L’AVAF participa en el II Congrés Contractació Pública València.“Contractació pública intel·ligent”

#FormacióAVAF

El director de l’Agència Valenciana Antifrau, Joan Llinares, va participar en l’II Congrés de Contractació Pública, celebrat en l’ADEIT, els dies 28 i 29 de setembre de 2023.

“Tecnologia aplicada a la detecció del frau, la corrupció i el conflicte d’interès en la contractació pública” va ser la taula redona en la qual l’AVAF va exposar la seua labor i va estar moderada per Beatriz Montes Sebastián, lletrada funcionària de carrera. Van participar en la taula sobre la detecció del frau i la corrupció, el divendres 29 de setembre, María de la Mar Rodríguez Polack i Miguel Calvo Aníbarro, cap d’equip d’auditoria i analista investigador nacional supervisor, respectivament, tots dos pertanyents al Servei Nacional de Coordinació Antifrau, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, pertanyent al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.

També formaven part de la taula redona els ponents Álvaro Casillas Pérez, cap de la Unitat Especialitzada d’Assessorament en Matèria de Conflicte d’Interès de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, i Carmen Longares Penadés, inspectora coordinadora de la Delegació Especial AEAT València de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

El congrés va estar promogut per la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic de la Generalitat València i la Universitat de València, amb la col·laboració de l’Associació de Dones del Sector Públic.

La intervenció del director de l’AVAF, Joan Llinares, es va centrar en explicar la labor de prevenció i investigació de l’Agència Valenciana Antifrau, fixant una atenció especial en els riscos de la contractació i la necessitat d’establir sistemes d’alarma i prevenció eficaces.

 

*Fotografia: ADEIT

L’AVAF imparteix el curs “Polítiques d’Integritat Pública i Prevenció de Riscos de Frau i Corrupció” inclòs en el pla de formació de l’IVAP

#FormacióAVAF

València, 22 de setembre de 2023.-

L’Agència Valenciana Antifrau (AVAF) ha impartit, un any més, formació en l’Institut Valencià d’Administració Pública. El curs de 20 hores de duració va tenir lloc en la modalitat 100% en línia, al llarg de 5 sessions de 4 hores cadascuna, en el qual el personal especialitzat de l’AVAF va oferir la totalitat de la formació.

“Polítiques d’Integritat Pública i Prevenció de Riscos de Frau i Corrupció” ha sigut el nou curs impartit per l’Agència, que en la seua primera edició ha comptat amb l’objectiu de donar a conèixer el sistema institucional contra la corrupció a Espanya i en la Comunitat Valenciana amb motiu de la recent aprovació de la Llei 2/2023, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, així com l’existència de l’Agència Valenciana Antifrau.

La inauguració del curs, en la sessió del 13 de setembre de 2023, va ser a càrrec de Joan Llinares, director de l’AVAF. Amb posterioritat, Teresa Clemente, directora adjunta de l’Agència, va explicar la Llei 2/2023 en la primera ponència de la formació.

La intervenció del director va ressaltar el valor de la formació qualificada en matèria d’integritat pública en l’estratègia de prevenció i lluita contra la corrupció.

Per part seua, Teresa Clemente va explicar el sistema de protecció de persones informants o alertadoras, i la labor pionera en aquesta matèria de l’Agència Valenciana Antifrau.

El divendres 15 de setembre, la Direcció d’Anàlisi i Investigació de l’AVAF va parlar sobre la importància dels sistemes d’informació de la Llei 2/2023. Miguel Furió, cap de Servei d’Anàlisi i Investigació, va exposar l’existència dels canals interns i externs. Com implantar un canal de denúncies en 60 minuts, va ser el repte exposat en la ponència impartida per Javier Alama, cap del Servei TIC de l’Agència.

El Servei de Prevenció de l’Agència va desenvolupar la sessió del 18 de setembre amb la participació com a docents d’Irene Bravo, cap del Servei de Prevenció i José Mari San Martin, tècnic de prevenció jurídica. Els plans d’integritat pública i els sistemes preventius de riscos en la gestió pública van centrar les intervencions de tots dos docents.

Anselm Bodoque, cap del Servei de Formació de l’AVAF, va desenvolupar al llarg de la sessió del dimecres 20 de setembre, les conseqüències de la corrupció i les polítiques de lluita contra el frau en el context internacional, estatal i valencià.

En l’última sessió del curs “Polítiques d’Integritat Pública i Prevenció de Riscos de Frau i Corrupció”, del divendres 22, el protagonisme va correspondre a l’alumnat participant en el procés formatiu a través del taller “Corrupció: organisme nociu” i “Conflicte d’interès” dinamitzat pel Servei de Formació de l’AVAF, format per Anselm Bodoque, Pilar Moreno i Marita Oliver, tècniques de formació de l’Agència. El taller va generar un debat intens i ampli entre els participants en el curs.

L’Institut Valencià d’Administració Pública és l’òrgan responsable de la política de formació del personal al servei de les diferents administracions públiques de la Comunitat Valenciana.

L’Agència Valenciana Antifrau rep la visita de personal de l’Autorità Nazionale Anticorruzione d’Itàlia (ANAC)

València, 22 de setembre de 2023.- Aquest dijous i divendres, personal de l’Autoritat Nacional Anticorrupció d’Itàlia (ANAC) ha estat realitzant un intercanvi amb el personal de l’Agència Valenciana Antifrau.

L’objectiu d’aquesta activitat és la posada en comú d’ experiències i conèixer el funcionament d’ambdós organismes dedicats a la lluita contra el frau i la corrupció. En aquesta visita, quatre persones de l’ANAC, dues de l’àrea de protecció de les persones denunciants de corrupció i dues de l’àmbit jurídic, han estat reunides amb el personal de cadascuna de les àrees de l’Agència que els han explicat la feina que estan realitzant.

Així han mantingut reunions amb l’àrea jurídica i de protecció de les persones denunciants de corrupció; l’ àrea d’ anàlisi i investigació i l’ àrea de formació, prevenció i documentació.

El personal de l’ANAC ha realitzat així mateix una presentació per a tot el personal de l’Agència on han explicat com funciona aquest organisme italià que és l’encarregat de la lluita contra el frau i la corrupció a tot Itàlia i en el qual treballen més de 400 persones.

Aquest és el primer dels intercanvis que es duu a terme amb altres organismes europeus de lluita contra el frau i la corrupció i es veurà completat amb la visita que realitzarà personal de l’Agència a la seu de l’ANAC a Roma.

Compartir experiències, intercanviar informació, així com aprendre sobre diferents formes d’encarar la lluita contra el frau i la corrupció són de gran valor per a les persones que treballen en aquests organismes europeus, especialment en agències que tenen menys anys d’experiència com és el cas de l’Agència Valenciana Antifrau.

Les funcionàries de l’ANAC han completat l’estada amb una visita guiada a les Corts Valencianes.