El Notariat i l’Agència Valenciana Antifrau cooperaran en la lluita contra la corrupció

En virtut d’un conveni de col·laboració, la institució autonòmica accedirà a les bases notarials de titularitat real i persones amb responsabilitat pública

Madrid i València, 7 d’octubre. Aquest matí, Joan Antoni Llinares, director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana (AVAF); i José Ángel Martínez Sanchiz, president del Consell General del Notariat (CGN) han subscrit telemàticament un conveni de col·laboració entre totes dues institucions. El degà del Col·legi Notarial de València, també va ser present en l’acte de signatura d’aquest acord.
Amb la finalitat de reforçar la lluita contra el frau i la corrupció, el conveni permet a l’AVAF accedir a les bases de dades de titulars reals i persones amb responsabilitat pública del CGN. L’accés telemàtic a aquests arxius es realitzarà amb els màxims estàndards de seguretat i segons la normativa de Protecció de Dades. La informació notarial permetrà dotar de major eficàcia als sistemes de comprovació i actuacions inspectores de l’AVAF.
L’AVAF, entitat autonòmica independent, té com a objectiu previndre i erradicar el frau de les institucions públiques valencianes impulsant la integritat i l’ètica i fomentant una cultura de bones pràctiques i de rebuig a la corrupció. Entre les funcions concretes de l’Agència destaquen: investigar casos d’ús irregular de fons públics; alertar de conductes del personal públic que comporten l’abús d’informació en benefici privat; investigar i incoar procediments constitutius d’infracció o previndre conflictes d’interessos.
Aquest conveni es complementa territorialment amb un altre similar subscrit pel CGN amb la Generalitat Valenciana el maig passat, que dotava a la Inspecció General de Serveis de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública d’accés a les bases notarials per a la investigació d’irregularitats comeses per persones o empreses relacionades amb el sector públic.

Bases de dades del Notariat
El CGN va crear en 2005 l’Òrgan Centralitzat de Prevenció del Blanqueig de Capitals (OCP). Els seus tècnics desenvolupen el seu treball analitzant dades de l’Índex Únic Informatitzat Notarial, que conté informació procedent de les escriptures autoritzades davant els quasi 3.000 notaris espanyols. D’aquest Índex es deriven al seu torn, altres dos arxius: la Base de dades de Titular Real (BDTR) i la Base de dades de Persones amb Responsabilitat Pública (BDRP).
La BDTR, en funcionament des de 2012, és única en el món i permet a les autoritats públiques saber qui són les persones ocultes després d’una societat mercantil. En aquesta base estan identificats de manera acreditada els titulars reals de 2.094.000 societats limitades, 126.000 societats anònimes i 210.000 persones jurídiques no mercantils, com a associacions, fundacions o partits polítics. Des de la seua creació, jutges, autoritats policials i subjectes obligats per Llei (entitats financeres, auditores, asseguradores…) han sol·licitat al OCP més de 3.500.000 informacions sobre els titulars reals. A més, s’han signat 51 acords amb subjectes obligats en la lluita contra el blanqueig de capitals (des de bancs fins a immobiliàries) que sol·liciten informació d’aquesta base per a complir amb el seu deure de conéixer qui és el titular real d’una societat.
L’OCP també ha creat la BDRP, en la qual estan identificades 39.437 persones físiques: 22.467 persones amb responsabilitat pública per elecció o per designació; 16.970 persones reunides; 2.088 per ser titulars reals d’una societat en la qual també participa una persona amb responsabilitat pública i 14.882 amb relacions empresarials estretes amb una persona amb responsabilitat pública.

Nota editable en format ODT
Nota editable en format DOC