La Fundación Hay Derecho s’incorpora al Consell de Participació de l’Agència Valenciana Antifrau

València, 16 de maig de 2023.- El Consell de Participació de l’Agència Valenciana Antifrau es va reunir en sessió ordinària i en ella ha participat per primera vegada la Fundación Hay Derecho, la qual s’ha incorporat com a membre de l’òrgan de participació de l’Agència.

Formen part del Consell de Participació organitzacions cíviques i socials, així com persones que a títol individual, destaquen per la seva lluita contra el frau i la corrupció i per l’ impuls d’ una ètica i integritat pública.

En aquesta reunió celebrada en la seu de Les Corts Valencianes, s’ha donat trasllat als membres del Consell del contingut de la Memòria d’Activitat desenvolupada per l’Agència durant l’any 2022.

La Memòria va ser presentada el passat 28 de març al President de Les Corts, als Síndics i als integrants de la Mesa de les Corts donant d’aquesta forma compliment al manat recollit en l’article 22 de la Llei 22/2016 de creació de l’Agència. Així mateix, el 19 d’abril també es va fer entrega de la Memòria al President de la Generalitat.

Ara ha sigut el torn del Consell de Participació, i d’aquesta manera, les persones responsables de cadascuna de les àrees de l’Agència van exposar als membres del Consell les activitats i el treball realitzat al llarg de l’any 2022 responent a totes les consultes plantejades.

Una vegada exposada la Memòria d’Activitat, el vicepresident del Consell, Rafa Mauri, de l’Observatori Ciutadà contra la Corrupció, va proposar als membres del Consell l’organització d’activitats conjuntes per a implicar el conjunt de la societat en l’impuls i la creació d’una ètica i integritat pública quedant emplaçats els membres del Consell per a manterner contactes en aquest sentit.

El Consell de Participació està constituït per les següents organitzacions: Acció Cívica contra la Corrupció; Alertadors Contra la Corrupció (Whistleblower); Associació Valenciana de Consumidors i Usuaris (AVACU); Fundación Hay Derecho;  Fundació Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR); Fundació per la Justícia; Observatori Ciutadà contra la Corrupció (OCC); Open Society Initative for Europe (OSIFE); Plataforma Ciutadana Castelló per la Justícia i contra la Corrupció; Sindicat de Tècnics del Ministeri d’Hisenda (GESTHA); Tactical Whistleblowers; Transparència Internacional Espanya i World Compliance Association.

La Diputació de València i l’Agència signen un protocol de col·laboració per a implantar la bústia de denúncies

València, 15 de maig de 2023.- El president de la Diputació de València, Toni Gaspar, i el director de l’Agència, Joan Llinares, han signat en el Saló de Plens de la Diputació un protocol de col·laboració gràcies al qual es reforça la prevenció de conductes fraudulentes o corruptes així com garantir la protecció de les persones denunciants de corrupció.

Una de les accions recollides en el protocol és la implantació, com a canal extern de denúncies de la Diputació de València, la bústies de denúncies de l’Agència l’enllaç de la qual s’inclourà en un lloc visible en la pàgina web de la corporació.

Així mateix, mitjançant aquest acord l’Agència ajudar a la Diputació en la posada en marxa d’un canal de denúncies intern, el qual comptarà amb la figura del responsable del sistema i que haurà d’estar en funcionament abans del 13 de juny ja que aquesta és la data donada amb l’entrada en vigor de la Llei 2/2023,  de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Dos nous #DocufòrumAVAF amb alumnes de primer i segon de Gestió i Administració Pública de la Universitat Jaume I de Castelló

#FormacióAVAF

El #DocufòrumAVAF és una activitat dirigida a fomentar la cultura social d’ètica cívica, integritat pública, prevenció del frau i rebuig a la corrupció entre els estudiants de totes les titulacions de la Universitat.

En aquesta ocasió, l’Agència Valenciana Antifrau ha debatut sobre aquestes qüestions amb alumnat del primer i segon curs del Grau de Gestió i Administració Pública el divendres 12 de maig de 2023. Els dos docufòrums van tindre lloc en la Facultat de Jurídiques i Econòmiques, de la Universitat Jaume I de Castelló.

En l’activitat formativa van participar 57 alumnes de dos grups de les assignatures de Dret administratiu, sistematització, fonts i organització i Protecció jurídica dels ciutadans davant l’Administració.

L’activitat va comptar amb la col·laboració de la professora Pepa Fabregat Aragonés de la Universitat Jaume I. Anselm Bodoque, cap del Servei de Formació de l’AVAF, va ser el responsable de dinamitzar les sessions de debat amb l’alumnat.

Una vegada vist el documental «Corrupció: Organisme nociu», l’alumnat realitza preguntes centrades en l’origen i causes de la corrupció, l’impacte social i els costos col·lectius que suposa, els diferents òrgans de control, i la percepció de la corrupció en la nostra societat i en altres països del nostre entorn.

Posteriorment, el representant de l’AVAF debat amb l’alumnat les qüestions plantejades en les seues preguntes i altres referides a la necessitat de major ètica i integritat públiques, les estratègies de prevenció i formació cívica, les funcions de l’Agència Valenciana Antifrau i les polítiques públiques de lluita contra la corrupció, centrant part de la conferència en el marc legal d’integritat que ha construït la Comunitat Valenciana en els últims anys que permet la millora de la qualitat democràtica de les institucions.

Durant la sessió, l’alumnat va mostrar interés per les garanties de confidencialitat en les denúncies, i sobre quanta corrupció hi ha en les administracions públiques. També va mostrar interés pels controls i les estratègies per a lluitar contra el frau i la corrupció a Espanya.

Si eres docent universitari, de Secundària o de Batxillerat i estàs interessat en què l’activitat formativa #DocufòrumAVAF “Corrupció: organisme nociu es realitze en la teua assignatura, no dubtes a posar-te en contacte amb el Servei de Formació de l’Agència Valenciana Antifrau a través de formacio@antifraucv.es