L’EPAC/EACN. Un acostament a aquestes organitzacions i a la importància de la participació en les mateixes de l’AVAF

L’EPAC (sigles en anglès d’European Partners against Corruption, en valencià, Socis Europeus Contra la Corrupció) i l’EACN (sigles en anglès d’European contact-point network against corruption, en valencià Xarxa Europea de Punts de Contacte contra la Corrupció, són dos fòrums independents  per a autoritats i òrgans anticorrupció i policials, units en l’objectiu comú de prevenir i combatre la corrupció. Si bé EPAC existeix des del 2004, EACN es va fundar el 2008, seguint el model d’EPAC.

L’EPAC està composta per autoritats anticorrupció i òrgans de vigilància policial de països membres del Consell d’Europa.  L’EACN, una xarxa més formal establerta per una decisió del Consell de la Unió Europea, reuneix les autoritats anticorrupció dels membres de la Unió Europea.    En qualsevol cas, ambdues xarxes treballen juntes com una de sola, atesa la seua missió i objectius comuns. La majoria de les autoritats anticorrupció també són, de fet, membres de tots dos.  Els recursos econòmics amb els quals compten ambdues xarxes se sustenten en contribucions voluntàries de membres, observadors, programes internacionals oficials i altres fonts de finançament com les que provenen de la UE.

Amb l’objectiu general d’enfortir la cooperació,  l’EPAC/EACN proporciona una plataforma perquè els professionals intercanviïn experiències, informació i inquietuds en l’esfera de l’anticorrupció i la vigilància policial, s’ajuden mútuament i cooperen més enllà de les fronteres nacionals, tant a nivell de coneixements teòrics com d’experiències pràctiques. El seu principal objectiu és contribuir a la supervisió policial i la lluita mundial contra la corrupció a través de diàleg i treball conjunt, respectant els ordenaments jurídics de cada país.  En conseqüència, la EPAC/EACN es troba compromesa amb la promoció de sistemes efectius de treball policial i anticorrupció ques’han d’aplicar en estàndards ètics i assegurin el respecte per l’estat de dret i els drets humans.

La missió de l’EPAC/EACN és:

  • Establir, mantenir i desenvolupar contactes entre les autoritats especialitzades en anticorrupció i supervisió policial.
  • Promoure la independència, imparcialitat, legitimitat, rendició de comptes, transparència i accessibilitat en tots els sistemes creats i mantinguts per a la supervisió independent del treball policial i anticorrupció.
  • Promoure instruments i mecanismes jurídics internacionals des d’una perspectiva professional.
  • Donar suport al desenvolupament i la promoció d’ estàndards de treball comuns i millors pràctiques per als òrgans de supervisió policial i les autoritats anticorrupció.
  • Proporcionar una plataforma per a l’ intercanvi d’ informació i experiència sobre els avanços en matèria de supervisió policial i anticorrupció.
  • Brindar suport a altres països i organitzacions que busquen establir o desenvolupar mecanismes de supervisió i autoritats anticorrupció.
  • Cooperar amb altres organitzacions, autoritats, xarxes i parts interessades en el compliment dels objectius anteriors.

En aquests moments l’ EPAC reuneix 90 autoritats anticorrupció i òrgans de supervisió policial del Consell d’ Europa i d’ estats membres de la Unió Europea, és la xarxa més gran d’ Europa en matèria d’ anticorrupció i és una organització especial perquè aglutina diferents tipus de serveis, agències, organitzacions, les quals representen els sistemes de lluita contra la corrupció de cada país. L’EACN comprèn gairebé 60 autoritats anticorrupció dels Estats membres de la UE. L’Oficina Antifrau Europea (OLAF) és membre d’ambdues xarxes, mentre que la Comissió Europea, Europol i Eurojust mantenen una relació contínua amb les activitats de l’EACN. La recentment creada Fiscalia Europea Anticorrupció (EPPO) s’ha unit a ambdues organitzacions en qualitat d’observador.

L’AVAF és membre de l’EPAC/EACN des de la 18a Conferència Professional Anual i Assemblea General, que va ser organitzada per l’Oficina Federal Àustria de Lluita contra la Corrupció (BAK) i que va tenir lloc del 22 al 24 d’octubre de 2018 a Rust, Àustria. Al costat de l’AVAF, diverses autoritats espanyoles són membres de l’EPAC/EACN: la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), la Fiscalia Especial contra la Corrupció i la Criminalitat Organitzada, la Inspecció de Personal i Serveis dels Organismes Policials de l’Estat (IPSS) dependent del Ministeri de l’Interior, la Divisió d’Afers Interns de l’Os Mossos d’Esquadra i l’Oficina de Prevenció i Lluita Contra el Frau de les Illes Balears

Cada any, l’EPAC/EACN realitza una conferència  i una assemblea general a les quals són convidats els membres d’ambdues xarxes i en les quals s’exposa, entre altres qüestions, la forma de treballar de les diferents autoritats anticorrupció i de vigilància policial, la situació o dificultats en les quals es troben en determinats països o les solucions que s’adopten en matèria de lluita contra la corrupció en determinats casos pràctics a els que han hagut d’enfrontar-se. A més, hi ha diferents grups de treball actius per al desenvolupament de projectes concrets que organitzen seminaris i webinars per exposar i compartir els seus avanços i resultats, als quals tots els membres de l’EPAC/EACN estan convidats, formen o no part d’aquest grup de treball concret.

Els dies 23 i 24 de novembre de 2022 es va celebrar la 21a Conferència Anual i Assemblea General de l’EPAC/EACN a Cs, Moldàvia, en la qual l’Agència Valenciana Antifrau va estar present.

En la conferència es va posar de manifest que la problemàtica del conflicte bèl·lic a Ucraïna, la inflació i la desinformació associada a aquesta, suposen una situació de vulnerabilitat excepcional que accentua els riscos de corrupció.  Es van  aportar així mateix dues idees força que mereix la pena destacar.  Una de molt interès per als països candidats a ser membres de la UE: la corrupció dissuadeix la inversió estrangera;  i, l’altra, que s’ha de tindre molt present per totes les autoritats anticorrupció i per tots els agents socials: és molt difícil construir un sistema per lluitar contra la corrupció i molt fàcil destruir-lo.

 La participació de l’AVAF en aquestes xarxes internacionals li proporciona sens dubte un espai on compartir experiències amb institucions amb ampli bagatge i trajectòria en la lluita contra la corrupció.  Compartir problemes i situacions que es produeixen en altres territoris, així com les formes d’ abordar-los per altres organismes, definitivament enriqueix la nostra institució i que ens ajuda a implantar millors pràctiques en consecució del nostre objectiu final i comú que és la prevenció i lluita contra el frau i la corrupció.

Mª José Moragues Faus

Cap d’unitat d’anàlisi i investigació de l’Agència Valenciana Antifrau

L’Ajuntament d’Algemesí i l’Agència Valenciana Antifrau signen un protocol per posar en marxa les bústies de denúncia i el Pla d’Integritat

Algemesí, 28 de febrer 2023.- L’alcaldessa d’Algemesí, Marta Trenzano, i el director de l’Agència Valenciana Antifrau, Joan Llinares, han signat un protocol de col·laboració entre ambdues institucions que ajudarà a impulsar el Pla d’Integritat en el qual està treballant l’Ajuntament d’Algemesí.

Dins de les línies generals del Pla d’Integritat es contempla la posada en marxa de bústies de denúncia tant internes com externes donant compliment d’aquesta manera a l’exigència de la nova Llei 2/2023 reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Amb aquesta Llei publicada al BOE el passat 21 de febrer es transposa a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva Europea 1937/2019 de protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió, més coneguda com a Directiva Whistleblowers.

L’Aiuntament d’Algemesí habilitarà com a canal extern de denúncies la bústia de denúncies de l’Agència València Antifrau el qual estarà visible en la pàgina web municipal;  una bústia que garanteix la confidencialitat de les persones denunciants, així com permet la possibilitat de poder realitzar les denúncies de forma anònima.

La col·laboració entre ambdues institucions també s’estendrà a altres accions i activitats com les de caràcter formatiu on el personal de l’ajuntament rebrà formació en aspectes relacionats amb el foment de l’ètica i integritat pública, així com la prevenció i detecció de situacions constitutives de frau i corrupció.

El Pla d’Integritat de l’Ajuntament d’Algemesí contindrà entre altres una declaració institucional d’integritat; la incorporació de la integritat institucional en la planificació estratègica; l’habilitació d’un canal específic de denúncies intern i la connexió amb el canal de denúncies extern de l’Agència; la regulació i gestió dels conflictes d’ interès; la formació de personal de l’ Ajuntament en matèria d’ integritat o el foment i divulgació de la cultura de l’ètica i integritat pública.

L’alcaldessa d’Algemesí, Marta Trenzano es va mostrar molt agraïda amb l’Agència per l’acompanyament i assessorament en la lluita contra el frau i a favor de la protecció i la transparència de les administracions públiques.

Per la seua banda, el director de l’Agència, Joan Llinares, ha declarat que “és el primer conveni que l’Agència signa després de la publicació de la nova Llei de Protecció de la Persones Informants i on les administracions públiques disposen de 3 mesos des de l’entrada en vigor per dotar-se d’aquests mecanismes de denúncia tant interns com externs”.

“El compliment de l’exigència de bústies de denúncia externes a la Comunitat Valenciana pot ser fàcilment resolta en comptar amb una Agència Antifrau i per a això només és necessari que cada administració, empresa o institució incloga al costat de la seua bústia interna de denúncies la direcció de la bústia de denúncies externa de l’Agència. L’Agència ofereix assistència i assessorament en la implantació tant de les bústies externes com internes i l’únic requisit és signar un protocol regulant aquesta col·laboració”, va afegir Llinares.

Declaracions de l’Alcaldessa d’Algemesí

Declaracions del director de l’AVAF

El #DocufòrumAVAF torna al Saló de Graus de la Facultat de Dret de la Universitat de València

#FormacióAVAF

L’experiència d’aprenentatge #DocufòrumAVAF, creat per l’Agència Valenciana Antifrau per al debat sobre la corrupció a les aules dels centres educatius de la Comunitat Valenciana és una de les activitats formatives més demandades de l’AVAF.

En el curs 2022-2023, la Facultat de Dret de la Universitat de València ha inclòs en el Projecte d’Innovació de Centre (PIC) l’activitat Docufòrum Universitari de l’AVAF.

El #DocufòrumAVAF és una activitat dirigida a fomentar la cultura social d’ètica cívica, integritat pública, prevenció del frau i rebuig a la corrupció entre els estudiants de totes les titulacions de la Universitat.

En aquesta ocasió, l’Agència Valenciana Antifrau ha debatut sobre aquestes qüestions amb alumnat del Doble Grau de Dret i Criminologia, del Grau de Dret i del Doble Grau de Ciències Polítiques i Dret. Així el dimarts 28 de febrer de 2023, es va celebrar un nou #DocufòrumAVAF en la Facultat de Dret, de la Universitat de València.

En l’activitat formativa van participar 106 alumnes de l’assignatura de Dret Constitucional I i II de primer i segon curs. L’activitat va comptar amb la col·laboració dels professors Vicenta Tasa i Mariano Vivancos del Departament de Dret Constitucional i Ciència Política i de l’Administració Pública. Anselm Bodoque Arribas, cap del Servei de Formació de l’AVAF, va ser el responsable de dinamitzar la sessió de debat amb l’alumnat.

Una vegada vist el documental «Corrupció: Organisme nociu», l’alumnat realitza preguntes centrades en l’origen i causes de la corrupció, l’impacte social i els costos col·lectius que suposa, la percepció de la corrupció en la nostra societat i en altres països del nostre entorn.

Posteriorment, el representant de l’AVAF debat amb l’alumnat les qüestions plantejades en les seues preguntes i altres referides a la necessitat de major ètica i integritat públiques, les estratègies de prevenció i formació cívica o sobre les funcions de l’Agència Valenciana Antifrau i les polítiques públiques de lluita contra la corrupció.

En el debat, l’alumnat va mostrar interés en el procediment d’investigació i els mitjans dels quals disposen en els processos de corrupció, així com el perfil del personal de l’Agència i el procediment d’accés a aquesta. També es va preocupar per les estratègies per a lluitar contra el frau i la corrupció a Espanya, i en el marc legal d’integritat de la Comunitat Valenciana.

L’activitat s’ha organitzat en col·laboració amb la Universitat de València, a la qual agraïm el seu interés i voluntat d’ajudar a crear una cultura d’integritat pública i de rebuig al frau i la corrupció.

Si eres docent universitari, de Secundària o de Batxillerat i estàs interessat en què l’activitat formativa #DocufòrumAVAF “Corrupció: organisme nociu” es realitze en la teua assignatura, no dubtes a posar-te en contacte amb el Servei de Formació de l’Agència Valenciana Antifrau a través de formacio@antifraucv.es.