La Conselleria de Justícia i Administració Pública reconeix el nomenament d’un interí sense la titulació exigida després d’una investigació realitzada per l’Agència Valenciana Antifrau

València, 19 de novembre 2020.- L’Agència Valenciana Antifrau ha publicat la resolució final sobre una investigació efectuada per una denúncia presentada al juliol de 2018 en la qual es recollien unes certes irregularitats en la gestió de les borses de treball de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Publiques.

Els fet denunciats fan referència a un procés de selecció de tècnics de prevenció de riscos laborals celebrat l’any 2009 en el qual es van oferir tres llocs a tres persones articulant els seus nomenaments a través d’un procediment extraordinari de provisió.

Per a l’acompliment dels llocs es requeria, tal com es recull en la Relació de Llocs de treball (RPT), estar en possessió de la titulació de Tècnic de Prevenció de Riscos Laborals-Seguretat i Higiene Industrial en el moment de la presa de possessió.

Tal com reconeix la pròpia Conselleria de Justícia no consta el compliment dels requisits exigits en el cas d’una de les persones seleccionades.

En el seu escrit final d’investigació l’AVAF insta la Conselleria que procedisca a la revisió d’ofici dels actes incursos en causa de nul·litat de ple dret així com al fet que inicie els procediments per a dirimir les diferents responsabilitats del personal i autoritats al servei de les administracions públiques.

Nota editable en format ODT
Nota editable en format DOC
Resolució final d’actuacions

L’Agència Valenciana Antifrau conclou que la Institució Firal Alacantina (IFA) ha de reclamar al PP el pagament de la factura per actes celebrats l’any 2009

València, 10 de novembre 2020.– L’Agència Valenciana Antifrau ha publicat una resolució final d’investigació per la qual es determina que la Institució Firal Alacantina (IFA) ha de reclamar al Partit Popular d’Alacant el pagament d’una factura per actes de partit celebrats l’any 2009.

La investigació que es va iniciar al juny de 2018 arran d’una denúncia presentada en l’AVAF fa referència a l’impagament per part del Partit Popular d’una factura per l’ús del recinte firal per a la celebració el 25 d’abril de 2009 de la Junta Directiva Provincial del partit així com un sopar posterior per a 2.500 afiliats.


L’import total de la factura ascendeix a 8.359 euros els quals segons les proves presentades i la posterior investigació duta a terme han permés constatar que no es va emetre ni la corresponent factura ni es van realitzar gestions per al cobrament d’aquesta.


Inicialment les actuacions de l’AVAF van ser interrompudes en constatar-se l’existència d’un procediment penal amb identitat de subjecte i objecte i el qual una vegada finalitzat i sense constatar-se responsabilitat penal va permetre que es continuara amb la investigació que ha conclòs amb aquesta resolució final.

Nota editable en format ODT
Nota editable en format DOC
Resolució final d’actuacions

Docufòrum “Corrupció: organisme nociu” Grau en Ciència Política, Doble Grau en Ciència Política i Sociologia i Doble Grau en Ciència Política i Dret; Facultat de Dret

En la sessió de videoconferència participarà el director de l’Agència Valenciana Antifrau,Joan Llinares Gómez, la directora de Prevenció, Formació i Documentació de l’Agència, el
catedràtic de Geografia Humana Joan Romero i el professor Doctor de Dret Constitucional i Ciència Política i de l’Administració Óscar Barberá Areste.