L’Agència Valenciana Antifrau publica una recomanació sobre la necessitat de planificació per a previndre la corrupció en les administracions públiques

València, 3 de novembre 2020.– L’Agència Valenciana Antifrau ha publicat una recomanació en la qual s’incideix en la importància de la planificació com a eina clau per a previndre els riscos de corrupció en les administracions públiques.

Entre els principals riscos de corrupció detectats es troba precisament la falta de planificació de les polítiques públiques i de la seua gestió ja que sense aquesta planificació no es poden prioritzar els interessos generals prevalent la cultura de la improvisació i del “urgent” enfront del “important”.

Així mateix la falta de planificació deixa oberta la porta a altres riscos com el conflicte d’interés, l’enriquiment injust o la falta de control de l’activitat de les institucions públiques.

La planificació és de vital importància també en contextos de crisis com l’actual que estem vivint amb la COVID-19 ja que la planificació ens ofereix una visió estratègica que ens permet reassignar recursos en aquelles àrees d’activitat que per considerar-se “serveis essencials” han de reforçar-se.

Aquesta nova recomanació de l’AVAF a més d’assenyalar el valor de la planificació com a eina bàsica de prevenció de la corrupció facilita algunes claus sobre com s’ha de realitzar aquesta planificació assenyalant les conseqüències que provoca la falta de la mateixa i incideix en la necessitat d’avaluar els plans i prendre mesures davant les desviacions detectades entre el pretés i l’aconseguit.