Reunió amb el Ministeri de Justícia

Reunió amb el Ministeri de Justícia per a tractar la transposició de la Directiva Europea 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió

L’Agència Valenciana Antifrau insta la demolició d’un habitatge il·legal a Daya Nueva (Alacant)

València, 23 d’octubre de 2020.- L’Agència Valenciana Antifrau ha emés una resolució final d’investigació en la qual insta l’Ajuntament de Daya Nueva a la demolició de les obres d’un habitatge amb la finalitat de recuperar la legalitat urbanística vulnerada.

La investigació es va iniciar gràcies a les informacions facilitades per una persona a través de la bústia de denúncies de l’AVAF en la qual s’aportaven proves de la falta de control de la legalitat urbanística per part de l’Ajuntament de Daya Nueva respecte a les obres d’ampliació d’un habitatge en sòl no urbanitzable sense respectar la legalitat urbanística vigent.

S’ha pogut determinar en el transcurs de les investigacions la inactivitat de l’Ajuntament de Daya Nueva en la tramitació de l’expedient de restauració de la legalitat ja que hauria d’haver-se iniciat al setembre de 2016 i quasi quatre anys després segueix en la mateixa situació.

Segons es recull en la resolució final l’Ajuntament al·lega la falta de personal com el principal motiu per al retard tant de l’activitat inspectora com de la tramitació de l’expedient i afig, no obstant això, que prendrà totes les mesures que corresponguen per a executar la demolició de les obres il·legals.

Nota editable en format ODT
Nota editable en format DOC
Resolució de conclusions. Ajuntament de Daya Nueva

Universitat Estacional de Llíria

Participació de l’Agència Valenciana Antifrau a la Universitat Estacional de Llíria. Centre Multiusos. “La música com a instrument educatiu interdisciplinar”