Resolució convocatòria núm 5/2018 de provisió d’un lloc de treball de lliure designació

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicat hui 19 de desembre la Resolució de 29 de novembre de 2018, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es proveeix, pel sistema de lliure designació, el lloc de treball núm. 2, administrador/a, anunciat en la convocatòria 5/2018, de 8 de novembre de 2018.