats presents en la trobada han abordat diferents aspectes de l’esmentada llei que van des de l’àmbit d’aplicació de la norma i el seu encaix amb les normatives vigents autonòmiques, fins a l’esfera de drets del denunciant, passant per les funcions de la futura Autoritat Independent de Protecció de l’Informant (AAI).

Fruit de l’anàlisi conjunta dut a terme durant les dues jornades de treball, s’ha constatat la necessitat d’establir mecanismes de coordinació per evitar que l’aplicació de la nova llei supose una reducció del nivell de protecció de l’ informant en els territoris on ja es trobava garantit per les normatives vigents autonòmiques i locals en la lluita contra la corrupció.

Aquesta aposta decidida per fomentar la cooperació activa entre totes les institucions competents en la matèria servirà per clarificar qüestions relatives a l’adaptació de les normatives autonòmiques a la Llei, de manera que se’n garanteix una aplicació homogènia i es contribueix a una major eficàcia de les mesures previstes de protecció de la ciutadania,  així com a optimitzar l’ús dels recursos públics.

Un altre aspecte objecte de debat ha estat la configuració i funcions de la nova Autoritat Independent de Protecció de l’Informant (AAI), un òrgan d’àmbit estatal la nova creació del qual no hauria de suposar una limitació de la capacitat d’acció de la resta d’autoritats autonòmiques i locals.

En aquest sentit, la Xarxa considera fonamental unir esforços cap a una concertació real de competències per tal d’assegurar una resposta coordinada i eficaç en tots els nivells de l’administració amb independència del seu àmbit d’ actuació competencial.

En aquesta trobada, organitzada per l’Oficina Andalusa contra el Frau i la Corrupció (OAAF) hi han participat representants de l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC); l’Agència Valenciana Antifrau (AVAF); l’Oficina de Bones Pràctiques i Anticorrupció de Navarra; l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears (OAIB); la Direcció dels Serveis d’Anàlisi, òrgan gestor de la Bústia Ètica i de Bon Govern de l’Ajuntament de Barcelona; l’Oficina Municipal contra el Frau i la Corrupció de l’Ajuntament de Madrid; el Servei Nacional de Coordinació Antifrau (SNCA); l’Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació; la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència i el Consell de Contes de Galícia (Observador).

L’Agència Valenciana Antifrau participa en el Fòrum de la Transparència en la Contractació Pública de l’Administració Local

#PrevencióAVAF

L’Agència Valenciana Antifrau va participar, el passat 17 d’abril, en el “Fòrum de la transparència en la contractació pública de l’Administració Local” celebrat a Madrid, promogut i organitzat pel Laboratori de la Contractació, en col·laboració amb l’Ajuntament de Madrid.

Una de les principals raons de la celebració d’aquest Fòrum va ser abordar, des d’una esfera purament pràctica, els aspectes i desafiaments més rellevants de la contractació pública local, tant des de la perspectiva de l’Administració Local, com dels operadors privats, així com, les fórmules i eines disponibles per a portar-la a terme i donar als ciutadans uns serveis de la màxima qualitat possible.

En el Fòrum, es van presentar les novetats legislatives i l’actualitat de les àrees de risc en matèria de contractació pública local, l’elaboració de Check list com a eina imprescindible per a la preparació dels plecs, es va tractar l’infrafinançament i increment de costos de la contractació pública local, així com la detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d’interès en l’Administració local.

El fòrum va comptar amb la presència de ponents amb amplis coneixements en la matèria com a lletrats especialistes en contractació, consellers electes, secretàries generals i presidents que formen part d’organismes com a Consells Consultius, Tribunal Administratiu de Contractes, o l’Agència Valenciana Antifrau.

La sessió inaugural del Fòrum va estar a càrrec de Dª Silvia Saavedra – Concejala de Coordinació Territorial, Transparència i Participació Ciutadana a l’Ajuntament de Madrid.

La representant de l’Agència Valenciana Antifrau, Donya Irene Bravo Rey, va compartir taula amb Sr. Alfonso Arévalo Gutiérrez, President del Tribunal Administratiu de Contractes de l’Assemblea de Madrid, i Dª Sara Aranda Plaza, Coordinadora General de Districtes, Transparència i Participació ciutadana en Ajuntament de Madrid, i va centrar la seua intervenció respecte de les qüestions que se li van plantejar entre les que cal destacar l’enumeració dels principals riscos contraris a la integritat que solen sorgir durant la vida d’un contracte (conflicte d’interès, abús de la figura de l’enriquiment injust, falta de planificació de l’activitat contractual o falta de transparència) ressaltant que tals riscos i factors poden resultar útils perquè cada institució elabore els seus propis catàlegs o la seua autoavaluació de riscos.

Va recalcar els protocols de col·laboració que s’estan subscrivint entre l’AVAF i determinades institucions públiques valencianes, per a facilitar el compliment de les obligacions legals estatals i autonòmiques (especialment, les de la nova Llei 2/2023 de l’informant i la Llei autonòmica de la Comunitat Valenciana de Transparència i Bon Govern), contribuint a la implantació en cada entitat de sengles marcs d’integritat.

La seua intervenció va finalitzar recordant que la missió de servei públic de qualsevol entitat pública és la consecució de l’interès general, havent de protegir tot tipus de fons públics de qualsevol classe d’irregularitat, i no limitar-se a protegir només els fons procedents de la UE d’irregularitats eminentment penals, articulant marcs preventius com a contingut del seu propi pla d’integritat i/o pla de mesures antifrau. Per això, va assenyalar, l’Agència va aprovar La Guia AVAF: El Pla d’Integritat Pública: Full de ruta i Annexos Facilitadors que, juntament amb altres materials, pot consultar-se en la seua pàgina web.

L’Associació de Tècnics d’Informàtica de l’Administració Local (ATIAL) i l’Agència Valenciana Antifrau col·laboren en la formació per a la implantació de les bústies de denúncies internes

#FormacióAVAF

El 5 d’abril, l’Agència Valenciana Antifrau ha impartit una sessió formativa per al personal integrant de ATIAL i empleats públics TIC que implanten les diferents eines de treball en l’Administració Local.

La jornada va tindre per títol “#ATIALVirtual. Desplegament d’una Bústia de denúncies intern en 60 minuts”, dins de la seua programació mensual ATIALVirtualTIC, amb l’objectiu de donar resposta a una de les obligacions derivades de la Llei 2/2023 per a totes les administracions públiques com és la implantació de sistemes interns d’informació per a la comunicació d’infraccions de l’ordenament jurídic abans del terme d’implantació de 13 de juny de 2023.

En l’activitat formativa es van exposar els aspectes tècnics de la Bústia de Denúncies de l’Agència com a canal extern de l’Autoritat independent de Protecció a l’informant (art. 16 Llei 2/2023) i el desplegament i configuració per a ser utilitzat com a canal intern d’un ajuntament (arts. 5 i 7 Llei 2/2023).

L’Agència utilitza una plataforma de software lliure, Globaleaks, per a la gestió de la bústia externa des de 2018, que ofereix a les diferents administracions, presentant el software gratuït per a implantar els sistemes interns d’informació per a la gestió de denúncies, amb totes les garanties de seguretat i confidencialitat que estableix la Llei 2/2023. I des de l’experiència de cinc anys de treballar amb aquest software, es van donar a conéixer els requisits, com implantar-lo, configurar-lo i gestionar-lo, tot això amb una demostració en directe d’un cas pràctic.

En aquesta ocasió la formació va ser impartida per personal del servei TIC de l’Agència: Javier Alamá i Maribel Valero, cap de Servei TIC i cap d’unitat de Coordinació Informàtica respectivament.

En l’activitat en línia van participar 73 persones, socis de ATIAL i personal públic al servei de l’administració local de la Comunitat Valenciana.

Els assistents han mostrat interés per la part tècnica del sistema, plantejant algunes casuístiques concretes i han manifestat inquietud respecte al procediment de gestió del sistema que cada administració ha d’aprovar, així com si les Diputacions anaven a donar servei a algunes entitats locals.

L’Agència agraeix a ATIAL l’organització d’aquesta Jornada formativa, així com l’interés mostrat per a facilitar la implantació de les bústies de denúncia a cost zero en les administracions locals, ajudant així a crear una cultura d’integritat pública i de rebuig al frau i la corrupció. En aquest cas amb la implantació de les eines necessàries per a la recepció de la informació de possibles infraccions, i atendre així una de les obligacions derivades de la Llei 2/2023.

Si desitges comptar en la teua administració pública amb formació especialitzada en matèria d’integritat i prevenció de la corrupció, no dubtes a escriure a formacio@antifraucv.es