L’Agència Valenciana Antifrau a Benetússer

El municipi de l’Horta Sud va ser el marc de la tercera conferència de 2021 en la qual l’Agència Valenciana Antifrau, dins del conveni de col·laboració existent amb el Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat de la Universitat de València, participa en la iniciativa d’UNISOCIETAT, que té com a objectiu desenvolupar activitats formatives per al bon govern i la ciutadania al territori valencià.

El professor titular de Dret Mercantil de la Universitat de València, Jaume Martí Miravall, va impartir una conferència sobre els canvis que ha conegut en els últims anys el sistema financer, el mercat del crèdit i el mercat de valors, en la qual també es va fer referència a les mesures extraordinàries adoptades per a pal·liar l’impacte de la pandèmia de la COVID-19.

La conferència va ser seguida per alumnes del programa UNISOCIETAT de Benetússer i altres localitats de l’Horta Sud, i va generar un debat intens i actiu dels assistents sobre les conseqüències que tenien els canvis legislatius dels últims anys en la seguretat financera de la ciutadania. Així mateix, els assistents es van interessar sobre les funcions i activitats de l’AVAF en la prevenció i lluita contra el frau i la corrupció; qüestions que van ser respostes pel representant de l’AVAF, Anselm Bodoque, cap del Servei de Formació de l’Agència.

Fecha de publicación: 29/04/2021

El TSJ té per preparat el recurs de cassació de l’Agència Valenciana Antifrau contra la petició d’expedients d’investigació en curs

València, 23 d’abril de 2021.- La Secció Quarta de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha emés un acte en el qual acorda tindre per preparat el recurs de cassació interposat per l’Agència Valenciana Antifrau enfront de la sentència 198/2020 i pel qual s’emplaça a les parts perquè compareguen en el termini de trenta dies.
El recurs presentat per l’Agència Valenciana Antifrau s’interposa contra la sentència per la qual s’obliga a l’AVAF a entregar expedients que estiguen en aqueixos moments sota investigació als grups parlamentaris que així ho sol·liciten.
L’AVAF sempre ha defensat que el lliurament dels expedients d’investigació que estan oberts i en curs va en contra, conforme estableix la seua Llei reguladora, del deure de confidencialitat i molt especialment perquè posa en perill el desenvolupament i èxit de la seua pròpia labor investigadora posant al descobert fets i actuacions que estan sent en aqueix moment investigats i recaptant elements de prova amb base en el seu caràcter d’autoritat pública i les seues potestats en la lluita contra la corrupció, que afecta també els partits polítics els quals entren dins del seu àmbit d’intervenció.
Així mateix, si l’Agència haguera de fer lliurament dels expedients d’investigació sense que haguera finalitzat encara la investigació, s’estaria revelant en molts casos, directament o indirectament, la identitat de les persones denunciants i col·laboradores en la investigació, així com d’aquelles altres que pogueren estar sent investigades, amb la repercussions i represàlies que això podria suposar d’afectació als seus drets constitucionals que han de quedar garantits. L’Agència sosté que els seus expedients d’investigació només es poden entregar a l’autoritat judicial.
El lliurament d’aquests expedients a un grup polític va en contra a més de la posició mantinguda pel propi Ministeri Fiscal prèvia al dictamen de la citada sentència 180/2020, de la Directiva 2019/1937 de protecció dels whistleblowers, i de les Declaracions que ha vingut aprovant la Xarxa Europea d’Autoritats d’Integritat i Protecció d’Alertadors (NEIWA) composta per autoritats públiques especialitzades que representen a 21 Estats europeus i que tenen com a objectiu la promoció i salvaguarda de la integritat en els seus respectius Estats.
L’Agència mai s’ha mostrat en contra de donar compte de les actuacions d’investigació quan aquestes han finalitzat. Mostra d’això és la publicació de les seues resolucions finals en la seua pàgina web. Tampoc s’ha oposat en cap moment a traslladar qualsevol altra documentació o expedient que tinga relació amb el funcionament administratiu propi de l’entitat; tal com s’està fent amb el lliurament de totes les despeses de caixa fixa, informes, contractes, etc., que han sigut recentment sol·licitats per un grup parlamentari.

Nota editable en format ODT
Nota editable en format DOC
Acte

La Universitat CEU Cardenal Herrera i l’Agència Valenciana Antifrau, celebren una nova edició del docufòrum “Corrupció: l’organisme nociu”

“L’origen i causes de la corrupció, els efectes i la percepció del frau a la societat han sigut algunes de les preguntes que centraren el debat d’una nova sessió de l’activitat formativa, docufòrum “Corrupció: organisme nociu” celebrat amb els alumnes de l’assignatura “Ètica de la comunicació” de segon curs del Grau de Comunicació Audiovisual de la Universitat CEU Cardenal Herrera, que va tindre lloc el passat divendres 23 d’abril.

Un total de 35 alumnes van participar, presencial i en format “en línia” al docufòrum. L’activitat organitzada per la universitat juntament amb l’Agència Valenciana Antifrau amb l’objectiu que els estudiants conegueren l’AVAF, les seues funcions i debateren sobre el fenomen de la corrupció i la importància de la prevenció, la formació i el paper rellevant que poden arribar a tindre com a futurs treballadors als mitjans de comunicació.

L’interès de l’alumnat es va centrar en les mesures de control, el marc normatiu existent, així com la protecció als denunciants, l’ètica, la integritat i la transparència, així com en els instruments a utilitzar per a reforçar la lluita contra el frau i la corrupció a tots els nivells.

L’activitat va consistir en la projecció del documental “Corrupció: organisme nociu” en el qual es recullen els efectes que provoquen la corrupció per a, tres dies després, celebrar un docufòrum articulat al voltant dels interessos i preguntes plantejades per l’alumnat universitari sobre diferents aspectes de la corrupció, en el qual va participar personal de l’àrea de formació de l’Agència Valenciana Antifrau.

Els estudiants participaren activament fent preguntes i responent qüestionaris de seguiment del documental, abans i després de veure’l, on s’aprecia notablement el canvi de percepció sobre la corrupció, les denuncies i les alertes.

L’activitat formativa ha sigut coordinada per la professora Elvira Alonso Romero, la professora Blanca Nicasio Varea i el cap del Servei de Formació de l’Àrea de Prevenció, Formació i Documentació de l’Agència Valenciana Antifrau, Anselm Bodoque amb un format de dos dies, per a dotar d’una major rellevància el debat al voltant dels interessos de l’alumnat en matèria de lluita contra el frau i la corrupció.

Si estàs interessat en què l’activitat formativa “Docuforum: Corrupció, organisme nociu” es realitze en la teua assignatura, no dubtes a posar-te en contacte amb el servei de formació de l’Agència Valenciana Antifrau a través de formacion@antifraucv.es”

Fecha de publicación: