L’AVAF forma en integritat a més de 100 persones entre el personal PAS de la Universitat de València

#FormacióAVAF

La 3a edició del curs “Prevenció de riscos de corrupció en la gestió pública” ha conclòs amb 104 participants, personal PAS de la Universitat de València, que durant 15 hores s’han format en matèria d’integritat i prevenció de riscos en la gestió pública.

El Servei Formació Permanent i Innovació Educativa de la UV va gestionar la celebració d’aquesta nova edició, on l’Agència Valenciana Antifrau ha impartit la formació centrada en els costos de la corrupció, la investigació i la protecció de les persones informants, així com el foment de la integritat en l’administració pública.

Al llarg de 5 sessions de 3 hores cadascuna, la formació ha sigut impartida per personal de l’Agència Valenciana Antifrau especialista en prevenció, integritat, sistemes d’informació i protecció d’informants de corrupció, així com personal de la Inspecció General de Serveis de la Generalitat Valenciana.

El 9 de maig de 2023 va donar principi el curs amb la inauguració de la Vicegerenta de Coordinació Econòmica i de Serveis de la UV, Beatriz Gómez i el director de l’AVAF, Joan Llinares.

Al llarg de la primera sessió, celebrada en la sala d’actes del rectorat de la Universitat de València, Anselm Bodoque, cap del Servei de Formació de l’Agència va centrar la seua exposició en els costos de la corrupció i els objectius de l’Agència Valenciana Antifrau. Delia Cuenca, de la Inspecció General de Serveis de la Generalitat Valenciana va exposar la Metodologia de la Inspecció General de Serveis de la GVA per a l’elaboració de Mapes d’exposició al risc i Plans d’autoavaluació de riscos. La seua aplicació en l’àmbit de la contractació pública.

El 16 de maig es va impartir la segona sessió del curs a càrrec del servei de Prevenció de l’AVAF. Irene Bravo, cap del servei i Jose Mari San Martin, tècnic de prevenció jurídic de l’AVAF van ser els encarregats d’exposar les iniciatives de prevenció del frau i la corrupció en la gestió pública.

Gustavo Segura, director d’Anàlisi i Investigació de l’Agència va compartir en la sessió del 23 de maig la importància del sistema d’informació, obligació regulada en la nova Llei 2/2023.

Teresa Clemente, directora adjunta i d’Assumptes Jurídics de l’AVAF va exposar la protecció dels informants de corrupció, funció exercida per l’Agència i recollida per la seua llei de creació 11/2016.

Les tècniques de formació de l’Agència, Pilar Moreno i Marita Oliver van abordar en les seues exposicions del 30 de maig la importància de la integritat pública com a motor de la transformació de la cultura organitzativa i el cicle de lluita contra la corrupció.

La tercera edició del curs AVAF – UV va finalitzar el 6 de juny amb el taller sobre integritat pública a càrrec del servei de Formació de l’Agència Valenciana Antifrau: Anselm Bodoque, Pilar Moreno i Marita Oliver. La participació i aportacions de l’alumnat en aquesta última sessió va ser de gran valor per al debat i la reflexió en matèria de planificació i conflicte d’interès en l’administració pública.

El nostre agraïment al Servei Formació Permanent i Innovació Educativa de la UV per la gestió i coordinació de la tercera edició d’aquest curs.

L’Agència Valenciana Antifrau crea el Registre de Responsables de les bústies internes de denúncia que hauran de tindre les administracions públiques abans del 13 de juny

València, 5 de juny de 2023.- El mes de febrer passat es va aprovar la Llei 2/2023 reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. Aquesta llei és el resultat de la transposició a l’ordenament jurídic espanyol de la Directiva 2019/1937 de protecció de les persones denunciants de corrupció, més coneguda com a Directiva Whistleblower.

Aquesta nova Llei recull entre les seues novetats la necessitat que cada entitat cree un Sistema Intern d’Informació (SII), que és la denominació que se li ha donat a les bústies o canals de denúncia, a través dels quals es realitzen les denúncies i la recepció d’informació que pot ser constitutiu d’incompliments de l’ordenament jurídic.

L’Agència assessora i ajuda en la posada en marxa d’aquests sistemes interns d’informació a aquelles administracions que ho sol·liciten, la qual cosa pot articular-se mitjançant la signatura d’un protocol de col·laboració entre l’Agència i l’entitat. L’Agència també cedeix de manera gratuïta la tecnologia necessària per al desenvolupament d’aquests canals o bústies de denúncia.

Fins a aquest moment s’han signat més de 70 convenis i protocols, entre altres, des de grans administracions com la Diputació de Castelló o l’Ajuntament de València, fins a altres de xicoteta grandària com l’Ajuntament de La Yesa de tot just 120 habitants.

La Llei recull l’obligació per part de l’entitat o de l’administració de nomenar una persona física o a un òrgan col·legiat com a responsable de la gestió del Sistema Intern d’Informació així com del procediment a seguir. Tant el nomenament com el cessament d’aquests responsables hauran de ser notificats en el termini de deu dies hàbils a l’autoritat o òrgan competent, que en el cas de la Comunitat Valenciana, és l’Agència Valenciana Antifrau.

A aquest efecte, l’Agència ha creat el Registre de Responsables de Sistemes Interns d’Informació (RRSII) en el qual se centralitzaran tant els nomenaments com els cessaments d’aquests responsables portant una gestió actualitzada de les dades.

El termini per a la creació dels Sistemes Interns d’Informació en el cas de les administracions públiques finalitza el pròxim 13 de juny excepte per a aquells municipis de menys de 10.000 habitants el termini dels quals s’amplia fins a l’1 de desembre.

El tràmit de comunicació a l’Agència del Responsable del Sistema Intern d’Informació es pot fer de manera electrònica en qualsevol moment, ja que el procediment està obert durant tot l’any.

En el títol IX de la Llei 2/2023 es recull que la falta de disposar d’un sistema d’un intern d’informació és una infracció molt greu, mentre que la falta de notificació de la designació de la persona o òrgan col·legiat responsable del sistema és una infracció lleu, les quals porten aparellades sancions recollides en l’article 65 de la Llei.