L’Agència Valenciana Antifrau rep un mitjana de 49 denúncies al mes en el primer semestre de 2023

València, 4 d’agost de 2023.Durant el primer semestre de l’any 2023 l’Agència Valenciana Antifrau ha rebut un total de 295 denúncies el que representa una mitjana de 49 denúncies al mes. Així mateix, això suposa un increment del 30% respecte a les denúncies presentades en el mateix període de l’any anterior quan la xifra de denúncies va ser de 226.
El nombre de denúncies presentades davant l’Agència segueix en augment, així l’any 2020 es van presentar 226 denúncies; l’any 2021 es van aconseguir les 359 denúncies i l’any 2022 van ser 453. Per tant, en aquest primer semestre de 2023 ja s’han presentat més denúncies en l’Agència que en tot l’any 2020.
Respecte a les matèries de les quals són objecte les denúncies presentades novament la relacionades amb la gestió de recursos humans són les més nombroses ja que representen un total del 44% (131 denúncies). En segon lloc, estan les que fan referència a la contractació pública que representen un 11% dels casos (33 denúncies) i en tercer lloc l’urbanisme amb un 9% dels casos (28 denúncies).
De la matèria de denúncies més nombrosa, la gestió de recursos humans, de les 131 denúncies presentades, 97 d’elles (33%), fan referència a procediments de selecció i provisió de personal.
El canal més utilitzat per les persones denunciants de nou ha sigut la bústia de denúncies de l’Agència, representa el 88% dels casos, és a dir, 261 de les 295 denúncies presentades ho ha fet per aquesta via. El correu electrònic, amb 19 denúncies (6%), ha sigut el segon canal més utilitzat.
Pel que fa a la gestió dels expedients oberts per l’Agència fins al 30 de juny s’havien resolt 244 expedients i s’han publicat 31 resolucions finals d’investigació que es poden consultar en la pàgina web de l’Agència en aquest enllaç:
https://www.antifraucv.es/resoluciones-de-investigacion-2023/
També cal destacar que durant aquest primer semestre de 2023 l’Agència ha rebut 5 nous encàrrecs d’informes pericials de diferents òrgans judicials i fiscalies, mentre que durant aquest mateix període s’han finalitzat 6 informes pericials. En total l’Agència ha rebut l’encàrrec de realitzar 29 informes pericials en processos penals el que demostra l’estreta col·laboració que es manté amb els òrgans judicials.
Com a exemple d’aquesta estreta col·laboració, cal destacar que el passat 19 de juny l’Agència va signar un conveni amb la Fiscalia General de l’Estat que té com a objectiu reforçar les funcions i fins comuns que existeixen entre totes dues institucions.

L’AVAF imparteix la conferència inaugural d’un simposi sobre la Llei 2/2023 en la Universitat d’Alacant

#JurídicAVAF

Teresa Clemente, directora adjunta i d’Assumptes Jurídics de l’AVAF, ha sigut l’encarregada d’impartir la conferència inaugural del Simposi “La Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. Anàlisi i valoració crítica” celebrat en la Universitat d’Alacant.

“La legislació de protecció de denunciants i el seu impacte a la Comunitat Valenciana” ha sigut la conferència realitzada per l’AVAF. Els participants del simposi en presencials i en línia han tingut l’oportunitat de conèixer detalladament la labor de l’Agència Valenciana Antifrau en matèria de protecció als alertadores de corrupció des de la seua creació l’any 2016.

La jornada ha sigut dirigida per Josep Ochoa, professor titular de Dret Administratiu i director de la Càtedra de Bon Govern i Transparència de la Generalitat Valenciana en la Universitat d’Alacant i Teresa López, professora titular de Dret Processal UA. Directora del Conveni UA- Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública.

El Consell Jurídic Consultiu i l’Agència Valenciana Antifrau signen un protocol de col·laboració per a la implantació de les seues bústies de denúncia i de protecció de les persones denunciants de corrupció

València, 19 de juliol de 2023.- La presidenta del Consell Jurídic Consultiu, Margarita Soler, i el director de l’Agència Valenciana Antifrau, Joan Llinares, han signat un protocol de col·laboració entre ambdues institucions amb l’objectiu de donar compliment a les exigències de la nova Llei 2/2023 de protecció de les persones denunciants de corrupció, més coneguda com a llei Whistleblowing.

Entre les accions que es posaran en marxa en el marc d’aquesta col·laboració està el que el Consell Jurídic Consultiu facilitarà com a canal extern de comunicació la bústia de denúncies de l’Agència que apareixerà en un lloc visible en la seua pàgina web.

L’Agència assistirà i prestarà assessorament en la implantació de la tecnologia necessària per connectar amb la bústia de denúncies de l’ Agència; en l’establiment del canal intern d’informació, en mesures de suport i protecció a les persones informants de corrupció i en la realització d’accions formatives.