Un nou #DocufòrumAVAF a les aules de la Facultat de Dret de la Universitat de València

#FormacióAVAF

L’experiència d’aprenentatge #DocufòrumAVAF, creat per l’Agència Valenciana Antifrau per al debat sobre la corrupció a les aules dels centres educatius de la Comunitat Valenciana és una de les activitats formatives més demandades de l’AVAF.

En el curs 2022-2023, la Facultat de Dret de la Universitat de València ha inclòs en el Projecte d’Innovació de Centre (PIC) l’activitat Docufòrum Universitari de l’AVAF.

El #DocufòrumAVAF és una activitat dirigida a fomentar la cultura social d’ètica cívica, integritat pública, prevenció del frau i rebuig a la corrupció entre els estudiants de totes les titulacions de la Universitat.

En aquesta ocasió, l’Agència Valenciana Antifrau ha debatut sobre aquestes qüestions amb alumnat del tercer curs del Grau de Dret. Així el dimarts 7 de març de 2023 a la vesprada, es van celebrar dos nous #DocufòrumAVAF en la Facultat de Dret, de la Universitat de València.

En l’activitat formativa van participar 90 alumnes i alumnes de dos grups de l’assignatura de Dret Financer i Tributari. L’activitat va comptar amb la col·laboració del professor Jorge J. Milla Ibáñez del Departament de Dret Financer i Història del Dret. Marita Oliver i Anselm Bodoque, tècnica de Formació i cap del Servei de Formació de l’AVAF respectivament, van ser els responsables de dinamitzar les sessions de debat amb l’alumnat.

Una vegada vist el documental «Corrupció: Organisme nociu», l’alumnat realitza preguntes centrades en l’origen i causes de la corrupció, l’impacte social i els costos col·lectius que suposa, els diferents òrgans de control, i la percepció de la corrupció en la nostra societat i en altres països del nostre entorn.

Posteriorment, el representant de l’AVAF debat amb l’alumnat les qüestions plantejades en les seues preguntes i altres referides a la necessitat de major ètica i integritat públiques, les estratègies de prevenció i formació cívica, les funcions de l’Agència Valenciana Antifrau i les polítiques públiques de lluita contra la corrupció.

 

Davant les qüestions que va plantejar l’alumnat sobre la protecció de les persones denunciants, se’ls va explicar la labor de l’Agència en aqueix sentit, i es va aprofitar per a informar de les obligacions de la recentment aprovada Llei 2/2023, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. En aquest sentit en els últims anys la Comunitat Valenciana ha construït un marc legal d’integritat que permet la millora de la qualitat democràtica de les institucions.

En el debat, l’alumnat va mostrar interés pel procediment d’investigació, així com pel perfil del personal de l’Agència. També es va preocupar per les estratègies per a lluitar contra el frau i la corrupció a Espanya, sorprenent-se que el Codi Penal no reculla com a delicte la corrupció.

L’activitat s’ha organitzat en col·laboració amb la Universitat de València, a la qual agraïm el seu interés i voluntat d’ajudar a crear una cultura d’integritat pública i de rebuig al frau i la corrupció.

Si eres docent universitari, de Secundària o de Batxillerat i estàs interessat en què l’activitat formativa #DocufòrumAVAF “Corrupció: organisme nociu” es realitze en la teua assignatura, no dubtes a posar-te en contacte amb el Servei de Formació de l’Agència Valenciana Antifrau a través de formacio@antifraucv.es.

Sant Vicent del Raspeig i l’Agència Valenciana Antifrau col·laboren en la formació en integritat, ètica pública i prevenció del frau del personal de l’administració local

#FormacióAVAF

L’Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig i l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana (AVAF) van signar un protocol de col·laboració entre totes dues institucions per a iniciar el desenvolupament de diferents projectes conjunts amb l’objectiu de reforçar i defensar l’ètica i la integritat pública al juny de 2022. Notícia ací 

Nou mesos després de la rúbrica del protocol d’actuació per part de l’alcalde, Jesús Villar, i el director de l’Agència, Joan Llinares, l’AVAF visita de nou el municipi per a impartir

El dilluns 6 de març de 2023, a la sala d’usos múltiples del centre social de la localitat, va tindre lloc la jornada “Integritat, ètica pública i prevenció del frau en l’administració local”. La jornada va ser presentada per l’alcalde del municipi i va ser impartida per personal tècnic de l’AVAF.

L’Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig va aprovar al desembre de 2022 el seu Pla d’Integritat i mesures antifrau i amb aquesta activitat s’atorga importància a la formació en matèria d’integritat pública i prevenció de la corrupció en les administracions públiques.

L’Agència Valenciana Antifrau, al llarg de les quatre hores de formació va tindre l’oportunitat de compartir, amb els més de 40 assistents, l’anàlisi del marc institucional valencià en matèria d’integritat pública i les novetats i obligacions que comporta la nova normativa estatal en matèria de lluita contra la corrupció.

La jornada formativa i de sensibilització en matèria d’integritat, ètica pública i prevenció del frau en l’administració local en el qual ha participat l’AVAF s’ha dirigit als càrrecs electes, personal eventual, habilitats nacionals i personal tècnic de l’administració.

Anselm Bodoque, cap del Servei de Formació de l’Agència Valenciana Antifrau, va exposar les polítiques públiques de prevenció del frau i la corrupció, així com la raó de ser i funcions de l’AVAF. La cultura de la integritat pública que impulsa l’AVAF i la prevenció dels riscos en la presa de decisions en l’administració local va ser la temàtica abordada per Pilar Moreno, tècnica del Servei de Formació de l’Agència. Al seu torn, Marita Oliver, tècnica de formació de l’AVAF, va centrar la seua intervenció en els aspectes bàsics del cicle de lluita contra la corrupció.

El debat públic es va centrar en la falta de recursos humans dels ajuntaments i en les dificultats de planificació i execució de la contractació pública i també en la necessitat que els processos selectius de personal municipal es realitzaren en processos d’àmbit autonòmic. Així mateix, els membres de la corporació i funcionaris púbics de l’Ajuntament de Sant Vicent van manifestar la seua preocupació pels reptes que suposen per a ells la Llei 2/2023.

Si desitges comptar en la teua administració pública amb formació especialitzada en matèria d’integritat i prevenció de la corrupció, no dubtes a escriure a formacio@antifraucv.es

Sant Vicent del Raspeig i l’Agència Valenciana Antifrau col·laboren en la formació en integritat, ètica pública i prevenció del frau del personal de l’administració local.

L’EPAC/EACN. Un acostament a aquestes organitzacions i a la importància de la participació en les mateixes de l’AVAF

L’EPAC (sigles en anglès d’European Partners against Corruption, en valencià, Socis Europeus Contra la Corrupció) i l’EACN (sigles en anglès d’European contact-point network against corruption, en valencià Xarxa Europea de Punts de Contacte contra la Corrupció, són dos fòrums independents  per a autoritats i òrgans anticorrupció i policials, units en l’objectiu comú de prevenir i combatre la corrupció. Si bé EPAC existeix des del 2004, EACN es va fundar el 2008, seguint el model d’EPAC.

L’EPAC està composta per autoritats anticorrupció i òrgans de vigilància policial de països membres del Consell d’Europa.  L’EACN, una xarxa més formal establerta per una decisió del Consell de la Unió Europea, reuneix les autoritats anticorrupció dels membres de la Unió Europea.    En qualsevol cas, ambdues xarxes treballen juntes com una de sola, atesa la seua missió i objectius comuns. La majoria de les autoritats anticorrupció també són, de fet, membres de tots dos.  Els recursos econòmics amb els quals compten ambdues xarxes se sustenten en contribucions voluntàries de membres, observadors, programes internacionals oficials i altres fonts de finançament com les que provenen de la UE.

Amb l’objectiu general d’enfortir la cooperació,  l’EPAC/EACN proporciona una plataforma perquè els professionals intercanviïn experiències, informació i inquietuds en l’esfera de l’anticorrupció i la vigilància policial, s’ajuden mútuament i cooperen més enllà de les fronteres nacionals, tant a nivell de coneixements teòrics com d’experiències pràctiques. El seu principal objectiu és contribuir a la supervisió policial i la lluita mundial contra la corrupció a través de diàleg i treball conjunt, respectant els ordenaments jurídics de cada país.  En conseqüència, la EPAC/EACN es troba compromesa amb la promoció de sistemes efectius de treball policial i anticorrupció ques’han d’aplicar en estàndards ètics i assegurin el respecte per l’estat de dret i els drets humans.

La missió de l’EPAC/EACN és:

  • Establir, mantenir i desenvolupar contactes entre les autoritats especialitzades en anticorrupció i supervisió policial.
  • Promoure la independència, imparcialitat, legitimitat, rendició de comptes, transparència i accessibilitat en tots els sistemes creats i mantinguts per a la supervisió independent del treball policial i anticorrupció.
  • Promoure instruments i mecanismes jurídics internacionals des d’una perspectiva professional.
  • Donar suport al desenvolupament i la promoció d’ estàndards de treball comuns i millors pràctiques per als òrgans de supervisió policial i les autoritats anticorrupció.
  • Proporcionar una plataforma per a l’ intercanvi d’ informació i experiència sobre els avanços en matèria de supervisió policial i anticorrupció.
  • Brindar suport a altres països i organitzacions que busquen establir o desenvolupar mecanismes de supervisió i autoritats anticorrupció.
  • Cooperar amb altres organitzacions, autoritats, xarxes i parts interessades en el compliment dels objectius anteriors.

En aquests moments l’ EPAC reuneix 90 autoritats anticorrupció i òrgans de supervisió policial del Consell d’ Europa i d’ estats membres de la Unió Europea, és la xarxa més gran d’ Europa en matèria d’ anticorrupció i és una organització especial perquè aglutina diferents tipus de serveis, agències, organitzacions, les quals representen els sistemes de lluita contra la corrupció de cada país. L’EACN comprèn gairebé 60 autoritats anticorrupció dels Estats membres de la UE. L’Oficina Antifrau Europea (OLAF) és membre d’ambdues xarxes, mentre que la Comissió Europea, Europol i Eurojust mantenen una relació contínua amb les activitats de l’EACN. La recentment creada Fiscalia Europea Anticorrupció (EPPO) s’ha unit a ambdues organitzacions en qualitat d’observador.

L’AVAF és membre de l’EPAC/EACN des de la 18a Conferència Professional Anual i Assemblea General, que va ser organitzada per l’Oficina Federal Àustria de Lluita contra la Corrupció (BAK) i que va tenir lloc del 22 al 24 d’octubre de 2018 a Rust, Àustria. Al costat de l’AVAF, diverses autoritats espanyoles són membres de l’EPAC/EACN: la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), la Fiscalia Especial contra la Corrupció i la Criminalitat Organitzada, la Inspecció de Personal i Serveis dels Organismes Policials de l’Estat (IPSS) dependent del Ministeri de l’Interior, la Divisió d’Afers Interns de l’Os Mossos d’Esquadra i l’Oficina de Prevenció i Lluita Contra el Frau de les Illes Balears

Cada any, l’EPAC/EACN realitza una conferència  i una assemblea general a les quals són convidats els membres d’ambdues xarxes i en les quals s’exposa, entre altres qüestions, la forma de treballar de les diferents autoritats anticorrupció i de vigilància policial, la situació o dificultats en les quals es troben en determinats països o les solucions que s’adopten en matèria de lluita contra la corrupció en determinats casos pràctics a els que han hagut d’enfrontar-se. A més, hi ha diferents grups de treball actius per al desenvolupament de projectes concrets que organitzen seminaris i webinars per exposar i compartir els seus avanços i resultats, als quals tots els membres de l’EPAC/EACN estan convidats, formen o no part d’aquest grup de treball concret.

Els dies 23 i 24 de novembre de 2022 es va celebrar la 21a Conferència Anual i Assemblea General de l’EPAC/EACN a Cs, Moldàvia, en la qual l’Agència Valenciana Antifrau va estar present.

En la conferència es va posar de manifest que la problemàtica del conflicte bèl·lic a Ucraïna, la inflació i la desinformació associada a aquesta, suposen una situació de vulnerabilitat excepcional que accentua els riscos de corrupció.  Es van  aportar així mateix dues idees força que mereix la pena destacar.  Una de molt interès per als països candidats a ser membres de la UE: la corrupció dissuadeix la inversió estrangera;  i, l’altra, que s’ha de tindre molt present per totes les autoritats anticorrupció i per tots els agents socials: és molt difícil construir un sistema per lluitar contra la corrupció i molt fàcil destruir-lo.

 La participació de l’AVAF en aquestes xarxes internacionals li proporciona sens dubte un espai on compartir experiències amb institucions amb ampli bagatge i trajectòria en la lluita contra la corrupció.  Compartir problemes i situacions que es produeixen en altres territoris, així com les formes d’ abordar-los per altres organismes, definitivament enriqueix la nostra institució i que ens ajuda a implantar millors pràctiques en consecució del nostre objectiu final i comú que és la prevenció i lluita contra el frau i la corrupció.

Mª José Moragues Faus

Cap d’unitat d’anàlisi i investigació de l’Agència Valenciana Antifrau