La Federació València de Municipis i Províncies i l’Agència Antifrau Valenciana col·laboraran per a ajudar els ajuntaments a elaborar els seus plans antifrau

El president de la Federació Valenciana de Municipis de Províncies, Rubén Alfaro, i el director de l’Agència Valenciana Antifrau, Joan Llinares, han mantingut una trobada per a establir vies de col·laboració per a ajudar els ajuntaments a elaborar els seus plans antifrau.
La FVMP informarà a tots els ajuntaments valencians de la necessitat de comptar amb un pla de mesures antifrau en actiu a data d’1 de gener de 2022 i es mantindran diferents trobades amb ajuntaments i diputacions per a la posada en marxa d’aquesta eina per part dels consistoris.
El president de la FVMP, Rubén Alfaro, ha assenyalat que “es tracta de l’aterratge en els nostres consistoris d’una eina que vetlarà pel bon ús dels fons provinents d’Europa. Un altre pas més cap a la integritat, la transparència i el bon govern en totes les polítiques públiques”. A més, ha afegit que “des de la FVMP posarem totes les eines que estan al nostre abast per a facilitar als nostres ajuntaments aquesta labor”.
Segons s’ha publicat en el BOE el mes passat octubre, mitjançant l’Ordre 1030/2021 del Ministeri d’Hisenda, “tota entitat, decisora o executora, que participe en l’execució de les mesures del Pla de Recuperació i Transformació haurà de disposar d’un Pla de mesures Antifrau”.
Qualsevol administració o fins i tot intermediaris privats hauran d’establir mapes de risc, declaracions d’absència de conflicte d’interés, codis ètics, bústies de denúncies, sistemes d’alertes, cursos de formació dels seus gestors o polítiques d’obsequis i confidencialitat.
“L’Agència Valenciana Antifrau vol ajudar als ajuntaments i províncies en l’elaboració dels plans d’integritat pública que s’han convertit en una exigència després de l’aprovació de l’Ordre del Ministeri d’Hisenda 1030/2021 com a requisit per a poder accedir als fons Next Generation. A aquest efecte l’Agència ha elaborat la Guia “Pla d’integritat pública: full de ruta i annexos facilitadors” de la qual hem fet lliurament aquest matí al President de la FVMP”, va declarar Joan Llinares

L’Agència Valenciana Antifrau i la Diputació de València units pels «Nous reptes de la Contractació del Sector Públic: ODS i Fons Next Generation»

#FormacioAVAF

La AVAF ha participat en el curs «Nous reptes de la Contractació del Sector Públic: ODS i Fons Next Generation» organitzat per la Diputació de València, i coordinat per Ylenia Diaz, secretària general de l’ajuntament de Riba-roja del Túria i Cristina González Gavarda de la Diputació de València.

Els canals de denúncia com a instrument per a la consecució d’institucions sòlides del ODS 16 ha sigut el títol de la conferència impartida per l’Agència en el marc del curs de DIVAL

El ODS 16 de l’Agenda 2030, centrat en la promoció de societats justes, pacífiques i inclusives ha sigut la guia del curs. «Reduir considerablement la corrupció i el suborn en totes les seues formes» (*ODS 16.5) i « Crear a tots els nivells institucions eficaces i transparents que rendisquen comptes» (ODS 16.6) han sigut presents en el desenvolupament de l’experiència d’aprenentatge.

El director de l’Agència Valenciana Antifrau, Joan Llinares, va compartir amb l’alumnat els antecedents de la AVAF, les funcions atribuïdes per la Llei 11/20216 de creació de l’Agència (prevenció, formació, documentació, protecció als alertadors, anàlisis i investigació) així com les alertes rebudes en el canal de denúncies en matèria de contractació pública.

L’Ordre del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. va introduir l’obligació d’elaborar i aprovar plans antifrau per a totes aquelles organitzacions que anaren a gestionar fons Next Generation també va ser present al llarg de la seua intervenció.

A rels de l’impuls atorgat per aquesta Ordre a la necessitat de comptar amb eines que permeten reconéixer riscos, Joan Llinares va presentar la Guia AVAF: El Pla d’Integritat Pública: Full de ruta i Annexos Facilitadors. https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/11/guia_avaf_plan_de_integridad_publica.pdf que permetrà el desenvolupament d’un sistema d’integritat institucional en les organitzacions públiques.

Com es detalla en la citada guia «No n’hi ha prou amb aprovar un pla d’integritat pública i publicar-lo. Amb això, l’entitat s’haurà posat el dorsal, però, per a eixir a la carrera, haurà de prendre consciència de la importància d’aquest pla i posar-ho en pràctica a tots els nivells de la seua organització, com a part d’un procés que implica dedicació, esforç i actuacions de millora contínua però que, sens dubte, serà molt positiu per a càrrecs electes, directius públics, personal empleat públic i per a la ciutadania en general.»

Els canals de denúncia, una de les manifestacions del sistema d’integritat institucional, ha centrat l’exposició de Gustavo Segura, director d’anàlisi i investigació de l’Agència Valenciana Antifrau.

Els empleats i empleades públiques seleccionades per la Diputació de València han tingut l’oportunitat d’aproximar-se a l’eina del canal de denúncies amb la qual compta l’Agència i que podrà utilitzar-se com a canal de denúncia extern amb el qual han de comptar totes les entitats públiques a partir del 18 de desembre de 2021.

Per a conéixer amb més detall el canal de denúncies de l’Agència Valenciana Antifrau es pot accedir al *webinar celebrat fa uns mesos, disponible en el canal de You Tube de la AVAF. https://youtu.be/e5s_jpcbkjm