La Contraloría del Valle del Cauca de Colòmbia visita l’Agència

València, 4 d’octubre de 2022.- La Contralora Departamental del Valle del Cauca, Ligia Stella Chaves Ortiz, juntament amb la Cap Jurídica, Claudia Maritza Otalora i el Coordinador d’Internacionalització i Agenda 2030, Jhon Frank Vente, han visitat l’Agència Valenciana Antifrau i han iniciat una col·laboració entre totes dues institucions per a compartir experiències i bones pràctiques.

La Contraloría és una entitat de caràcter tècnic amb autonomia administrativa i pressupostaria encarregada d’exercir la vigilància i el control de la gestió fiscal de l’administració i dels particulars o entitats que manegen fons o béns públics.

La Xarxa Estatal d’Oficines i Agències Antifrau demana al legislador que les tinga en compte en la tramitació del Projecte de Llei de la transposició de la Directiva Whistleblower

Cartagena, 30 de setembre de 2022.– La Xarxa Estatal d’Oficines i Agències Antifrau ha celebrat la seua XI Trobada en el marc del VII Congrés Internacional de Transparència celebrat a Cartagena.
La trobada ha transcorregut en dues sessions durant les quals les oficines i agències han debatut i reflexionat sobre diferents qüestions relacionades amb el seu àmbit d’actuació i molt especialment sobre la situació en la qual es troba la tramitació de la transposició de la Directiva Europea 2019/1937, comunament denominada dels Whistleblowers, perquè recentment el Consell de Ministres ha aprovat el Projecte de llei reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, i l’ha remés per a la seua tramitació parlamentària al Congrés dels Diputats (BOCG núm. 123-1 de 23 de setembre de 2022).
Com a resultat del treball realitzat per la Xarxa en aquesta XI Trobada s’ha aprovat una Declaració Institucional, ja que malgrat els avanços que suposa el citat Projecte de Llei, aquest no ofereix una completa cobertura de les expectatives creades ni dels compromisos adquirits per l’Estat espanyol l’any 2006 amb la ratificació de la Convenció de les Nacions Unides.
La Declaració ha sigut signada per l’Oficina Antifrau de Catalunya, l’Agència de Transparència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Agència Valenciana Antifrau, l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears, l’Oficina Andalusa Antifrau i l’Oficina de Bones Pràctiques i Anticorrupció de la Comunitat Foral de Navarra.
La transposició de la Directiva no pot constituir, en cap circumstància, un motiu per a reduir el nivell de protecció ja garantit a Espanya en els àmbits que la pròpia Directiva regula, i que estan vigents en moltes parts del nostre territori.
Per aquest motiu, en la Declaració les agències i oficines recomanen que aquest projecte de llei reconega les demandes i propostes de les autoritats i òrgans, autonòmics i locals, que realitzen funcions de prevenció i lluita contra el frau i la corrupció i el foment de bones pràctiques, ja que les autoritats antifrau autonòmiques (Catalunya, Comunitat Valenciana, Illes Balears, Andalusia i Navarra) compten amb una important experiència que hauria de ser tinguda en compte pel legislador. En aquesta Trobada ha participat per primera vegada l’Oficina de Bones Pràctiques i Anticorrupció de la Comunitat Foral de Navarra a través de la seua directora, Edurne Eginoa.
També ha comptat amb la participació del professor de la Universitat de Barcelona, Óscar Capdeferro, que ha exposat l’estudi que ha realitzat sobre les oficines i agències antifrau, i sobre la transparència i l’accés a la informació en relació amb la protecció de les persones denunciants de corrupció.
Una vegada finalitzat la trobada s’ha procedit a la lectura de la Declaració Institucional dins del marc del Congrés Internacional de Transparència seguida d’un taller seminari sobre “La regulació de la protecció de denunciants – Whistleblowers”, en el qual han participat els directors de les agències i oficines antifrau autonòmiques i ha sigut moderat pel Director de l’Oficina Anticorrupció de l’Ajuntament de Madrid, Carlos Granados.
Les oficines i agències que han participat en la XI Trobada tant en modalitat presencial com en línia són les següents:
– Oficina Antifrau de Catalunya
– Consello de Contas de Galícia
– Servei Nacional de Coordinació Antifrau
– Agència de Transparència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
– Direcció dels Serveis d’Anàlisis de l’Ajuntament de Barcelona, òrgan gestor de la Bústia Ètica i de Bon Govern
– Agència Valenciana Antifrau
– Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears
– Oficina Municipal contra el Frau i la Corrupció de l’Ajuntament de Madrid
– Audiència de Comptes de Canàries
– Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació
– Oficina Andalusa contra el Frau i la Corrupció i Protecció de la persona denunciant
– Oficina de Bones Pràctiques i Anticorrupció de la Comunitat Foral de Navarresa
– Comissió Nacional dels Mercats i Competència

Document de la Declaració Institucional: 08_E8_Declaracion institucional Red_XI_CIT

L’Agència signa un conveni de col·laboració amb l’Ayuntament de La Yesa i porta la lluita contra el frau i la corrupció als xicotets municipis

 

La Yesa, 26 d’octubre de 2022.- L’alcalde de la Yesa, Miguel Ángel Sanahuja, i el director de l’Agència Valenciana Antifrau, han signat un protocol de col·laboració entre totes dues institucions per a posar en marxa actuacions conjuntes en la lluita contra el frau i la corrupció.

L’Ajuntament de La Yesa s’ha compromés a l’elaboració d’un Pla d’Integritat que contemplara entre altres qüestions una declaració institucional d’integritat; la incorporació de la integritat institucional en la planificació estratègica; la regulació i gestió de conflictes d’interés; la formació del personal de l’ajuntament en matèria d’integritat; el foment i divulgació de la cultura de l’ètica i integritat pública o l’habilitació d’un canal de denúncies tant intern com extern.

Per a complir aquest últim objectiu i donar compliment d’aquesta manera a la Directiva Europea 2019/1937 de protecció de les persones alertadores de corrupció l’Ajuntament de La Yesa reconeix com a canal extern de la seua denúncies a la bústia de denúncies de l’Agència València Antifrau i s’adhereix a aquest.

L’alcalde de La Yesa, va declarar que “és fonamental la col·laboració entre institucions per a consolidar la confiança de veïns, treballadors públics i professionals en la total transparència d’aquestes. Aquest ajuntament, com a responsable de la correcta gestió de recursos públics, ofereix, a través de la bústia de denúncies (intern i extern), un mecanisme perquè aquests col·lectius puguen presentar possibles incidències en aquest àmbit. Conformant així un sistema robust que ens permeta aconseguir l’objectiu.”

El director de l’Agència, Joan Llinares, ha volgut destacar “l’exemple de l’Ajuntament de La Yesa, una població amb tot just 200 habitants, la qual cosa no ha sigut un impediment per a dotar-se de mecanismes per a lluitar contra el frau i la corrupció”.

“L’Agència Valenciana Antifrau està per a ajudar i col·laborar amb les grans administracions però també amb aquelles més xicotetes. En la Comunitat Valenciana el 39% dels municipis tenen menys de 1.000 habitants i som conscients de les dificultats que han de fer front al seu treball en el dia a dia i per això des de l’Agència compten amb el nostre suport i col·laboració per a posar en marxa mecanismes de lluita contra el frau i la corrupció i per a treballar en la creació d’una ètica i integritat pública”, va afegir Llinares.

Dades xicotetes municipis
Segons dades de l’INE corresponents a l’any 2021 en la Comunitat Valenciana hi ha un total de 542 municipis i d’ells 213, és a dir, el 39% tenen menys de 1.000 habitants.
Per províncies en el cas d’Alacant dels 141 municipis amb els explica un total de 50 (35%) tenen menys de 1.000 habitants; en el cas de la província de València dels 266 municipis 81 (30%) tenen menys de 1.000 habitants i finalment a la províncies de Castelló aquesta xifra s’incrementa fins al 60% ja que dels 135 ajuntaments 82 no arriben a les 1.000 persones.

Si ens fixem en el conjunt d’Espanya dels 8.131 municipis existents el 61% és a dir, 4.991 municipis compten amb menys de 1.000 habitants.

Entre els principals problemes que han d’afrontar aquests xicotets ajuntaments estan els derivats de la falta de personal per a la prestació amb eficàcia dels serveis municipals de comptar amb menors recursos econòmics per a sufragar les obligacions establides per llei en matèria de contractació o de transparència, entre moltes altres.