L’Agència Valenciana Antifrau imparteix formació sobre l’impacte de la Llei 2/2023 al Col·legi d’Advocats de València (ICAV)

#FormacióAVAF

València, 3 d’octubre de 2023.-

La protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives, recollida en la Llei 2/2023 ha sigut l’eix central de la formació impartida per l’Agència Valenciana Antifrau en l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València, el passat 3 d’octubre.

El curs, de 4 hores de duració, va tenir lloc en la seu ICAV, situada en la Plaça de Tetuan, 16 de la capital del Túria i va poder seguir-se també en la modalitat “en línia”.

L’Agència Valenciana Antifrau va posar a la disposició de la totalitat dels assistents, en presencial i en online, al voltant de 170 persones, el “Codi d’Integritat de la Comunitat Valenciana” de l’AVAF.

El director de l’AVAF, Joan Llinares, va presentar l’Agència Valenciana Antifrau, entitat adscrita a les Corts, el seu origen, missió i funcionament. Al llarg de la seua exposició va destacar amb especial èmfasi a l’AVAF com d’òrgan de col·laboració amb la justícia i el Ministeri Fiscal.

Teresa Clemente, directora adjunta i d’assumptes jurídics de l’AVAF, va detallar l’impacte en la Comunitat Valenciana de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, de protecció de les persones que informen sobre infraccions de l’ordenament jurídic i de lluita contra la corrupció. En la ponència impartida va detallar el procediment de protecció dels informants desenvolupat per l’Agència, així com l’autoritat de protecció a nivell nacional.

La tercera sessió de la jornada, va ser a càrrec de Gustavo Segura, director d’anàlisi i investigació que va posar el focus en els sistemes interns i externs d’informació detallats en la llei 2/2023. La nova figura dels responsables dels sistemes, així com les normes de funcionament i organització dels canals del sector públic i sector privat, també van ser protagonistes de la sessió impartida, juntament amb la tecnologia aplicada per l’AVAF.

La cap del Servei de Prevenció de l’Agència Valenciana Antifrau, Irene Bravo, va desgranar la importància dels plans antifrau i d’integritat, al costat de l’estudis de risc en l’àmbit públic i el seu sector empresarial i la prevenció dels riscos de corrupció.

Aquesta primera formació a l’ICAV és fruit de la reunió celebrada el passat 7 de juny de 2023 que va servir per a l’intercanvi d’experiències entre totes dues entitats i es manifesta com una de les vies de col·laboració iniciada per totes dues institucions.

Més informació sobre la reunió del 7 de juny accedint al següent enllaç 

L’Agència Valenciana Antifrau mostra la seua labor en el VIII Congrés Internacional de Transparència i Govern Obert d’Alcalá de Henares

#FormacióAVAF

Alcalá de Henares, 29 de setembre de 2023. –

L’AVAF ha estat present en el VIII Congrés Internacional de Transparència i Govern Obert celebrat en la Facultat de Dret de la Universitat d’Alcalá de Henares del 27 al 29 de setembre de 2023.

Teresa Clemente, directora adjunta i de la Direcció d’Assumptes Jurídics de l’AVAF va presentar la ponència oral “L’impacte de la Llei 2/2023 en la Comunitat Valenciana”. En ella va exposar l’efecte de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció en les comunitats autònomes amb existència prèvia d’autoritats competents.

Especialment, va detallar la protecció a les persones denunciants en la Comunitat Valenciana. L’aplicació de la llei estatal i el que s’estableix en la normativa específica valenciana centre una part nuclear de l’exposició, així com la clàusula de no regressió i el manteniment de les disposicions més favorables per als drets dels denunciants.

La ponència exposada va tenir un bon acolliment entre el públic especialista en la matèria participant en el grup de treball i genere un debat intens i molt interessant.

Juan Vega Felgueroso, lletrat de l’Agència Valenciana Antifrau, va presentar ponència amb presentació oral sobre “Evolució de la transparència en el finançament dels grups parlamentaris”.

El lletrat de la Direcció d’Assumptes Jurídics de l’AVAF va analitzar l’impacte, en termes de transparència, de l’acord de les Corts Valencianes, regulador de la comptabilitat i control de les subvencions dels grups parlamentaris, partint del fet que aquest acord creava, ex novo, un règim de control sobre la transferència de fons públics dels grups parlamentaris als partits polítics.

La ponència presentada pel lletrat de l’AVAF va cridar l’atenció del públic expert del grup de treball GT23-17. Partits polítics, participació electoral i transparència, coordinat per María Salvador Martínez.

Pilar Moreno García, tècnica del Servei de Formació de l’AVAF, va participar en el grup de treball 23-03 “Ètica i integritat pública” amb la ponència amb presentació oral “Formació en integritat, la clau de volta del sistema institucional. Aportacions de l’Agència Valenciana Antifrau.” Pilar Moreno va explicar que les prioritats i estratègia formativa del Servei de Formació de l’Agència Valenciana Antifrau són el foment de la integritat, ètica i valors públics, a través de la formació com a eina de transformació de l’administració pública.

Prioritzar la formació en ètica i cultura cívica de la ciutadania valenciana implica necessàriament ajudar en el desenvolupament d’un esperit crític, participatiu, responsable està en la base per a enfortir la qualitat institucional i democràtica.

Els protagonistes de la formació en integritat desenvolupada per l’AVAF són el personal empleat públic de totes les administracions, amb especial atenció als de les administracions locals i de la Generalitat Valenciana, al costat d’alumnat universitari valencià, la infància i adolescència.

El Congrés Internacional de Transparència i Bon Govern celebrat a Alcalá de Henares ha albergat diverses reunions d’organitzacions dedicades a la millora del govern obert com la “Xarxa d’entitats locals per la transparència i participació ciutadana de la FEMP”, la “Xarxa Acadèmica de Govern Obert” o la reunió de les Càtedres de Transparència i Bon Govern.

L’AVAF participa en el II Congrés Contractació Pública València.“Contractació pública intel·ligent”

#FormacióAVAF

El director de l’Agència Valenciana Antifrau, Joan Llinares, va participar en l’II Congrés de Contractació Pública, celebrat en l’ADEIT, els dies 28 i 29 de setembre de 2023.

“Tecnologia aplicada a la detecció del frau, la corrupció i el conflicte d’interès en la contractació pública” va ser la taula redona en la qual l’AVAF va exposar la seua labor i va estar moderada per Beatriz Montes Sebastián, lletrada funcionària de carrera. Van participar en la taula sobre la detecció del frau i la corrupció, el divendres 29 de setembre, María de la Mar Rodríguez Polack i Miguel Calvo Aníbarro, cap d’equip d’auditoria i analista investigador nacional supervisor, respectivament, tots dos pertanyents al Servei Nacional de Coordinació Antifrau, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, pertanyent al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.

També formaven part de la taula redona els ponents Álvaro Casillas Pérez, cap de la Unitat Especialitzada d’Assessorament en Matèria de Conflicte d’Interès de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, i Carmen Longares Penadés, inspectora coordinadora de la Delegació Especial AEAT València de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

El congrés va estar promogut per la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic de la Generalitat València i la Universitat de València, amb la col·laboració de l’Associació de Dones del Sector Públic.

La intervenció del director de l’AVAF, Joan Llinares, es va centrar en explicar la labor de prevenció i investigació de l’Agència Valenciana Antifrau, fixant una atenció especial en els riscos de la contractació i la necessitat d’establir sistemes d’alarma i prevenció eficaces.

 

*Fotografia: ADEIT