Reunió amb el director general de Vaersa

El director general de Vaersa, Ferran García i el director de l’Agència Valenciana Antifrau, Joan Llinares, s’han reunit aquest matí en la seu de la AVAF juntament amb personal tècnic de totes dues institucions. Entre altres qüestions en la reunió s’ha tractat l’assessorament per part de l’Agència a Vaersa per a l’elaboració del seu pla antifrau, requisit obligatori per a poder accedir als fons europeus Next Generation.

El Servei de Prevenció de l’Agència Valenciana Antifrau participa en el curs «Prevenció de riscos de corrupció en la gestió pública» per a personal PAS de la Universitat de València.

#FormacioAVAF

El dimecres 9 de febrer de 2022, Irene Bravo, cap del Servei de Prevenció, va ser ponent en la segona sessió del curs organitzat pel Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (

SFPIE) de la Universitat de València elaborat i impartit per personal de l’AVAF.

Les 35 persones del personal de direcció PAS de la UV seleccionat per a aquest curs de 15 hores van assistir de manera participativa al mòdul titulat “Les iniciatives de prevenció del frau i la corrupció en la gestió pública”.

Al llarg de la sessió, Irene Bravo va abordar els principals marcs d’integritat pública elaborats pel servei de prevenció, incidint en les recomanacions generals de l’Agència, els codis ètics, la metodologia d’avaluació de riscos utilitzada i els catàlegs de riscos, així com els últims materials a la disposició de qualsevol entitat: la guia Aavaf sobre plans d’integritat i el manual didàctic visual sobre el conflicte d’interés.

Al seu torn, es va exposar una altra de les funcions del servei, la presentació d’al·legacions i esmenes realitzades a diferents normes autonòmiques en l’àmbit de la prevenció.

La sessió va permetre exposar la Guia AVAF: El Pla d’Integritat Pública: Full de ruta i Annex facilitadors. En aquesta part del mòdul formatiu, al costat d’Irene Bravo, van participar les tècniques de Prevenció Teresa Gascó i Carmen Domínguez.

La regulació i necessitat de la declaració d’absència de conflicte d’interés (DACI) en matèria de contractació pública va suscitar interés per part de l’alumnat. Des del Servei de Prevenció de l’AVAF es va recomanar al llarg de la sessió que la DACI hauria d’utilitzar-se en tots els procediments de contractació que es dugueren a terme, no sols en aquells projectes vinculats a fons europeus, tenint en compte el que s’estableix en l’article 64 de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Al seu torn, es va especificar que la DACI ha d’exigir-se a tots els intervinents en el procediment de contractació independentment, per exemple, que s’haja dut a terme l’externalització de la redacció dels projectes.

La primera jornada d’aquest curs va ser impartida pel director de l’Agència, Joan Llinares. La següent sessió serà a càrrec d’Anselm Bodoque, cap del Servei de Formació de l’AVAF.
Des de l’Agència Valenciana Antifrau s’advoca per la prevenció i la formació com a eines essencials en la generació d’una cultura de la integritat en les institucions públiques. “.

La Universitat de València i l’Agència Valenciana Antifrau presenten l’audiovisual de Docufòrum sobre la planificació de la gestió pública com a eina de bon govern

València, dimarts 8 de febrer. En la presentació, que s’ha celebrat hui a les 12.00 hores, en el Saló de Graus “Ascensión Chirivella” de la Facultat de Dret, han participat Jorge Hermosilla, vicerector de Projecció Territorial i Societat de la UV; Joan Llinares, director de l’Agència Valenciana Antifrau (AVAF); i Rosario Serra, vicedegana de la Facultat de Dret.

El documental mostra la importància estratègica de la planificació, que redueix profundament les pràctiques de gestió basades en la improvisació, la falta de visió general, les propostes incoherents amb les funcions concretes de departaments específics, facilita la transparència i el rendiment de comptes de les Institucions, i actua com a element de prevenció de les pràctiques fraudulentes i corruptes de la gestió pública.

El vicerector Jorge Hermosilla ha subratllat la importància de la col·laboració institucional, perquè “aquest documental és fruit del treball conjunt de dues institucions al servei de la societat valenciana, com són la Universitat de València i l’Agència Valenciana Antifrau, totes dues coneixedores de la importància d’investigar, reflexionar i divulgar conceptes com l’ètica, la transparència i les bones pràctiques”. Ha afegit que la planificació estratègica aplicada a la gestió pública és un instrument molt interessant per a millorar la pròpia gestió i els seus resultats.

Per la seua banda, el director de la AVAF Joan Llinares, ha assenyalat que “la planificació és una eina clau per a previndre els riscos de corrupció en les administracions públiques ja que sense ella no es poden prioritzar els interessos generals prevalent la cultura de la improvisació i del ‘urgent’ enfront del ‘important’”.

“L’Agència Valenciana Antifrau ha elaborat una recomanació sobre la necessitat de planificació ja que la falta d’ella deixa oberta la porta a altres riscos com el conflicte d’interés, l’enriquiment injust o la falta de control de l’activitat de les institucions públiques”, ha afegit Llinares.

Docufòrum és un format audiovisual impulsat i dissenyat pel Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat i realitzat en alta definició (HD) pel Taller d’Audiovisuals (TAU), que aborda amb un estil documental temes d’actualitat i interés social. Docufòrum no sols té vocació divulgativa, sinó que a més pretén estimular el debat i la participació social. Els documentals, d’una duració de 20 minuts, recullen opinions d’especialistes tant de la Universitat de València com de l’àmbit social o empresarial valencians.

Aquest documental ha sigut finançat per l’Agència Valenciana Antifrau, dins del conveni marc de col·laboració subscrit per totes dues institucions. El responsable de continguts ha sigut Anselm Bodoque (AVAF).

Docufòrum és resultat d’un treball coral, la coordinació tècnica és a càrrec de la Unitat de Suport al Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat, el guionizat dels documentals el duen a terme els professors de la Universitat de València Francesc Martínez (Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Informació) i Rafa Roca (Filologia Catalana), i la realització és escomesa pel Taller d’Audiovisuals de la Universitat (TAU). Per la seua banda, l’Agència Valenciana Antifrau, a través del Servei de Formació, va realitzar la preparació dels aspectes previs referits a les qüestions principals que es podien tractar entorn de la planificació de la gestió pública, la selecció d’una bibliografia bàsica en la matèria i la proposició d’especialistes.

L’audiovisual complet està disponible en el següent enllaç: