XIII Reunió de la Xarxa d’Agències i Oficines Anticorrupció per tractar l’aplicació de la Llei de protecció a les persones alertadores

Barcelona, 18 d’octubre de 2023.- L’Oficina Antifrau de Catalunya ha organitzat la XIII Reunió de la Xarxa d’Agències i Oficines Anticorrupció, celebrada a Barcelona, a la seu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Durant la trobada, s’ha tractat l’aplicació de la Llei de protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció que va entrar en vigor el passat 20 de febrer i que va suposar la transposició a l’ordenament jurídic intern de la Directiva UE 2019/1937 relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió.

Durant la trobada, les diferents agències i oficines anticorrupció han posat en comú la informació sobre el volum de sol·licituds de protecció rebudes, el procediment aplicat, els supòsits de concessió i la denegació de protecció, entre d’altres.

Sobre els temes esmentats s’han realitzat diverses ponències internes. A més dels representants de les diferents agències i oficines, han participat ponents especialistes en la protecció de persones alertadores des de diferents perspectives.

El professor de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona, Òscar Capdeferro, va presentar la ponència “Implantació de la Llei 2/2023. Consensos interpretatius” que es va centrar en els expedients de protecció de l’esmentada llei.

La també professora de Dret Penal de la Universitat Castella-la Manxa, Beatriz García Moreno, va explicar el “Sistema intern d’informació” centrant-se en la responsabilitat de l’entitat obligada i la del responsable del Sistema intern, així com del principi de no incriminació.

D’altra banda, al llarg d’aquestes dues jornades també s’ha analitzat l’estratègia d’intel·ligència basada en l’anàlisi de dades, i els representants de les agències i oficines de la xarxa han posat en comú idees, projectes i assoliments en aquest àmbit.

A la reunió d’aquests dies hi han assistit representants de l’Oficina Antifrau de Catalunya, l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, l’Oficina per a la Transparència i les Bones Pràctiques de l’Ajuntament de Barcelona,  l’Oficina Municipal contra el Frau i la Corrupció de l’Ajuntament de Madrid, l’Audiència de Comptes de Canàries, l’Oficina de Bones Pràctiques i Anticorrupció de la Comunitat Foral de Navarra, el Consell de Contes de Galícia, el Servei Nacional de Coordinació Antifrau de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (SNCA), l’Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.

L’Oficina Andalusa contra el Frau i la Corrupció i l’Agència Valenciana Antifrau col·laboraran en l’estudi del fenomen de la corrupció

València, 11 d’octubre de 2023.- El director de l’Oficina Andalusa contra el Frau i la Corrupció, Ricardo Vicente Puyol, i el director de l’Agència Valenciana Antifrau, Joan Llinares, han signat un conveni marc de col·laboració entre totes dues institucions.

L’objectiu del conveni és establir un canal permanent de comunicació i col·laboració amb la finalitat de millorar l’eficàcia en el compliment dels seus objectius. D’aquesta manera s’estableix que col·laboraran en aquells casos en els quals tinguen competència totes dues entitats, i també quan siga de coneixement d’una d’elles un assumpte, que puga correspondre a l’àmbit competencial de l’altra.

Així mateix, posaran en comú coneixements i experiències pràctiques en matèria de prevenció del frau i la corrupció, el foment de la integritat, l’ètica pública i la transparència.

Part important d’aquesta col·laboració se centrarà en compartir metodologies de treball per al que es duran a terme estades d’intercanvi entre totes dues institucions amb la finalitat de millorar la capacitació del seu personal. El primer d’aquests intercanvis es va desenvolupar aprofitant la signatura del conveni que va tindre lloc a València on els directors de les àrees d’investigació, jurídic, formació i administració de totes dues institucions van mantindre reunions de treball bilaterals.

També realitzaran accions formatives conjuntes, elaboraran estudis en matèria de prevenció de la corrupció, o en l’organitzacions d’activitats de difusió i formació per a la ciutadania.

El director de l’Oficina Andalusa Antifrau, Ricardo Vicente Puyol, va posar en valor l’activitat desplegada per l’Agència Valenciana, com “una institució de referència en l’àmbit de la prevenció, la formació i la protecció del denunciant” i va destacar “la importància d’escometre accions coordinades a nivell autonòmic per a augmentar l’eficàcia de les nostres respectives competències”.

El director de l’Agència Valenciana Antifrau, Joan Llinares, va felicitar l’Oficina Andalusa pel treball que estan realitzant i que “posa de manifest l’important paper que estan jugant les oficines i agències autonòmiques en la lluita contra el frau i la corrupció”.

L’Oficina Andalusa contra el Frau i la Corrupció va ser creada en 2021 per la Llei 2/2021, de 18 de juny, de lluita contra el frau i la corrupció a Andalusia i protecció de la persona denunciant. Al capdavant de la mateixa es troba el magistrat Ricardo Puyol, triat pel Parlament andalús i que va ser Magistrat-Jutge titular dels Jutjats d’Instrucció número 1 i 2 de Marbella, coincidint amb el període d’eclosió dels majors casos de corrupció d’aquest municipi malagueny.