Els plans antifrau en clau d’integritat pública. L’aportació de la AVAF en la jornada sobre plans antifrau de l’UJI de Castelló

#PrevencioAVAF

El passat 3 de desembre, la cap de Servei de Prevenció de l’Agència Valenciana Antifrau, Irene Bravo, va participar en la Jornada “Els plans antifrau en la gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència”.

La formació és un dels components fonamentals de l’estratègia per a previndre la corrupció i millorar la integritat en el sector públic i en la ciutadania. En aquest marc, l’Agència participa i col·labora en accions formatives per a oferir coneixements i sensibilitzar al personal al servei de les administracions públiques sobre la importància d’incloure en la cultura organitzativa la integritat institucional.

En la seua ponència, “Els plans antifrau en clau d’integritat pública”, Irene Bravo ha exposat l’oportunitat que suposa l’actual conjuntura per a millorar la cultura de la integritat pública.

Sobre la necessitat de disposar de plans de mesures antifrau que garantisquen que els fons europeus s’utilitzen de conformitat amb les normes aplicables, la cap de servei de Prevenció de la AVAF va extraure diverses idees força:

  • Són mesures de reforç dels mecanismes que ja té l’organització per a la prevenció, detecció i correcció del frau; com, per exemple, els codis ètics, els mecanismes d’abstenció o les avaluacions de riscos.
  • Poques mesures són obligatòries (declaració institucional antifrau o declaracions d’absència de conflictes d’interés, entre altres). La majoria són voluntàries, a elecció de cada organització en funció del seu autodiagnòstic previ.
  • Només s’exigeixen de manera específica en relació amb els fons europeus i no a cap a la resta de fons de les organitzacions.

Irene Bravo, ha mostrat que es tracta d’una oportunitat per a canviar el paradigma en la cultura de la integritat pública institucional. Està en joc la bona administració dels assumptes públics i els principis d’objectivitat, imparcialitat, eficàcia, eficiència o legalitat.

La Guia AVAF. Pla d’Integritat Pública: Full de ruta i Annexos Facilitadors de l’Agència Valenciana Antifrau, pretén acompanyar en la labor que existeix en matèria d’elaboració de plans antifrau i ajudar en la implementació gradual del sistema d’integritat pública en cada organització.

Disponible per a la seua descàrrega: https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/11/guia_avaf_plan_de_integridad_publica.pdf

Ponència de l’AVAF per a la seua descàrrega: https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/11/Ponencia-planes-antifraude-en-clave-de-integridad-publica-AVAF.pdf3dic.pdf

Vídeo de la ponència “Els plans antifrau en clau d’integritat pública”:

 

L’Agència Valenciana Antifrau participa en la docència del Màster de Gestió Cultural de la Universitat Politècnica de València

#FormacióAVAF

L’Agència Valenciana Antifrau (AVAF) va formalitzar en 2021 un conveni marc de col·laboració amb la Universitat Politècnica de València (UPV) per a la col·laboració cultural, educativa i científica. L’objectiu central i prioritari de l’activitat formativa de l’Agència és la formació ètica i cívica de la ciutadania valenciana.

En el marc d’aquesta col·laboració, el 2 de desembre, l’Agència Valenciana Antifrau (AVAF) va participar amb una conferència dirigida a alumnat de l’assignatura de Sistemes d’Avaluació i Qualitat i Gestió de Pressupostos del Màster de Gestió Cultural de la Universitat Politècnica de València (UPV), amb la col·laboració de la professora Antonia Ferrer Sapena. L’objectiu de la conferència va ser continuar en la tasca de conscienciar sobre la importància de la integritat i ètica públiques per a previndre el frau i la corrupció.

El Màster de Gestió Cultural de la UPV, és l’únic a Espanya que atén sectors clau en la gestió cultural com les Arts Escèniques, el Turisme Cultural, i el Patrimoni Etnològic i la Cultura Popular.

En aquest Màster s’ofereix una formació plural capaç de cobrir els diferents sectors socials, polítics, institucionals i econòmics que constitueixen el marc on s’inscriu la gestió cultural. Té com a finalitat la investigació aplicada al sector cultural i la formació per al desenvolupament professional en l’ocupació i les empreses culturals i en la gestió cultural pública.

La conferència es va estructurar en tres parts: les funcions i activitats generals de la AVAF, les particularitats de la gestió administrativa cultural, i els principals riscos de frau i corrupció que es poden donar en la gestió cultural.

El cap de servei de Formació, Anselm Bodoque, va començar contextualitzant les polítiques de lluita contra la corrupció en els canvis internacionals des de la dècada de 1990, per a seguir pel marc normatiu en relació a la corrupció i centrar-se en el desenvolupament de les funcions i actuacions de l’Agència, especialment aquelles centrades en la formació i prevenció del frau i la corrupció en qualsevol àmbit professional, i explicant també les activitats d’investigació i protecció dels denunciants de corrupció.

L’alumnat va mostrar interés en les activitats de l’Agència, així com en la formació en prevenció del frau, atés que no s’inclou en els plans formatius, tant en els estudis reglats com en el contingut de les oposicions.

Per part seua, el director de la AVAF, Joan Llinares, partint de la seua experiència en la gestió cultural, va centrar la seua intervenció en el model públic de museus i col·leccions museístiques, subratllant diferents aspectes com l’ocupació cultural i l’impacte de la cultura en el conjunt de l’economia espanyola, per a arribar al marc deontològic i centrar-se en aspectes del codi ètic ICOM per als Museus.

La part final de la conferència es va centrar en els principals riscos de frau i corrupció que es poden donar en la gestió cultural, posant l’accent en diferents situacions de conflictes d’interés, il·lustrant la seua exposició amb diversos exemples de mala praxi que han acabat judicialitzats.

El director de l’Agència Valenciana Antifrau va finalitzar la seua intervenció agraint la invitació de la Universitat Politècnica de València i desitjat molt d’èxit a tots els alumnes/as en el seu futur professional com a gestors culturals.

Participació en el “III Congrés de Compliance en el Sector Públic”

#PrevencioAVAF

L’Agència Valenciana Antifrau va participar, el passat 30 de novembre, en el “III Congrés de Compliance en el Sector Públic” celebrat a Madrid i organitzat per la World Compliance Association. La celebració d’aquest Congrés va coincidir en el temps amb l’entrada en vigor de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i l’exigència d’aprovació d’un Pla de Mesures Antifrau per part de tota entitat decisòria o executora de projectes o subprojectes com a condició per a percebre els fons europeus “Next Generation” vinculats a aquest.

En el Congrés es van abordar els diferents elements normatius que integren la prevenció i lluita contra la corrupció, en el marc de les exigències europees en matèria d’integritat institucional, posant el focus en la importància dels plans antifrau en la gestió i control dels fons europeus, així com diverses qüestions relacionades amb els conflictes d’interés, el cicle antifrau (detecció, prevenció, persecució i correcció), la importància dels canals de denúncies com a eines de detecció i el paper en auge de les noves tecnologies durant tot el cicle antifrau.

L’esdeveniment, dirigit per Concepción Campos Acuña, Secretària de l’Ajuntament de Vigo, va comptar amb la presència de ponents amb amplis coneixements en la matèria i que formen part d’organismes com ara: la Universitat de Castella-la Manxa, l’Institut Nacional de Tècnica Aerospacial, l’Oficina Antifrau de Catalunya, l’Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció de les Illes Balears, el Consello de Contas de Galícia, l’Agència de Transparència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, els Serveis Jurídics de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa, l’Ajuntament de Mollet del Vallés, el Servei Nacional de Coordinació Antifrau, o l’Audiència Nacional entre altres.

La representant de l’Agència Valenciana Antifrau, Irene Bravo Rey, Cap de Prevenció, va centrar l’atenció en el control del pla antifrau, explicant les diferents instàncies i mecanismes de control, i incidint en la necessària separació entre les funcions de gestió dels plans i el seu control, constituint la confusió de totes dues una de les principals vulnerabilitats dels sistemes vinculats a fons europeus analitzats per la OLAF, entre altres entitats. Així mateix, Irene Bravo va posar el focus en la necessitat que tota entitat pública compte amb un pla d’integritat que protegisca tot tipus de fons públics (no sols els europeus) i abaste irregularitats de caràcter administratiu, més enllà de riscos de corrupció penal.