12 eines per elaborar un codi ètic

L’aprovació d’un codi ètic és una de les mesures preventives essencials del conegut “cicle antifrau” i també una obligació que imposa la Llei 1/2022, de 13 d’abril, de Transparència i Bon Govern autonòmica a totes les Administracions públiques.

En el marc d’un conveni entre la Generalitat Valenciana, les Diputacions provincials, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, la Universitat de València i aquesta Agència, el 12 de març de 2024, vaig impartir la ponència “Com elaborar un codi ètic perquè siga un vertader marc d’integritat pública”. I el cert és que pocs ho són, limitant-se a ser “còpia-pega” dels principis i deures que ja regula i imposa la normativa o fruit d’un encàrrec a entitats privades que finalitza amb el seu lliurament, despreocupant-se de la seua operativitat.

Els presente ací el document “12 eines per elaborar un codi ètic”[1] i els convide a utilitzar-lo en les seues “cases” per elaborar el seu propi codi ètic servint-se d’aquest “toolkit” o “caixa d’eines” amb referències, exemples i pautes per aconseguir que tota persona servidora pública exercisca el càrrec o realitze les seues funcions sense desviar-se de l’interés general:

1.Referències legals i conceptes clau del codi: compten com a aliat amb el nostre Codi d’Integritat de la Comunitat Valenciana[2], que compendia i sistematitza de forma general i específica (per àrees de pràctica) els aspectes vinculats amb la integritat.

2.Suport per establir mecanismes específics de reforç en les àrees de pràctica de competència municipal: consulteu el nostre Manual “L’exercici del càrrec públic amb integritat” [3] per valer-se de claus, cauteles i procediments útils per al seu disseny, i els models adjunts a la nostra Guia AVAF “El Pla d’Integritat pública: full de ruta i annexos facilitadors”,  entre d’altres.

3.- Límits inherents a la naturalesa del codi com a instrument intern d’ autoregulació, sense que puga innovar sancions, reservades a Llei.

4.- Sobre les persones destinatàries del codi: tant alts càrrecs com personal empleat públic de qualsevol classe, amb extensió de previsions per a contractistes i altres perceptors de fons públics. És el cas el nostre Codi, aprovat per Resolució del director núm. 82 del 10/02/2022.

5.- Pautes per activar el procés participatiu i públic d’elaboració del codi que implique tota persona destinatària del codi i millors pràctiques sobre la implicació dels òrgans de govern.

6.- Exemples de principis i valors per a la seua consideració per cada institució, amb materials addicionals i referències.

7.La política de regals: regla general de no acceptació, exemples d’usos de cortesia i límits econòmics, regals prohibits, models de creació de registres, política de devolució, el recurs a la llista “GIFT” de l’OCDE.

8.- Elements del codi per detectar, prevenir i abordar riscos contraris a la integritat com fuites d’informació, conflictes d’interès i manca de planificació: regulacions, exemples de procediments, qüestionari orientatiu per a la seua detecció, situacions pràctiques de conflicte d’interès i d’irregularitats, així com de mecanismes a aplicar en el codi i la seua extensió a tercers (“dos no discuteixen si un no vol”). Possible ús del Manual didàctic visual AVAF “Els conflictes d’interès en clau d’integritat pública”.

9.- Responsabilitats per possibles irregularitats en funció de la participació en els processos de preses de decisions. Pautes i remissió al Codi d’Integritat ja esmentat.

10.- Necessària previsió de formació en el codi: el recurs al canal de YouTube de l’ AVAF.

11.- El comitè d’ètica com a òrgan consultiu i receptor de denúncies per incompliment del codi. Exemples de les seues funcions i de la regulació de la bústies.

12.- El codi com a instrument viu: la necessitat de fer un seguiment i actualització que garantisca la seua aplicació. No n’hi ha prou amb “aprovar-lo i deixar-lo al calaix”.

Des de l’AVAF desitgem que el document els resulte útil per avançar en l’important repte de planificar i gestionar les polítiques públiques amb integritat.

No dubten a consultar-nos si els sorgeixen dubtes en el següent correu electrònic: prevencion@antifraucv.es.

Irene Bravo Rey, directora de Prevenció, Formació i Documentació de l’AVAF.

[1] https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2024/03/12_herramientas_Codigo_Etico__.pdf

[2] https://www.antifraucv.es/codigo-de-integridad/

[3] https://www.antifraucv.es/recomendaciones-guias-y-manuales/

Subscriu-te al nostre blog i Newsletter

* camps obligatoris

L’Agència Valenciana Antifrau lliura la seua Memòria d’Activitat 2023 a les Corts Valencianes destacant la seua col·laboració amb la justícia i la seua rellevància internacional

València, 26 de març de 2024.- L’Agència Valenciana Antifrau ha lliurat la Memòria d’Activitat corresponent a l’any 2023 que ha tingut lloc en el Saló dels Espills de les Corts Valencianes donant d’aquesta forma compliment al mandat recollit en l’article 22 de la Llei 11/2016 de creació de l’Agència.

El director de l’Agència, Joan Llinares, ha fet entrega dels dos volums de la Memòria, una en valencià i un altra en castellà, a la president de les Corts, Llanos Massó. En l’acte també han estat presents els Síndics de tots els grups parlamentaris i la Mesa de les Corts.

A la Memòria es recull l’activitat desenvolupada per l’Agència durant l’any 2023 en l’àrea de formació, prevenció i documentació; l’àrea jurídica i de protecció de la persona denunciant; anàlisi i investigació; contractació i recursos humans i comunicació.

Entre els aspectes més destacats de la Memòria de l’any 2023 és el reconeixement internacional del treball realitzat per l’Agència que s’han posat de manifest en els intercanvis realitzats amb l’Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF) i l’Autoritat Nacional Anticorrupció d’Itàlia (ANAC )i les visites rebudes per l’Oficina Anticorrupció de Geòrgia o al Centre Nacional Anticorrupció de la República de Moldàvia. Així mateix va ser convidada pel grup d’ experts de la Comissió Europea per explicar el funcionament de la seua bústia de denúncies.

El 2023 l’Agència va participar en reunions i trobades amb la xarxa de Socis Europeus contra la Corrupció (EPAC); la Xarxa Europea de Punts de Contacte contra la Corrupció (EAPCN); la Xarxa d’Autoritats Europees d’Integritat i Alertadors (NEIWA) i la Xarxa d’Autoritats de Prevenció de la Corrupció (NCPA).

El segon aspecte destacat de l’any 2023 ha estat la seua intensa col·laboració amb els òrgans judicials que s’ha materialitzat amb la signatura d’un Conveni de Col·laboració amb la Fiscalia General de l’Estat o la impartició de formació per part del personal de l’Agència a la 61a promoció d’accés a la carrera fiscal.

La col·laboració també s’ha materialitzat amb la participació de l’Agència com a pèrit judicial en 8 procediments judicials; l’elaboració de 5 informes d’auxili judicial i l’exposició i testificació en judici oral en 2 dels procediments.

En els següents enllaços poden accedir:

  • Enllaç al resum executiu:

https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2024/03/Resum_executiu_Memoria_AVAF_2023.pdf

  • Enllaç a la Memòria d’Activitat 2023:

https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2024/03/MEMORIA_AVAF_2023_VAL.pdf

Personal de l’Autorità Nazionale Anticorrupció d’Itàlia (ANAC) visita de nou l’Agència Valenciana Antifrau

València, 15 de març de 2024.- Una nova delegació de l’Autoritat Nacional Anticorrupció d’Itàlia (ANAC) ha visitat l’Agència Valenciana Antifrau, per a prosseguir amb l’intercanvi d’experiències i procediments iniciats el passat any.

Es tracta de la segona visita a València que realitzen des de l’autoritat italiana, després de la realitzada el passat mes de setembre de 2023 i la posterior visita del personal de l’AVAF a la seu de l’ANAC a Roma.

En aquesta ocasió, els tècnics de l’ANAC de l’àrea de relacions institucionals i sistemes informàtics, han aprofundit en diferents àrees com la implantació de noves eines informàtiques i la col·laboració amb altres organismes de lluita contra el frau i la corrupció.

L’Agència Valenciana Antifrau referma així la seua relació amb aquesta institució europea per a obtindre sinergies i compartir experiències.