Últim #DocuforumAVAF universitari 23-24 en l’UJI de Castelló

#FormacióAVAF 

Castelló. – 7 de maig de 2024 

L’alumnat de l’assignatura d’Organització territorial de l’Estat del 2n curs del doble grau de Dret i ADE de la Universitat Jaume I de Castelló han sigut els últims participants universitaris de l’activitat #DocuforumAVAF del curs 2023 – 2024 del Servei de Formació de l’Agència Valenciana Antifrau.

Pilar Moreno, tècnica de formació de l’AVAF va visitar les aules de l’UJI amb l’objectiu de presentar a l’alumnat l’Agència Valenciana Antifrau, els seus objectius i les seues funcions més destacades relacionades amb la lluita contra el frau i corrupció en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Al llarg d’una hora d’exposició, els més de 20 alumnes i alumnes participants, van mostrar interès per les investigacions de l’AVAF, les represàlies patides per denunciants i la protecció que se’ls brinda als informants de corrupció des de l’Agència Valenciana Antifrau.

La presència de l’AVAF en aquesta activitat formativa en l’UJI va ser possible gràcies a la col·laboració de la professor Jacinto Clemente.

L’Agència Valenciana Antifrau posa en valor, amb aquesta activitat, la importància d’educar als líders del demà en pensament crític des de les aules universitàries de la Comunitat Valenciana.

Si eres docent universitari, de batxillerat o 4t d’ESO de la Comunitat Valenciana i estàs interessat en què l’activitat formativa #DocuforumAVAF es realitze a la teua aula, no dubtes a posar-te en contacte amb el Servei de Formació de l’Agència Valenciana Antifrau a través de formacio@antifraucv.es

El director de l’Agència presenta un Balanç de Gestió dels 7 anys al capdavant de l’Agència davant el Consell de Participació

València, 7 de maig de 2024.- El Consell de Participació és l’òrgan de participació de l’Agència i formen part del mateix organitzacions cíviques i socials, així com persones, que destaquen per la seua lluita contra el frau i la corrupció i per l’impuls d’una ètica i integritat pública.

Aquesta X reunió del Consell de Participació ha tingut lloc a la seu de l’Agència i durant la sessió es va analitzar la proposició de llei de modificació de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de l’AVAF, presentat pel Grup Parlamentari Popular així com les propostes d’esmenes presentades per l’Agència a la modificació de la Llei.

Un altre dels punts de l’ordre del dia feia referència a la proposta d’esmenes de l’Agència a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2022, de 13 d’abril, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana, i a la Llei 8/2016, de 28 d’octubre, d’incompatibilitats i conflictes d’interés de persones amb càrrecs públics no electes,  presentada pels grups parlamentaris Popular i Vox.

Finalment, el director de l’Agència, Joan Llinares, va aprofitar l’ocasió per presentar un balanç de la seua gestió dels 7 anys al capdavant de la institució ja que aquesta és l’última ocasió en què es reuneix amb els membres del Consell de Participació davant la seua pròxima jubilació el 25 de maig.

El Consell de Participació està constituït per les següents organitzacions: Acció Cívica contra la Corrupció; Alertadors Contra la Corrupció (Whistleblower); Associació Valenciana de Consumidors i Usuaris (AVACU); Fundació Hay Derecho; Fundació FIBGAR; Fundació per la Justícia; Observatori Ciutadà contra la Corrupció (OCC); Open Society Initative for Europe (OSIFE); Plataforma Ciutadana Castelló per la Justícia i contra la Corrupció; Sindicat de Tècnics del Ministeri d’Hisenda (GESTHA); Tactical Whistleblowers; Transparència Internacional Espanya, World Compliance Association i la Societat Espanyola d’ Avaluació de Polítiques Públiques.

 

 

La Fiscalia General de l’Estat i les Agències Antifrau d’Andalusia, Catalunya i Comunitat Valenciana celebren una reunió de seguiment del conveni subscrit per reforçar la lluita contra la corrupció

València, 2 maig de 2024.- El Tinent Fiscal de la Secretaria Tècnica, Diego Villafañe, i el fiscal d’aquesta unitat Jordi Casas s’han reunit amb els directors de les Agències i Oficines Antifrau de les Comunitats Autònomes d’Andalusia, Ricardo Puyol; Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, i València, Joan Antoni Llinares.

Aquesta reunió és continuació del conveni de col·laboració que aquestes institucions van subscriure amb la Fiscalia General al juny de 2023 i que té com a objectiu reforçar la lluita contra la corrupció així com impulsar la coordinació en l’àmbit de la formació.

Tal com recull el conveni, les actuacions sobre fets examinats per les agències o oficines que puguin tenir relació amb les investigacions del Ministeri Fiscal poden interrompre’s per posar a disposició d’aquest últim la informació de què disposen, a més de proporcionar l’ auxili necessari.

Així mateix, sens perjudici de les funcions atribuïdes al Tribunal de Comptes i als òrgans amb competència administratiu-sancionadora, quan arran de les seues investigacions el Ministeri Fiscal obtingui indicis de la comissió de fets que poguessin resultar constitutius d’ infracció administrativa, en donarà trasllat a les Agències Antifrau, i posarà a la seua disposició la documentació necessària per a la seua actuació. Queden exclosos els supòsits en què sigui necessària la tramitació secreta de les actuacions per no perjudicar la investigació. 

El conveni estableix que si en ocasió de la seua intervenció en un procediment judicial en el qual sigui part, el Ministeri Fiscal arriba a la conclusió que els fets incorren en irregularitats administratives, a més de posicionar-se processalment instant el que resulti procedent, sol·licitarà a l’òrgan judicial que remeti testimoni dels antecedents suficients als organismes Antifrau,  que donaran compte del resultat de les seues actuacions al Ministeri Fiscal. Tot això amb l’ excepció dels supòsits en què sigui necessària la tramitació secreta de les actuacions. 

Els organismes Antifrau donaran suport al Ministeri Fiscal mitjançant dictàmens, informes o altres actuacions tècniques que siguin necessàries. A més, la Fiscalia General de l’Estat i els organismes Antifrau organitzaran activitats formatives dirigides al personal de les institucions signants i col·laboraran en la protecció de denunciants, testimonis i pèrits d’acord amb el marc legal vigent.