L’Agència Valenciana Antifrau mostra la seua labor en el VIII Congrés Internacional de Transparència i Govern Obert d’Alcalá de Henares

#FormacióAVAF

Alcalá de Henares, 29 de setembre de 2023. –

L’AVAF ha estat present en el VIII Congrés Internacional de Transparència i Govern Obert celebrat en la Facultat de Dret de la Universitat d’Alcalá de Henares del 27 al 29 de setembre de 2023.

Teresa Clemente, directora adjunta i de la Direcció d’Assumptes Jurídics de l’AVAF va presentar la ponència oral “L’impacte de la Llei 2/2023 en la Comunitat Valenciana”. En ella va exposar l’efecte de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció en les comunitats autònomes amb existència prèvia d’autoritats competents.

Especialment, va detallar la protecció a les persones denunciants en la Comunitat Valenciana. L’aplicació de la llei estatal i el que s’estableix en la normativa específica valenciana centre una part nuclear de l’exposició, així com la clàusula de no regressió i el manteniment de les disposicions més favorables per als drets dels denunciants.

La ponència exposada va tenir un bon acolliment entre el públic especialista en la matèria participant en el grup de treball i genere un debat intens i molt interessant.

Juan Vega Felgueroso, lletrat de l’Agència Valenciana Antifrau, va presentar ponència amb presentació oral sobre “Evolució de la transparència en el finançament dels grups parlamentaris”.

El lletrat de la Direcció d’Assumptes Jurídics de l’AVAF va analitzar l’impacte, en termes de transparència, de l’acord de les Corts Valencianes, regulador de la comptabilitat i control de les subvencions dels grups parlamentaris, partint del fet que aquest acord creava, ex novo, un règim de control sobre la transferència de fons públics dels grups parlamentaris als partits polítics.

La ponència presentada pel lletrat de l’AVAF va cridar l’atenció del públic expert del grup de treball GT23-17. Partits polítics, participació electoral i transparència, coordinat per María Salvador Martínez.

Pilar Moreno García, tècnica del Servei de Formació de l’AVAF, va participar en el grup de treball 23-03 “Ètica i integritat pública” amb la ponència amb presentació oral “Formació en integritat, la clau de volta del sistema institucional. Aportacions de l’Agència Valenciana Antifrau.” Pilar Moreno va explicar que les prioritats i estratègia formativa del Servei de Formació de l’Agència Valenciana Antifrau són el foment de la integritat, ètica i valors públics, a través de la formació com a eina de transformació de l’administració pública.

Prioritzar la formació en ètica i cultura cívica de la ciutadania valenciana implica necessàriament ajudar en el desenvolupament d’un esperit crític, participatiu, responsable està en la base per a enfortir la qualitat institucional i democràtica.

Els protagonistes de la formació en integritat desenvolupada per l’AVAF són el personal empleat públic de totes les administracions, amb especial atenció als de les administracions locals i de la Generalitat Valenciana, al costat d’alumnat universitari valencià, la infància i adolescència.

El Congrés Internacional de Transparència i Bon Govern celebrat a Alcalá de Henares ha albergat diverses reunions d’organitzacions dedicades a la millora del govern obert com la “Xarxa d’entitats locals per la transparència i participació ciutadana de la FEMP”, la “Xarxa Acadèmica de Govern Obert” o la reunió de les Càtedres de Transparència i Bon Govern.

L’AVAF participa en el II Congrés Contractació Pública València.“Contractació pública intel·ligent”

#FormacióAVAF

El director de l’Agència Valenciana Antifrau, Joan Llinares, va participar en l’II Congrés de Contractació Pública, celebrat en l’ADEIT, els dies 28 i 29 de setembre de 2023.

“Tecnologia aplicada a la detecció del frau, la corrupció i el conflicte d’interès en la contractació pública” va ser la taula redona en la qual l’AVAF va exposar la seua labor i va estar moderada per Beatriz Montes Sebastián, lletrada funcionària de carrera. Van participar en la taula sobre la detecció del frau i la corrupció, el divendres 29 de setembre, María de la Mar Rodríguez Polack i Miguel Calvo Aníbarro, cap d’equip d’auditoria i analista investigador nacional supervisor, respectivament, tots dos pertanyents al Servei Nacional de Coordinació Antifrau, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, pertanyent al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.

També formaven part de la taula redona els ponents Álvaro Casillas Pérez, cap de la Unitat Especialitzada d’Assessorament en Matèria de Conflicte d’Interès de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, i Carmen Longares Penadés, inspectora coordinadora de la Delegació Especial AEAT València de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

El congrés va estar promogut per la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic de la Generalitat València i la Universitat de València, amb la col·laboració de l’Associació de Dones del Sector Públic.

La intervenció del director de l’AVAF, Joan Llinares, es va centrar en explicar la labor de prevenció i investigació de l’Agència Valenciana Antifrau, fixant una atenció especial en els riscos de la contractació i la necessitat d’establir sistemes d’alarma i prevenció eficaces.

 

*Fotografia: ADEIT

L’AVAF imparteix el curs “Polítiques d’Integritat Pública i Prevenció de Riscos de Frau i Corrupció” inclòs en el pla de formació de l’IVAP

#FormacióAVAF

València, 22 de setembre de 2023.-

L’Agència Valenciana Antifrau (AVAF) ha impartit, un any més, formació en l’Institut Valencià d’Administració Pública. El curs de 20 hores de duració va tenir lloc en la modalitat 100% en línia, al llarg de 5 sessions de 4 hores cadascuna, en el qual el personal especialitzat de l’AVAF va oferir la totalitat de la formació.

“Polítiques d’Integritat Pública i Prevenció de Riscos de Frau i Corrupció” ha sigut el nou curs impartit per l’Agència, que en la seua primera edició ha comptat amb l’objectiu de donar a conèixer el sistema institucional contra la corrupció a Espanya i en la Comunitat Valenciana amb motiu de la recent aprovació de la Llei 2/2023, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, així com l’existència de l’Agència Valenciana Antifrau.

La inauguració del curs, en la sessió del 13 de setembre de 2023, va ser a càrrec de Joan Llinares, director de l’AVAF. Amb posterioritat, Teresa Clemente, directora adjunta de l’Agència, va explicar la Llei 2/2023 en la primera ponència de la formació.

La intervenció del director va ressaltar el valor de la formació qualificada en matèria d’integritat pública en l’estratègia de prevenció i lluita contra la corrupció.

Per part seua, Teresa Clemente va explicar el sistema de protecció de persones informants o alertadoras, i la labor pionera en aquesta matèria de l’Agència Valenciana Antifrau.

El divendres 15 de setembre, la Direcció d’Anàlisi i Investigació de l’AVAF va parlar sobre la importància dels sistemes d’informació de la Llei 2/2023. Miguel Furió, cap de Servei d’Anàlisi i Investigació, va exposar l’existència dels canals interns i externs. Com implantar un canal de denúncies en 60 minuts, va ser el repte exposat en la ponència impartida per Javier Alama, cap del Servei TIC de l’Agència.

El Servei de Prevenció de l’Agència va desenvolupar la sessió del 18 de setembre amb la participació com a docents d’Irene Bravo, cap del Servei de Prevenció i José Mari San Martin, tècnic de prevenció jurídica. Els plans d’integritat pública i els sistemes preventius de riscos en la gestió pública van centrar les intervencions de tots dos docents.

Anselm Bodoque, cap del Servei de Formació de l’AVAF, va desenvolupar al llarg de la sessió del dimecres 20 de setembre, les conseqüències de la corrupció i les polítiques de lluita contra el frau en el context internacional, estatal i valencià.

En l’última sessió del curs “Polítiques d’Integritat Pública i Prevenció de Riscos de Frau i Corrupció”, del divendres 22, el protagonisme va correspondre a l’alumnat participant en el procés formatiu a través del taller “Corrupció: organisme nociu” i “Conflicte d’interès” dinamitzat pel Servei de Formació de l’AVAF, format per Anselm Bodoque, Pilar Moreno i Marita Oliver, tècniques de formació de l’Agència. El taller va generar un debat intens i ampli entre els participants en el curs.

L’Institut Valencià d’Administració Pública és l’òrgan responsable de la política de formació del personal al servei de les diferents administracions públiques de la Comunitat Valenciana.