El Consell de Participació de l’Agència Valenciana Antifrau aprova un decàleg de principis per a protegir a les persones denunciants de corrupció

València, 30 d’octubre de 2020.- Un total de 14 entitats i associacions pertanyents al Consell de Participació de l’Agència Valenciana Antifrau han aprovat un decàleg de principis que han de regir la protecció de les persones denunciants i alertadores de corrupció.

Aquests deu principis han sigut elaborats pel grup de treball sobre protecció de les persones denunciants i van ser elevats al Ple del Consell per a la seua aprovació.

Aquests principis incideixen en alguns dels aspectes que més afecten la protecció de les persones denunciants com són la necessitat d’assessorament, la instal·lació de bústies de denúncies segurs i accessibles, garantir la confidencialitat o la prohibició de represàlies.

Uns altres dels principis recollits fan referència a la figura de la persona penedida; l’admissió de l’anonimat en les denúncies o alertes, o l’establiment de sancions per als represaliadors.

Aquest decàleg també fa referència a aspectes que haurien de ser recollits en els treballs de transposició a l’ordenament jurídic espanyol de la Directiva Europea 2019/1037 de protecció de les persones que denuncien infraccions del Dret de la Unió Europea coneguda com a “Directiva Whistleblowers” .

Així es proposen qüestions com la delimitació dels dotze àmbits de la protecció o la necessitat que l’estratègia de protecció s’estenga tant al sector públic com privat. El Consell remetrà el decàleg al grup de treball del Ministeri de Justícia que ha iniciat els treballs de transposició d’aquesta directiva.

Les entitats que han subscrit aquest decàleg són les següents:

• COSITAL València
• Observatori Ciutadà contra la Corrupció (OCC)
• Fundación por la Justicia
• Tactical Whistleblowers
• Transparencia Internacional España
• Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (AVACU)
• Asoc. Española Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo (ASEBLAC)
• Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR)
• Alertadores contra la Corrupción, Whistle Blower
• Acción Cívica contra la Corrupción
• Plataforma por la Honestidad (PlxH)
• Plataforma Ciutadana Castelló per la Justícia i Contra la Corrupció
• Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA).

Nota editable en format ODT
Nota editable en format DOC
Decàleg de principis per a protegir a les persones denunciants de corrupció

Docufòrum “Corrupció: organisme nociu”

La Direcció de Prevenció, Formació i Documentació de l’Agència Valenciana Antifrau, participarà en la docència del segon curs del Grau en Periodisme de la Facultat de Ciències Socials i Jurídiques. Universitat Miguel Hernández d’Elx (UMH)