La Regidoria de Transparència i Gobern Obert i l’Agència Valenciana Antifrau comencen a treballar en el Pla d’Integritat del nou reglament de transparència de l’Ajuntament de València

València, 3 d’octubre de 2020.- La Regidora de Transparència i Govern Obert de l’Ajuntament de València, Elisa Valía, i el Director de l’Agència Valenciana Antifrau, Joan Llinares, s’han reunit aquesta setmana per a començar amb l’elaboració del Pla d’Integritat de l’Administració Local, un element fonamental del nou Reglament de Transparència en el qual està treballant l’Ajuntament de València.

La Regidora de Transparència, Elisa Valía, ha destacat que per a donar resposta a tots els reptes que planteja aquest reglament “hem d’intensificar més si cap la col·laboració interinstitucional amb organismes, entitats i altres administracions que treballen per consolidar les polítiques de bon govern”. “És important que els qui treballem per dignificar les polítiques en les administracions públiques ho fem sempre coordinats”.

Per la seua part Joan Llinares ha declarat que “una de les funcions destacades de l’Agència Valenciana Antifrau, a més de la investigació dels delictes de frau i corrupció, estan les de la prevenció i la formació ja que considerem que és fonamental treballar des de tots els àmbits de la societat per a la creació d’una ètica i integritat públiques. Des de l’AVAF oferim assessorament i informació a totes aquelles administracions publiques que vulguen treballar en aquesta línia”.

Nota editable en format ODT
Nota editable en format DOC

La Concejalía de Transparencia y Gobierno Abierto y la Agencia Valenciana Antifraude comienzan a trabajar en el Plan de Integridad del nuevo reglamento de transparencia del Ayuntamiento de València

València, 3 de octubre de 2020.- La Concejala de Transparencia y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de València, Elisa Valía, y el Director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Llinares, se han reunido esta semana para comenzar con la elaboración del Plan de Integridad de la Administración Local, un elemento fundamental del nuevo Reglamento de Transparencia en el que está trabajando el Ayuntamiento de València.

La Concejala de Transparencia, Elisa Valía, ha destacado que para dar respuesta a todos los retos que plantea este reglamento “tenemos que intensificar más si cabe la colaboración interinstitucional con organismos, entidades y otras administraciones que trabajen por consolidar las políticas de buen gobierno”. “Es importante que quienes trabajamos por dignificar las políticas en las administraciones públicas lo hagamos siempre coordinados”.

Por su parte Joan Llinares ha declarado que “una de las funciones destacadas de la Agencia Valenciana Antifraude, además de la investigación de los delitos de fraude y corrupción, están las de la prevención y la formación ya que consideramos que es fundamental trabajar desde todos los ámbitos de la sociedad para la creación de una ética e integridad pública. Desde la AVAF ofrecemos asesoramiento e información a todas aquellas administraciones públicas que quieran trabajar en esta línea”.

Nota editable en formato ODT
Nota editable en formato DOC