Participació de l’Agència Valenciana Antifrau en les Jornades “Bon govern corporatiu en el Sector Públic Empresarial.”. Organitzada pel Govern de Canàries

#PrevencióAVAF
L’Agència Valenciana Antifrau va participar, el passat 6 d’abril, en la jornada “Bon govern corporatiu en el Sector Públic Empresarial.” Organitzada per la Direcció General de Patrimoni i Contractació de la Conselleria d’Hisenda, Pressupostos i Assumptes Europeus, Viceconsellería d’ocupació del Govern de Canàries, els dies 5 i 6 d’abril.

La celebració d’aquestes jornades va tindre com a objectiu reflexionar sobre el bon govern de les empreses públiques. Així es va realitzar una anàlisi interna i de l’entorn del sector públic empresarial en el context post Covid19, per a poder establir i aconseguir un marc de bon Govern en el sector Públic empresarial.

Per a aconseguir l’objectiu ressenyat, es va partir dels problemes i reptes de la governabilitat en el Sector Públic. Es va traslladar als destinataris els principis i eines per a una governabilitat efectiva en les entitats del sector públic empresarial, a través de la professionalització del sector públic en diverses matèries, la necessitat de la inserció de la innovació i digitalització, i la implementació d’eines i estratègies de Compliance en el sector públic empresarial, com l’elaboració de mapes de riscos i l’establiment de procediments i bones pràctiques per a identificar i classificar els riscos operatius i legals.

L’esdeveniment va comptar amb la presència de ponents amb amplis coneixements en la matèria i que formen part d’organismes com ara: Transparència Internacional, Institut tecnològic de Canàries, la Intervenció General de la CCAA Canària, la Universitat de Sevilla, la Diputació de Castelló, el Govern Basc, el Consello de Contas, despatx d’advocats de reconegut prestigi, i la Diputació Foral de Guipúscoa entre altres.

La representant de l’Agència Valenciana Antifrau, Irene Bravo Rey, Cap de Prevenció, va participar en qualitat de ponent, en el panell “Eines i estratègies de Compliance en el sector públic empresarial: Procediments i bones pràctiques per a identificar i classificar els riscos operatius i legals”, que va compartir juntament amb Eloy Morán, auditor i president de la Comissió Tècnica de Prevenció de la Corrupció del Consello de Contas de Galícia i Xabier Unanue Ortega; director de Desenvolupament Legislatiu i Control Normatiu del Govern basc.
La cap de Prevenció de l’Agència va centrar l’atenció en la importància que per al sector públic instrumental suposa comptar amb un sistema d’integritat pública que protegisca la seua activitat de tota mena d’irregularitats penals i administratives, derivats de pràctiques contràries a l’interés general, protegint tot tipus de fons públics, articulant marcs preventius com a contingut dels seus propis plans d’integritat.

Va continuar la seua exposició posant el focus d’atenció, en la importància de l’autodiagnòstic de l’entitat, va procedir a realitzar una classificació de riscos comuns i específics en el sector públic instrumental i la necessitat d’avaluar aquests riscos i la seua metodologia per a efectuar-la.

La importància de l’ètica i la integritat públiques a debat en la Cardenal Herrera CEU

#FormacióAVAF

L’Agència Valenciana Antifrau va realitzar un docufórum universitari d’ètica pública a les aules de la Universitat Cardenal Herrera CEU el passat 4 d’abril de 2022,
L’activitat formativa va tindre lloc en l’assignatura de “Dret administratiu i administracions públiques” del doble grau de Dret i Ciències Polítiques, i va ser a càrrec de Pilar Moreno, tècnica de Formació de l’AVAF.
Després del visionat del documental de Pandora Box, “Corrupció: organisme nociu”, l’Agència participa en una reflexió i debat col·lectiu amb els alumnes universitaris sobre la importància de l’ètica en les institucions públiques i la necessitat de previndre les conductes contràries a l’ordenament jurídic.
Partint de les preguntes plantejades per l’alumnat universitari, l’Agència Valenciana Antifrau comparteix la labor i funcions realitzades per cadascuna de les direccions de les quals es compon la institució adscrita a les Corts.
La sessió, celebrada gràcies a la col·laboració de la professora Blanca Nicasio Varea, va generar gran interés entre l’alumnat. El procés d’anàlisi i investigació i la labor dels funcionaris de l’administració local amb habilitació de caràcter nacional van ser algunes de les qüestions que més reflexions i preguntes van generar.
Les inquietuds dels universitaris es van centrar també en el paper actiu que la joventut pot tindre per a posar fi al frau i la corrupció present en algunes administracions públiques. Com poden convertir-se els joves en protagonistes de la lluita contra aquesta xacra que dinamita la qualitat institucional.
Si eres docent universitari, de Secundària o de Batxillerat i estàs interessat en què l’activitat formativa “Docuforum d’ètica i integritat pública” es realitze en la teua assignatura, no dubtes a posar-te en contacte amb el Servei de Formació de l’Agència Valenciana Antifrau a través de formacion@antifraucv.es

La Universitat Jaume I i l’Agència Valenciana Antifrau signen un protocol de col·laboració per a impulsar accions formatives i científiques

Castelló, 4 d’abril de 2022.- La rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, i el director de l’Agència Valenciana Antifrau, Joan Llinares, han signat avui un protocol general que defineix el marc de col·laboració acadèmica, científica i cultural entre les dues entitats per a desenvolupar, mitjançant convenis específics, les modalitats concretes de col·laboració dins de les àrees en les quals ambdues entitats tinguen interès manifest.

La reunió ha comptat amb la presència de la secretària general de l’UJI, Cristina Pauner; la vicepresidenta del Consell de Participació de l’Agència, Ana María Fuertes; i la presidenta del Comité d’Ètica, María Luisa Cuerda, les dues professores de la Universitat Jaume I, axí com Teresa Clemente, directora adjunta i directora dels Assumptes Jurídics, i Víctor Almonacid, director de Formació, Prevenció y Documentació de l’Agència Valenciana Antifrau.

La rectora Eva Alcón ha destacat que amb aquest protocol «s’incentiva la cooperació institucional, en aquest cas, entre la universitat pública de Castelló i una entitat independent i imparcial que té encomanada, en el pla aplicat, la prevenció i erradicació del frau i la corrupció i l’impuls de l’ètica pública».

Per la seua part, el director de l’Agència Valenciana Antifrau, Joan Llinares, ha assenyalat que «la signatura d’aquest conveni marc de col·laboració amb la Universitat Jaume I de Castelló permet a l’Agència participar en la formació i en la creació d’una ètica i integritat públiques del estudiantat que integrarà les nostres organitzacions públiques i privades en un futur».

El protocol preveu desenvolupar, mitjançant convenis específics, accions de col·laboració per a facilitar la realització conjunta d’activitats culturals, educatives, editorials i científiques; cooperar en programes de formació de caràcter general i específica i promoure la col·laboració en matèria d’investigació.

A més, també s’estableix l’accés recíproc als fons bibliogràfics i de documentació; l’assessorament mutu; el desenvolupament conjunt de projectes i programes de col·laboració en qüestions relacionades amb l’activitat de les dues entitats així com l’assistència tècnica en l’àmbit de les noves tecnologies.

L’àmbit de la col·laboració també contempla les estades d’estudiantat de la Universitat Jaume I a l’Agència Valenciana Antifrau, mitjançant programes de cooperació educativa i dur a terme aquelles iniciatives que siguen considerades d’interès mutu.